Thứ năm, 22/02/2018
”Thương Xót như Chúa Cha” (Lc 6,36)

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Ngày 21.02.2018, Tại Giáo Xứ Nỗ Lực, Giáo Phận Hưng Hoá

Vào hồi 08g00 ngày 21.02.2018, tại giáo xứ Nỗ Lực, Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế Thánh lễ phong chức phó tế cho chín thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các Đại Chủng Viện và Học Viện thần học.
Các Tiến Chức Phó Tế, Ngày 21.02.2018
Liên kết website
Theo bạn website cần nâng cấp
Giao diện
Nội dung
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log