Thứ năm, 01/10/2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08.10.2018

Cập nhật lúc 06:07 08/10/2018


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha yêu dấu, con cảm tạ về tất cả những gì mà con có được. Ngày hôm nay, xin ban cho con ân sủng để con sống với đức tin, niềm hy vọng và lòng nhân ái. Con xin dâng ngày hôm nay của con, hiệp thông cùng với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, theo ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng này, là xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, và những người thấp cổ bé miệng. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Loving Father, I thank you for all that I am and all that I possess. Grant me the grace today to live with faith, hope and charity. I offer you my day, united to the Pope’s Worldwide Prayer Network, for the intention of the Holy Father, that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 13,34)
Chúng ta có thật sự biết được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Tình yêu đó có ảnh hưởng lên cuộc sống của chúng ta hay không? Khi chúng ta chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, sự đáp trả cách tự nhiên là ta cũng yêu thương một ai khác như vậy.
 
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"I give you a new commandment: love one another as I have loved you.” (John 13:34) Do we truly know that God loves us? Does it affect our lives? When we accept God’s love for us, our natural response is to love one another in return.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Kết thúc một ngày, con đặt bản thân con trong sự hiện diện của Chúa và nhìn lại ngày sống hôm nay. Con đã biết ơn điều gì trong ngày hôm nay? Con có đáp lại cách rộng lượng theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong mọi sự không? Lạy Chúa, xin hãy đến ngự trị trong trái tim con, và giúp con sống một cuộc đời đạo đức. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
As another day comes to an end, I place myself in the presence of God and review the day. What am I grateful for today? Did I act generously, following God’s voice in all things? Come, Lord, dwell within my heart and help me to live a virtuous life. [Our Father]
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log