Thứ tư, 29/05/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 14.01.2022

Cập nhật lúc 08:27 14/01/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, hôm nay, con được mời gọi cùng chia sẻ sứ mạng tình thương của Chúa Giê-su dành cho những ai mà con đã tiếp xúc gặp gỡ. Con hân hoan đón nhận đặc ân này. “Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”. (Mc 2,10). Tha thứ là một sức mạnh, là một đặc ân cao cả nhất, đặc biệt là khi chính con thậm chí còn không cầu xin được tha thứ. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết những việc họ làm”. Chúa Giê-su mời con tham gia vào sứ mạng của Ngài, đó là tha thứ cho mọi người như con đã được Chúa thứ tha. Con xin dâng những lỗi lầm mà con mắc phạm với Chúa và nghĩ đến những người mong muốn được tha thứ ngày hôm nay. Con xin dâng ngày mới của con và hiệp ý để cầu nguyện theo ý chỉ tháng này. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Today you are invited to share Jesus' mission of compassion to those whom you encounter. Graciously receive this privilege. "The Son of Man has authority to forgive sins on earth” (Mk 2:10). Forgiveness is power, the greatest one of all, especially when we do not even ask for it. "Father, forgive them, for they know not what they do." Jesus invites you to join his goal of forgiving like you have been forgiven. Discuss this with the Lord and tihnk of those who desire forgiveness today. Offer up your day for the monthly intention. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dành chút không gian buổi chiều để cầu nguyện và ý thức rằng con đang tin tưởng vào một sức mạnh nào đó đang được ẩn giấu, sức mạnh tha thứ mà Thiên Chúa tin tưởng để con luôn sử dụng. "Khi Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, Ngài quên đi tất cả những điều xấu chúng ta đã làm... Thiên Chúa quên tất cả những câu chuyện tồi tệ của tất cả tội nhân, về tội lỗi của chúng ta. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta và mãi luôn như thế. Ngài chỉ mong chúng ta một điều: Hãy làm như Ngài đã làm, đó là học cách tha thứ” (ĐTC Phanxicô). Liệu trong các mối quan hệ của con, có ai là cái dằm trong trái tim con không? Con cầu xin Chúa sử dụng quyền năng tha thứ này luôn luôn, để con có thể nhổ được "cái dằm" ra khỏi lòng mình. Trước khi tiếp tục ngày sống, con xin cầu nguyện cho những người bị kỳ thị và bị bắt bớ tôn giáo.
WITH JESUS DURING THE DAY
Take some space this afternoon to pray and become aware that you are trusting in a power that is oftentimes hidden, the power to forgive that God trusts to you to constantly use. "When God forgives us, He forgets all the bad we have done... God loses the memory of the bad stories of all sinners, of our sins. He forgives us and continues on. He only asks of us: Do the same: learn to forgive" (Pope Francis). Is there someone relegated to the outer edges of your heart? Ask the Lord to use this power constantly. Before continuing on with your day, pray for those who suffer religious discrimination and persecution.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Trong sự tĩnh lặng của buổi tối này, con lấy lại sức mạnh, và cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài thông qua những người yêu thương con. Con hồi tâm nhớ về từng cử chỉ hành động của những người con đã gặp trong ngày hôm nay. Con tự hỏi rằng, liệu con có gặp điều gì khó khăn không? Có ai đó đặc biệt làm con thấy khó chịu không? Những cảm xúc nào trỗi dậy trong lòng con? Con cầu xin Chúa cho con có đủ bao dung để chấp nhận và chào đón người khác giống như Cha trên trời. Ngay lúc này đây, con xin phó thác ngày mai vào tay Thiên Chúa yêu thương, để con nhận được ân sủng đổi mới từ lòng thương xót của Ngài với những người xung quanh mình. Con xin hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ tháng này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Regain your strenght in the silence of the evening and thank God for the love that He freely gives through those who love you. Allow the people who left their mark on you today to return to your mind. Did you have any difficulties? Was there someone who is particularly difficult for you? What feelings arise in you? Ask for the ability to accept and wlecome others just as the Father does. Entrust tomorrow to the Lord now so that you receive the renewed grace of his mercy with those around you. Pray for the monthly intention. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log