Thứ sáu, 21/06/2024

Thông báo thời gian tổng kết công tác mục vụ năm 2015 tại các giáo hạt

Cập nhật lúc 21:37 29/10/2015
 
ỦY BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
VINH DANH THIÊN CHÚA
 
 
THÔNG BÁO
THỜI GIAN TỔNG KẾT CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2015
TẠI CÁC GIÁO HẠT
 
 
Hạ Hiệp, ngày 29 tháng 10 năm 2015
 
                                       
Kính thưa quý Cha và quý Hội đồng Giáo xứ,
Sáng thứ hai, ngày 26/10/2015, UBMVGD và Ban Chấp hành Mục vụ Giáo dân các Giáo hạt (vắng Giáo hạt Lào Cai – Lai Châu – Điện Biên) đã họp tại Giáo xứ Nỗ Lực để thống nhất một số điểm cho công tác tổng kết cuối năm. Nay chúng con xin thông báo tới quý Cha và quý Hội đồng Giáo xứ.
  1. Xin quý Cha và Ban bầu cử các Giáo xứ tiến hành bầu Ban hành giáo khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2019 theo đúng thời gian mà UBMVGD đã đề nghị. Và đến ngày 22/11/2015 sẽ bàn giao giữa ban mới và cũ.
  2. Thời gian tổ chức hội nghị tổng kết công tác mục vụ năm 2015 được ấn định từ ngày 23 – 28/11/2015. Xin Cha Quản hạt, quý Cha và Ban chấp hành mục vụ Giáo dân Giáo hạt sắp xếp ngày tổng kết giúp chúng con.
  3. Xin quý Cha Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ các Giáo xứ sắp xếp thời gian để tổng kết công tác mục vụ năm 2015 của các Giáo họ và Giáo xứ trước ngày tổng kết Giáo hạt.
  4. Trong hội nghị tổng kết tại Giáo hạt, xin hội nghị bầu Ban chấp hành Giáo dân Giáo hạt khoá VI, nhiệm kỳ 2016 -2019 và đại biểu tham dự Hội nghị Mục vụ Giáo phận vào ngày 08/12/2015.
  5. Các biểu mẫu báo cáo của các Giáo hạt xin gửi về UBMVGD Giáo phận chậm nhất là thứ hai, ngày 30/11/2015.
  6. Các Giáo xứ có quý Ban hành giáo đã có thời gian phục vụ được từ 12 năm trở lên, nay muốn Bề trên Giáo phận cấp bằng khen xin vui lòng làm tờ trình theo mẫu và chuyển về UBMVGD Giáo phận chậm nhất là ngày 30/11/2015. Tờ trình này chỉ dành cho Ban hành giáo, không xét trưởng phó các Hội đoàn.
Xin quý Cha và quý Hội đồng Giáo xứ phối hợp với Ban Chấp hành Mục vụ Giáo dân Giáo hạt giúp chúng con thực hiện kế hoạch.
Chúng con xin chân thành cám ơn!
 
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn
Quản xứ Hạ Hiệp
 
* Xin quý cha tải các biểu mẫu tổng kết tại đây:
Biểu mẫu 1
Biểu mẫu 2
Biểu mẫu 3
Giấy khen thưởng
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log