Thứ bẩy, 11/07/2020

Zaj Nyeem Hnub Tim 29 Lub 8 Hli Xyoo 2019 (Lời Chúa bằng tiếng H'mong, ngày 29.08.2019)

Cập nhật lúc 16:57 29/08/2019

Zaj nyeem Ib: Hauv Yaj Saub Yes Les Mias phau ntawv, zaj 1 qib 17 txog 19. Tswv Ntuj hu Yes Les Mias ua Yaj Saub: Koj sia koj duav khov. Koj sawv tsees mas ! Koj yuav hais txhua yam kuv qhia koj hais no rau lawv. Koj tsis txhob tshee nyob ntawm sawv daws xub ntiag. Yog koj tshee mas kuv yuav ua kom koj tshee nyob ntawm lawv xub ntiag. Koj saib: hnub no kuv muab koj los ua ib lub tsheej xov ntsa zeb, ua ib tug ncej hlau, ua ib lub phab ntsa tooj tiv tas lub teb chaws, tiv cov vaj Yus Das, tiv cov nom tswv nyob Yus Das teb, tiv cov Leej Choj thiab tiv tsoom pej xeem huv tib si nyob hauv lub teb chaws. Lawv yuav nrog koj sib ntaus rog, tab sis lawv yuav tsis yeej koj, vim kuv nrog koj nyob, kuv npo koj. Yog HUAB TAIS lo lus ceeb toom. Zaj nyeem Ob: Hauv Mas Kos ntawv Moo Zoo, zaj 6 qib 17 txog 29. Hes Los muab Zam Ntxuav Plig tua: Yog tim Hes Los Dias Hes, mas Hes Los thiaj xa neeg mus ntes Zam thiab muab saw hlau khi Zam rau hauv tsev loj faj. Hes Los Dias yog Hes Los tij laug Fis Lis Pos tus poj niam, tab sis Hes Los yuav los ua nws poj niam. Zam hais rau Hes Los tias: “Koj tsis muaj cai yuav koj tij laug tus poj niam.” Ces Hes Los Dias ntxub Zam tas siab tas ntsws. Nws xav muab Zam tua, tab sis nws tua tsis tau, vim Hes Los ntshai Zam, thiab nws paub tias Zam yog ib tug neeg siab ncaj siab ntshiab, ces Hes Los txuag Zam. Thaum Hes Los hnov Zam hais lus, mas nws ntxhov siab kawg. Hes Los kuj nyiam mloog Zam thiab. Muaj ib lub zoo sij hawm los txog, yog hnub tsuj xeeb Hes Los yug. Hes Los ua ib roog qav caw cov nom tswv hauv nws lub tuam tsev, cov thawj tub rog, thiab cov nom loj hauv xeev Nkas Lis Lais tuaj koom. Thaum ntawd, Hes Los Dias tus ntxhais chaws los dhia seev cev. Nws dhia tau ntxim Hes Los thiab cov qhua koom rooj qav ntawd siab kawg. Ces tus vaj hais rau tus ntxhais tias: “Koj thov saib koj xav yuav dab tsi, kuv yuav muab rau koj.” Ces tus vaj cog lus rau tus ntxhais tias: “Koj thov yam twg, mas kuv yuav muab rau koj, tab yog ib nrab ntawm lub teb chaws kuv kav !” Tus ntxhais tawm plaws mus nug nws niam tias: “Kuv yuav thov dab tsi ?” Leej niam hais tias: “Zam Ntxuav Plig lub taub hau.” Tam sim ntawd, tus ntxhais rov ntsuj los ntawm tus vaj, nws hais tias: “Kuv xav kom koj muab Zam Ntxuav Plig lub taub hau tso hauv ib lub phaj, cev rau kuv tam sim no.” Tus vaj tu siab kawg, tab sis vim nws tau cog lus thiab vim muaj cov qhua, nws thiaj tsis xav thim nws lo lus. Ces tus vaj txib ib tug zov keeb tam sim ntawd, kom mus nqa Zam lub taub hau los. Tus zov keeb mus txiav Zam caj dab hauv tsev loj faj, nws nqa Zam lub taub hau txawb hauv ib lub phaj los cev rau tus ntxhais. Tus ntxhais muab rau nws niam. Zam cov thwj tim hnov li ntawd, lawv tuaj kwv Zam lub cev mus tso rau hauv ib lub ntxa. Hnub no yog hnub peb yuav nco txog Zam Ntxuav Plig, nws yog ib tug ruaj nreb rau txoj kev ncaj, ruaj khov rau qhov tseeb. Zam Ntxuav Plig tsis ntshai lwm tus yuav ua phem rau nws, vim nws paub tias Huab Tais Tswv Ntuj nrog nws nyob mus li. Cov kwv tij sawv daws, leej twg nruab khov hauv kev ncaj ncees, leej twg khov kho hauv qhov tseeb mas ‘Huab Tais Tswv Ntuj yuav nrog tus neeg ntawd nyob nraim’ zoo li Tswv Ntuj nrog nraim Yes Les Mias thiab Zam Ntxuav Plig.
zootswvzovyaj.com
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log