Thứ bảy, 24/02/2024

Vị Vua Đời Tôi

Cập nhật lúc 09:42 19/11/2022

Nếu ai đó hỏi tôi rằng:

“Vị vua đời bạn quyền năng thế nào?”
Chẳng hề do dự đáp lời:
“Giê-su Cứu Chúa trọn đời vì yêu”.
Vốn là Thiên Chúa huyền siêu
Từ trời cao xuống, đơn nghèo hạ sinh,
Vì con tự hiến thân mình
Làm giá chuộc tội, nhân hình chịu treo.
Thập giá tử nạn vút cao
Sinh ơn cứu độ biết bao nhiệm mầu.
Phục sinh đánh bại tử sầu
Cho con sự sống dồi dào chứa chan.
Giê-su Ki-tô bình an
Ghé trông ngự trị tâm can con hèn,
Xin thương làm chủ nguyệt niên
Đừng để ‘vua chúa trần gian’ định đoạt,
Giam hãm, chế ngự sinh hoạt
Trở nên ngẫu tượng huỷ hoại nhân gian.
Lạy Vua Giê-su bình an
Cho con xứng đáng thần dân Nước Trời.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:
Chia tay với Mẹ (03/11/2022)
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log