Thứ tư, 27/01/2021

Tông đồ cầu nguyện, ngày 11.07.2019

Cập nhật lúc 05:51 11/07/2019


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-07
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha yêu dấu ơi, con xin dâng ngày mới này lên Cha, cùng với tất cả những gì con là và con có, để cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Loving Father, I offer you this new day, all that I am and possess, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Cố gắng đọc Tin Mừng ít nhất năm phút mỗi ngày. Con sẽ thấy cuộc sống của con thay đổi như thế nào." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin chỉ cho con làm thế nào để trở nên trung thành với việc đọc Lời Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
"Try reading the Gospel for at least five minutes every day. You will see how it changes your life." (Pope Francis) Show me, Lord, how to be faithful in reading your holy word.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, khi con ngủ thiếp đi trong đêm nay, xin Ngài đón nhận con trong vòng tay chở che của Ngài và bảo vệ con khỏi mọi sự khiến con rời xa Ngài, để ngày mai đây, sự hiện diện của con trên thế giới có thể trở nên tấm gương phản chiếu sự tốt lành và công bằng của Chúa. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Lord, as I fall asleep this night, accept me under your protection and defend me from everything that takes me away from you, so that tomorrow my presence in the world will be a mirror of your goodness and your justice. Hail Mary
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log