Thứ năm, 29/09/2022
Số giáo họ:9
Số giáo dân:2.304
Bổn mạng: Thánh Gioan Tông đồ - ngày kính 27/12
Linh mục xứ: Chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Lưu
Địa chỉ: Xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

GIÁO XỨ ĐỒNG ĐAM

1. Địa chỉ: Xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
2. Hình thành và phát triểnHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Họ giáo Đồng Đam trực thuộc xứ Trại Cỏ nằm ở bờ Tây Sông Chảy trong địa hạt xã Bằng Luân, giáp xã Quế Lâm về phía Nam, Bắc giáp xã Đại Minh, Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Diện tích khoảng 2km2, là vùng đồi núi của huyện Đoan Hùng.
Ông trùm Tới bỏ công sức và lúa gạo để cùng với bà con giáo dân trong họ giáo dựng một ngôi nhà bằng gỗ lá làm nơi cầu nguyện sớm tối.
Năm 2005, Nhà thờ xuống cấp trầm trọng, nên cha Giuse Phí Đình Sự đã cho xây dựng lại nhà thờ mới. Đến năm 2007, theo quyết định chia tách, sáp nhập Giáo họ, Giáo xứ của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giáo họ Đồng Đam được nâng lên hàng Giáo xứ, gồm có 7 Giáo họ, nằm trên địa bàn 5 xã: Bằng Luân, Bằng Doãn, Phúc Lai, Quế Lâm, Tây Cốc. Tuy nhiên, mãi cho đến đầu năm 2013, Giáo xứ Đồng Đam mới đón cha xứ đầu tiên, là cha Giuse Nguyễn Đình Dậu về coi sóc.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
3. Quan thầy: Thánh Gioan Tông đồ.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 2005 với diện tích 202m2, dài 23m, rộng 7,8m, cao 10m.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
5. Giáo Dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 2.304 nhân danh.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha cố Linh, cha Phêrô Đặng Văn Lan, cha Giuse Chu Văn Hoàn, cha Giuse Vũ Cao Thuyết, cha Giacobê Trần Tự Lập, cha Giuse Phí Đình Sự, cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, cha Giuse Nguyễn Gia Huấn, cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến, cha Giuse Nguyễn Đình Dậu, cha Đaminh Nguyễn Văn Lưu.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
7. Linh mục bản hương: Cha Phêrô Lã Công Viên.Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8. Các Giáo họ trong Giáo xứ Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
​8.1. Giáo họ Đồng ĐamHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 10, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1910 do Cha cố Linh và cha Lan, nhận Thánh Gioan Tông Đồ làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2005, số giáo dân là 682 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8.2. Giáo họ Cửu TíchHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 6, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1960 do cha cố Linh, nhận Đức Mẹ Sầu Bi làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2004, số giáo dân là 307 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8.3. Giáo họ Bạch QuêHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 1, xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1900 do Cha cố Linh, nhận Thánh Giuse làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 1999, số giáo dân là 300 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8.4. Giáo họ Thanh LiêmHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 4, xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1929 do cha cố Linh, nhận Thánh Antôn Pađôva làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2008, số giáo dân là 300 nhân danh.

8.5. Giáo họ Quế LâmHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 8, xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1920 do Cha Ái, nhận Thánh Giuse Thợ làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2011, số giáo dân là 180 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8.6. Giáo họ Phúc KhuêHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 3, xã Tây Cốc, huyện Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 2005 do cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, nhận Gia Đình Thánh Gia làm Quan thầy. Nhà nguyện được xây dựng năm 2005, số giáo dân là 42 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8.7. Giáo họ Tân ĐứcHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 9, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 2011 do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến, nhận Thánh Mẫu La Vang làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2018, số giáo dân là 92 nhân danh.

8.8. Giáo họ Tân TíchHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 3, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, huyện Phú Thọ.
Được thành lập năm 2011 do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến, nhận Thánh Mẫu La Vang làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2011, số giáo dân là 219 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
8.9. Giáo họ Đức KíHạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM
Địa chỉ: Thôn 1, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Được thành lập năm 1946 do cha Giuse Vũ Cao Thuyết, cha Giacobê Trần Tự Lập, nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2012, số giáo dân là 183 nhân danh.
Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ ĐỒNG ĐAM|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log