Thứ sáu, 09/12/2022
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứ › Hạt Hà - Tuyên - Hùng
Số giáo xứ: 13
Số giáo họ:52
Số giáo dân:19.418
Quản hạt: Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh

GIÁO HẠT HÀ TUYÊN HÙNG

Giáo hạt Hà Tuyên Hùng trải dài trên 3 tỉnh, gồm tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Hà Giang có 2 Giáo xứ là: Tân Quang gồm 6 Giáo họ với 860 nhân danh, Vĩnh Tuy có 5 họ với 618 nhân danh.
Tỉnh Tuyên Quang có 5 Giáo xứ: Tân Yên, Ân Thịnh, Tuyên Quang, Phú Lâm, Mỹ Bằng gồm có 31 Giáo họ, 3 Giáo điểm, với tổng số giáo dân là 9.198 nhân danh.
Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ gồm 5 Giáo xứ: Vân Du, Trại Cỏ, Đồng Đam, Vân Đồn, Lã Hoàng gồm 22 Giáo họ, với tổng số giáo dân là 9.814 nhân danh.
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng có 13 linh mục quản xứ và phó xứ coi sóc 12 Giáo xứ, 64 Giáo họ, 3 Giáo điểm, với tổng số giáo dân 20.681 người trên tổng dân số 1.003.310 người của 5 huyện thuộc tỉnh Hà Giang, 2 huyện và một thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ. Như vậy tỷ lệ giáo dân là trên 1,8%.
Thông tin liên quan
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thông báo về việc rao tên các thầy sắp lãnh chức Phó tế
Thông báo về việc rao tên các thầy sắp lãnh chức Phó tế
Để bề trên giáo phận có thể tiếp nhận ý kiến tham vấn về tư cách của quý Thầy sắp được truyền chức Phó tế (Giáo luật 1051), Văn phòng Toà Giám mục xin quý Cha thông báo trong nhiệm sở của mình danh sách các Thầy có tên sau đây
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log