Thứ sáu, 05/06/2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27.10.2018

Cập nhật lúc 07:47 27/10/2018

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, khi bắt đầu ngày hôm nay, con xin tạ ơn Cha vì một cơ hội nữa để con được ngợi khen Cha qua lối sống của con hôm nay. Xin ban ơn cho con để con luôn tín thác vào Cha, luôn ghi nhớ biết bao hồng ân Cha ban cho con. Xin ban cho con thêm can đảm và giúp con tin tưởng vào những món quà và tài năng mà Cha đã ban tặng. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng. Sáng danh Đức Chúa Cha...
 
WITH JESUS IN THE MORNING
Father, at the beginning of this day, I thank you for another opportunity to praise you through my life. Give me the grace to trust in you always, remembering how much you give to me. Grant me more courage and to be confident in the gifts and talents you have given me. I offer this day for the intentions of the Pope, that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Glory Be]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Người chủ bảo người làm vườn: Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?" (Lc 13,7)
Trên thế giới này có nhiều dấu chỉ tồn tại dẫn chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa và mở rộng lòng chúng ta cho một sự biến đổi sâu xa trong đời sống chúng ta. Chúng ta có nhận thấy những dấu chỉ đó không? Chúng ta có Bí tích Thánh Thể, Lời Chúa, mẫu gương của các thánh. Chúng ta hãy đáp lại một cách quảng đại với những món quà mà Chúa đang ban tặng cho chúng ta và hãy sinh nhiều hoa trái phong phú trong vùng đất màu mỡ này.
 
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“He said to the gardener, ‘For three years now I have come in search of fruit on this fig tree but have found none. So, cut it down. Why should it exhaust the soil?’” (Luke 13:7) There exist many signs in this world that should lead us to believe in God and open ourselves to a profound transformation in our lives. Do we notice them? We have the Eucharist, his word, and the example of the saints, for example. Let us respond generously to the many gifts he has given us and produce an abundance of fruit in this fertile soil.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày này, con hồi tâm nhìn lại lòng mình. Con đã sống như thế nào trên Con Đường Của Con Tim? Con đã cư xử với những người dễ tổn thương trong xã hội ra sao? Có điều gì con có thể làm nhưng con đã không làm để giúp đỡ họ? Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Xin ban cho con ân sủng để ngày mai con được trung thành với Chúa trên hết mọi sự. Kính mừng Maria...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I examine my heart. How well did I live in the Way of the Heart? How did I treat the most vulnerable of society? Were there things I could have done, but didn’t do? Forgive me, Lord. Grant me the grace tomorrow to be faithful to you above all else. [Hail Mary]
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log