Thứ bẩy, 04/12/2021
Số giáo họ:8
Số giáo dân:2.264
Bổn mạng: 
Linh mục xứ: Chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Lưu
Địa chỉ: Quế Lâm - Đoan Hùng - Phú Thọ|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log