Chúa nhật, 10/12/2023
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứ › Hạt Hà - Tuyên - Hùng
Số giáo xứ: 13
Số giáo họ:52
Số giáo dân:19.418
Quản hạt: Linh mục Giuse Nguyễn Viết Hiệp

GIÁO HẠT HÀ TUYÊN HÙNG

Giáo hạt Hà Tuyên Hùng trải dài trên 3 tỉnh, gồm tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Hà Giang có 2 Giáo xứ là: Tân Quang gồm 6 Giáo họ với 860 nhân danh, Vĩnh Tuy có 5 họ với 618 nhân danh.
Tỉnh Tuyên Quang có 5 Giáo xứ: Tân Yên, Ân Thịnh, Tuyên Quang, Phú Lâm, Mỹ Bằng gồm có 31 Giáo họ, 3 Giáo điểm, với tổng số giáo dân là 9.198 nhân danh.
Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ gồm 5 Giáo xứ: Vân Du, Trại Cỏ, Đồng Đam, Vân Đồn, Lã Hoàng gồm 22 Giáo họ, với tổng số giáo dân là 9.814 nhân danh.
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng có 13 linh mục quản xứ và phó xứ coi sóc 12 Giáo xứ, 64 Giáo họ, 3 Giáo điểm, với tổng số giáo dân 20.681 người trên tổng dân số 1.003.310 người của 5 huyện thuộc tỉnh Hà Giang, 2 huyện và một thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ. Như vậy tỷ lệ giáo dân là trên 1,8%.
Thông tin liên quan
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Ngôi thánh đường giáo xứ Sơn Tây có lịch sử 140 năm, với hình ảnh cổ nhất chụp vào năm 1884, được in ở trang 137 của cuốn sách mô tả về sứ vụ của một vị Thừa sai tại vùng Viễn Đông. Lúc ấy, tháp chuông của ngôi thánh đường được xây dựng dở dang trên đống gạch cũ, cho thấy ngôi thánh đường đã được xây dựng trước đó nhiều năm.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log