Chúa nhật, 16/06/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 11.11.2021

Cập nhật lúc 07:27 11/11/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Một ngày mới bắt đầu cùng với cơ hội gặp lại Chúa Giê-su qua những người khác nhau mà con sẽ nói chuyện, cùng làm việc hay đơn giản chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ. “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này!” hay “Ở kia kìa!”, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17, 20-21) Con cảm nhận từng chuyển động của trái tim, để được đầy tràn niềm vui từ những cuộc gặp gỡ trong ngày. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
The day starts, and with it, the opportunity to re-encounter with Jesus through different people you will speak with, work with, or simply run into. The Gospel says, "The coming of the kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, ‘Look, here it is,’ or, ‘There it is.’ For behold, the kingdom of God is among you" (Lk 17:20-21). Observe each movement of your heart in order to be filled with joy from those encounters of your day. Offer up your day for the monthly intention. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạm nghỉ một chút giữa những hoạt động sống, hít thở sâu, và nhìn lại. Chúa Giê-su chia sẻ tình yêu thương của Ngài với con qua cái ôm của một đứa trẻ, trong một tiếng gọi nào đó, một cái nhìn thấu hiểu, qua một đồng nghiệp, hay một hoàn cảnh rất đời thường. Vương Quốc của Ngài được xây dựng trên những hành động yêu thương và "hiển trị nơi những ai biết yêu điều thiện hảo hơn chính bản thân mình." (ĐGH Phanxicô) Điều gì đang vang vọng nơi trái tim con? Con cầu nguyện theo ý chỉ ĐGH dành cho tháng này trước khi quay trở lại công việc.
WITH JESUS DURING THE DAY
Take a break in your activities, breathe deeply, and review your day. Jesus shared his love with you through the embrace of a child, in a certain calling, a look of understanding, through a colleague, or in daily situations. His Kingdom is made through loving actions and "is ruled by the one who knows how to love the true good much more than his own self" (Pope Francis). What resonates in your heart? Pray for the monthly intention before returning to your tasks.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày sống đang dần khép cũng là lúc con để lòng tĩnh lặng, gác lại mọi công việc của mình. Ngày hôm nay của con ra sao? Con đã trải qua những cuộc gặp gỡ và những biến cố trong ngày như thế nào? Cuộc sống hàng ngày là nơi để con gặp gỡ Chúa và là bàn thờ dâng hiến những việc con làm cho Nước Trời. Thế thì, con có hành động trong yêu thương, nhân từ và hiền hoà khi đối mặt với khó khăn ở nơi làm việc và trong gia đình của mình không? Con có thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với niềm vui và thái độ phục vụ không? Con là một tông đồ trong cuộc sống hàng ngày. Vậy con có nhận thức được điều này không? Con xin Chúa thứ tha vì những việc mà lẽ ra con có thể làm tốt hơn. Ngày mai, con có thể làm gì để giúp những người đã đánh mất ý nghĩa sống tìm lại được giá trị này? Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Reclaim a sense of calm. Close out the day as it ends. How was it for you? How did you experience the encounters and events of the day? Your daily life is a place of encounter with God and your altar for offering up your work for the Kingdom. Do you act lovingly, mercifully, and meekly in the face of difficulty in your workplace and home? Do you perform your tasks well, with joy, and in an attitude of service? You are an apostle in daily life. Do you live aware of this? Ask for forgiveness for the things you could do better. Tomorrow, how can you help find meaning in life for those who have lost it? Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Ban Giáo lý Đức tin Giáo hạt Sơn Tây tổ chức chương trình phổ cập phương pháp sư phạm mới trong giảng dạy Giáo lý
Ban Giáo lý Đức tin Giáo hạt Sơn Tây tổ chức chương trình phổ cập phương pháp sư phạm mới trong giảng dạy Giáo lý
Thực hiện theo định hướng mục vụ giáo lý của Ủy ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Hưng Hóa, Ban Giáo lý Giáo hạt Sơn Tây đã tổ chức chương trình phổ cập phương pháp sư phạm mới trong giảng dạy giáo lý. Chương trình diễn ra từ ngày 05.06.2024 đến 13.06.2024, dành cho tất cả giáo lý viên đang hoạt động tại các giáo xứ trong giáo hạt.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log