Thứ tư, 17/07/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 09.12.2021

Cập nhật lúc 17:13 08/12/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn và hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa Giê-su. "Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được" (Mt 11,12). Thiên Chúa không bao giờ áp đặt, nhưng đường con đi có rất nhiều chướng ngại vật. Con có thúc đẩy, buộc mình phải kiên trì cầu nguyện và phục vụ không? Con có nỗ lực hết mình trong khát khao cháy bỏng đối với sứ mạng chưa? Ngày mới hôm nay đang mở ra trước mắt con nhiều cơ hội để hướng các động lực của mình vào việc mang Nước Trời đến cho mọi người xung quanh. Con viết ra quyết tâm cho điều này và dâng lên Chúa như lễ vật cầu nguyện cho các giáo lý viên, để họ có thể công bố Lời Chúa với sức mạnh của tình yêu thương. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Start your day in gratitude and united to the heart of Christ. "The kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force" (Mt 11:12). God never imposes Himself, but there are many things that are imposed on our own path. Do you use force to persevere in prayer and service? Do you let loose in your burning desire for the mission? Today you have the possibility to direct these motivations for the coming of the Kingdom towards those who are in your life. Write down a resolution for this and offer it up for catechists, that they may proclaim the word with the force of love. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dành ít phút để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục ngày sống và suy ngẫm lời ĐTC Phanxicô: "Chúa Giê-su nói, 'Hãy đi, Ta ở cùng con.' Đây là vẻ đẹp và sức mạnh của chúng ta: Nếu chúng ta ra đi, bước ra khỏi chính mình để loan báo Tin Mừng với tình yêu thương, một tinh thần tông đồ và lòng quả cảm thực sự, thì Ngài sẽ bước đi với chúng ta." Con tập trung năng lượng và sức lực của mình vào việc gì? Con có chuẩn bị sẵn sàng để loan báo thông điệp của Chúa Giêsu qua lời nói và hành động của mình không? Nếu điều ấy thật khó đối với con, xin Chúa giúp con vững tin rằng còn rất nhiều cách khác để thực hiện. Giêsu đang ở cùng con. Con tiếp tục ngày sống để
WITH JESUS DURING THE DAY
Take a break before continuing your day and immerse yourself in what Pope Francis teaches us: "Jesus says, 'Go, I am with you.' Here is our beauty and our strength: if we go, if we go from ourselves to bring his Gospel with love, a true apostolic spirit, and true "parrhesia," or courage, He will walk with us." What do you invest your strength and energies in? Are you positioned to spread Jesus' message through your words and actions? You have ample opportunity to try different ways of doing this if it is difficult now. Jesus is with you. Keep offering up your day for those who educate others in faith.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm kiếm một nơi yên tĩnh để kết thúc ngày sống trong tâm tình biết ơn. Con nhớ lại những khoảnh khắc, niềm vui nhận được và những người mà con gặp lúc ấy. Con đã để lại những dấu ấn nào? Con có nghe theo Lời Chúa không? Con đã để Lời Chúa thúc đẩy mình, hay để mặc bản thân bị tác động bởi những sở thích khác? Hôm nay động lực của con là gì? Con xin dâng mọi sự vào tay Chúa Giêsu, bởi Ngài hằng mong được ngự đến trong trái tim con. Con tiếp tục sửa soạn tâm hồn để đón Chúa đến, cùng đề ra một quyết tâm cho ngày mai. Con xin cầu nguyện cho các giáo lý viên để họ có thể làm bừng cháy con tim của những người họ dạy dỗ bằng Lời Hằng Sống. Kinh Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Seek out a quiet location to close out your day in a thankful manner. Review the moments, the graces received, and the people in it. What sort of "fingerprints" did you leave? Did you listen to the word? Did you allow yourself to be moved by it, or were you motivated by more spiteful interests? What was your motor today? Leave everything in Jesus' hands, for he waits to be born in your heart. Continue preparing for his coming with a resolution for tomorrow. Take heart and pray for catechists, that they may pierce the hearts of those they educate through the living word. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Bãi Dòng: Hồng ân rước lễ lần đầu
Giáo xứ Bãi Dòng: Hồng ân rước lễ lần đầu
Sau bao ngày tháng lắng lo học hành và mong mỏi khát khao, 56 em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bãi Dòng đã được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và được hạnh phúc rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời, vào sáng Chúa nhật 14.07.2024.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log