Thứ tư, 17/04/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 14.12.2021

Cập nhật lúc 08:22 14/12/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, hôm nay, con đón mừng một ngày sống tràn đầy ân sủng mà Cha đã ban tặng. Con xin cảm tạ vì muôn điều Cha đã thực hiện trên con và những ơn lành Cha ban thông qua Lời của Ngài: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho” (Mt 21,28). Đây là lời mời gọi Cha dành cho con. Được Cha nhờ cậy như một người con yêu dấu thật là một đặc ân. Con thầm nghĩ: Mảnh đất mà con được giao để trồng trọt hôm này là gì? Liệu đó là những người xung quanh, trách nhiệm, hay công việc của con? Trong mọi sự, việc phục vụ của con cũng giống như thu hoạch vườn nho. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các giáo lý viên, rằng họ có thể hoàn thành sứ vụ được giao phó với tình yêu thương. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today, weclome the abundant life that the Lord offers you. Appreciate what he has already done for you and what he has gifted you in his word: "Son, go out and work in the vineyard today" (Mt 21:28). This is a personal invitation that the Father makes to us. It is a privelege to trust in his loving son. Think: What is the plot of land that you are given to work on today? People, responsibilities, tasks? In everything, your "service quota" is like the harvest in the vineyard. Offerup your day for catechists, that they may lovingly fulfill the task handed on to them. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con bước chậm lại trong giây phút buổi trưa hôm nay. Ngày hôm nay của con đang diễn ra như thế nào? Con có được gắn kết với Chúa, hay con đang tách lìa khỏi Ngài? Mùa vọng là thời gian để con được gần gũi cùng Chúa, để làm việc trong vườn nho của Ngài. "'Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến bên con'. Chúng ta có thể cầu nguyện như thế vào mỗi buổi sáng thức dậy và lặp lại điều ấy trước mỗi buổi họp, mỗi giờ học, trước khi làm việc, và trước những quyết định phải đưa ra, cũng như trong bất kỳ khoảnh khắc quan trọng hoặc khó khăn nào” (ĐTC Phanxicô). Con tiếp tục nhịp sống hôm nay của mình và cầu nguyện cho các giáo lý viên để họ có thể nhận ra được ơn lành đó.
WITH JESUS DURING THE DAY
Slow down your daily rhythm this afternoon. How are you going about living this day? There are two ways of doing what you are doing: in joint management with the Lord, or disconnected from him. Advent is about proximity to God, time to work in His vineyard. "'Come, Lord Jesus.' We can say this invocation at the start of each day and repeat it before meetings, studying, work, and decisions that we must make, as well as in moments that are important or difficult" (Pope Francis). Continue on with your day and pray that Catechists, too, may discover this grace.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khép lại một ngày sống, con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành mà Ngài đã thương ban. Con nhìn lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay. Con có để Chúa Giê-su ngự trị trong tâm hồn con, trong những việc làm và lời nói không? Làm được điều đó là cả một nghệ thuật. Đức Cha Phan-xi-cô dạy chúng ta rằng không nên "làm giáo lý viên" mà hãy "trở thành một giáo lý viên". Liệu con có nhận ra được sự khác biệt đó không? Con cầu nguyện cùng Chúa để định hướng cách mà con để Chúa Giê-su ngự trị nơi con và nơi những việc con làm cho sứ vụ của Chúa trong vườn nho của Người. Con viết ra những quyết tâm để đạt được điều trên và cùng hiệp ý cầu nguyện cho những giáo lý viên. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Close out the day as it ends, appreciating the gift of God. Review the moments of today. Did you let Jesus reside within you, in your actions and words? To be in doing is an art. Pope Francis teaches us that there is no "work of catechists" without "being one." Do you notice this difference? Discuss this with the Lord in order to plan how you will allow Jesus to flow freely through you and through your own doing of his work in God's vineyard. Write down your resolution to do this and pray for catechists. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log