Thứ hai, 10/12/2018

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Năm 13.04.2018

Cập nhật lúc 07:59 13/04/2018
(Ga 6,1-15)
Thiên Chúa Chăm Sóc Chúng Ta
Khi đi sâu vào trái tim Thiên Chúa, nhìn cuộc đời mình qua đôi mắt của Ngài, chúng ta cảm nhận rằng chúng ta là thụ tạo chất lượng cao, ‘nhân chi sơ, tính bổn thiện’. Như sách Khôn ngoan 11,24 nói “Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên”. Chúng ta là sản phẩm do Thiên Chúa tạo nên vì TÌNH YÊU.
Nguồn gốc của chúng ta là tình yêu, chứ ta không tự làm nên chính mình: theo Teilhard de Chardin: Tôi nhận lãnh hơn là tự làm nên chính mình. Chúng ta là thụ tạo đã được dựng nên và còn đang được dựng nên, đang được hoàn thiện dần dần. Thiên Chúa vẫn tiếp tục dựng nên thụ tạo của Ngài. Chúng ta không được dựng nên và bị ‘đem bỏ chợ’, mà được dựng nên và tiếp tục tái tạo bởi Thiên Chúa, cùng đi với Ngài. Thánh I-nhã dựa vào kinh nghiệm chúng ta đang được tạo ra và tái tạo, đã phát biểu thành Nguyên lý và Nền tảng: là con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó mà cứu rỗi linh hồn mình. Nghĩa là chúng ta thực sự đang được Thiên Chúa dựng nên để kết hợp với Ngài và nhờ đó mà sống triển nở, hạnh phúc.
Chúng ta nghe Chúa kêu gọi trong cuộc đời khi lắng nghe những ước muốn sâu xa nhất xuất hiện trong trái tim mình, bởi vì những ước muốn đó bắt nguồn từ tình thương Thiên Chúa dành cho ta.
(Trích từ: Linh thao trong cuộc sống, Hành trình 3)
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin cho con nhận thấy Chúa đã và đang hiện diện và chăm sóc con trong suốt cuộc đời con.
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Lời Chủ Chăn Tháng 11.2018: Sống Làm Sao Để Đạt Được Vinh Quang Nước Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log