Chúa nhật, 14/07/2024
Số giáo họ:6
Số giáo dân:2.003
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê - ngày kính 03/12
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Tổ 1, phường Mỹ Lâm, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

GIÁO XỨ PHÚ LÂM

1. Địa chỉ: Tổ 1, phường Mỹ Lâm, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
2. Hình thành và phát triển
Phú Lâm được tách ra từ Giáo họ Đồng Trò. Năm 1934 lấy tên là họ Cửa thuộc thôn Quyết Thắng, Yên Vượng, Yên Bình, Yên Bái, nhà thờ làm bằng gỗ xoan 5 gian lợp lá cọ do Cha Ninh coi sóc. Đến năm 1960 cha Trần Huy Đối coi sóc và đổi tên là Cao Minh.
Năm 1967 chuyển từ vùng hồ Thác Bà sang xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang lấy thánh bổn mạng là Phanxicô Xaviê. Đến năm 1968 nhà thờ được dựng lên gồm 3 gian nhà gỗ lợp lá cọ, trên một quả đồi hoang với diện tích khuôn viên khoảng hơn 7.000m2 tại thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Lúc họ giáo mới chuyển sang xã Phú Lâm có khoảng 200 nhân danh dưới sự coi sóc của cha Phêrô Trương Đức Thịnh chính xứ Tuyên Quang.
Năm1988 Nhà thờ được sửa lại thành 7 gian nhà gỗ lợp ngói, 1 nhà phòng 80m2, 1 nhà bếp 70m2. Thời điểm này diện tích đất chỉ còn hơn 2.400m2, vì không ai quản lý nên cũng bị thất thoát do một số hộ canh tác.
Năm 1999 Cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử đã thành lập 6 Giáo họ (Giáo điểm).
Năm 2007, Bề trên Giáo phận nâng từ Giáo họ Phú Lâm lên thành Giáo xứ Phú Lâm.
Năm 2009, Giáo xứ xây dựng một ngôi nhà gỗ xoan 09 gian và lợp bằng lá cọ. Từ tháng 02 năm 2013, cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm làm thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, đến ngày 18/12/2015 được cấp (GCNQSDĐ) với diện tích 7.445m2.
Đến năm 2016, cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm cho khởi công xây dựng nhà thờ Phú Lâm và khánh thành vào năm 2018.

3. Quan thầy: Thánh Phanxicô Xaviê (03/12).
4. Nhà thờ: Được xây dựng mới năm 2016 - 2018 với diện tích 682m2, dài 47m, rộng 16,8m, cao 14,98m.
5. Giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 2.003 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: cha Phêrô Trương Đức Thịnh (1967 - 1982), cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử (1986 - 2006), cha Giuse Phí Đình Sự (2006 - 2007), cha Giuse Nguyễn Thái Hà (2007 - 2008), cha Giuse Nguyễn Kim Hoàng (2008 - 2013), cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm (2013 - cho đến nay).
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Thắng Lợi
Địa chỉ: Tổ I, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Được thành lập năm 1967 do cha Phêrô Trương Đức Thịnh, nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm Quan thầy. Năm 1999 cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử thành lập 6 Giáo họ (Giáo điểm) nhân Mẹ Thiên Chúa (01/01) làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2016, Số giáo dân là 393 nhân danh.

7.2. Giáo họ Tân Tiến
Địa chỉ: Thôn 25, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Được thành lập năm 1999 do cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử nhận Thánh Anna (26/07) làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2007 (hiện đang xây dựng lại diện tích 352m2, dài 27m, rộng 10m40, cao 11m), số giáo dân là 156 nhân danh.

7.3. Giáo họ Tân Lập
Địa chỉ: Thôn 26, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Được thành lập năm 1999 do Cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, nhận Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/08) làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2004, số giáo dân là 424 nhân danh.

7.4. Giáo họ Thống Nhất
Địa chỉ: Tổ 2, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Được thành lập năm 1999 do cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, nhận thánh Phêrô (29/06) làm quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2006, số giáo dân là 346 nhân danh.

7.5. Giáo họ Suối Khoáng
Địa chỉ: Tổ 5, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Được thành lập năm 1999 do cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, nhận thánh Gioan Tông Đồ (27/12) làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2006 (hiện đang xây dựng mới. Diện tích 565m2, dài 43m2, rộng 14,6m2, cao 10,5m2), số giáo dân là 365 nhân danh.

7.6. Giáo họ Suối Đát
Địa chỉ: Tổ 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Được thành lập năm 1999 do cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, nhận thánh Giuse Thợ (01/05) làm Quan thầy. Nhà thờ được xây dựng năm 2004, số giáo dân là 319 nhân danh.


Nhà thờ Phú Lâm nhìn từ Flycam:Hạt HÀ - TUYÊN - HÙNG › Xứ PHÚ LÂM
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log