Thứ sáu, 19/08/2022
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứ › Hạt Hà - Tuyên - Hùng
Số giáo xứ: 13
Số giáo họ:52
Số giáo dân:19.418
Quản hạt: Linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh

GIÁO HẠT HÀ TUYÊN HÙNG

Giáo hạt Hà Tuyên Hùng trải dài trên 3 tỉnh, gồm tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Hà Giang có 2 Giáo xứ là: Tân Quang gồm 6 Giáo họ với 860 nhân danh, Vĩnh Tuy có 5 họ với 618 nhân danh.
Tỉnh Tuyên Quang có 5 Giáo xứ: Tân Yên, Ân Thịnh, Tuyên Quang, Phú Lâm, Mỹ Bằng gồm có 31 Giáo họ, 3 Giáo điểm, với tổng số giáo dân là 9.198 nhân danh.
Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ gồm 5 Giáo xứ: Vân Du, Trại Cỏ, Đồng Đam, Vân Đồn, Lã Hoàng gồm 22 Giáo họ, với tổng số giáo dân là 9.814 nhân danh.
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng có 13 linh mục quản xứ và phó xứ coi sóc 12 Giáo xứ, 64 Giáo họ, 3 Giáo điểm, với tổng số giáo dân 20.681 người trên tổng dân số 1.003.310 người của 5 huyện thuộc tỉnh Hà Giang, 2 huyện và một thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ. Như vậy tỷ lệ giáo dân là trên 1,8%.
Thông tin liên quan|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc: Hồng ân Xưng tội Rước lễ lần đầu và mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc: Hồng ân Xưng tội Rước lễ lần đầu và mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
“Mọi vinh quang hoan lạc của một tộc vương đều không thể sánh được với lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể”. Quả thế, tâm tình của Vua Napôlêon đã thốt lên khi được diễm phúc đón rước Chúa lần đầu cũng là những tâm tình mà 38 em thiếu nhi của giáo xứ Chính toà Sơn Lộc đã cảm nghiệm đầy ngọt ngào trong Thánh lễ hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log