Thứ hai, 20/05/2024

Thư Ngỏ - Tổ Chức Các Khóa Bồi Dưỡng Huynh Trưởng, Dự Trưởng, Quý Thầy Cô Giáo Lý Viên và Biểu Mẫu Thống Kê Hiện Trạng Mục Vụ Thiếu Nhi Năm 2016

Cập nhật lúc 10:03 10/06/2016
Ủy Ban Thiếu Nhi sẽ mở các khóa ôn tập và bồi dưỡng kiến thức Giáo lý, Kinh Thánh và kỹ năng sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại các Giáo Hạt cho các em và Quý thầy cô Giáo Lý Viên đã từng học qua các khóa huấn luyện Huynh trưởng và Dự Trưởng

 

GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
ỦY BAN THIẾU NHI THÁNH THỂ
  
VINH DANH THIÊN CHÚA
-----x-----
Thủy Trạm, Ngày 29 Tháng 05 năm 2016
 

THƯ NGỎ
V/v. TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG HUYNH TRƯỞNG, DỰ TRƯỞNG
VÀ QUÝ THẦY CÔ GIÁO LÝ VIÊN
 
Trọng kính Quý Đức Cha, Quý cha,Quý Thầy phó tế,
Căn cứ vào nghị quyết của hội nghị mục vụ giáo phận Hưng Hóa cuối năm 2015 về Phương Hướng Hoạt Động của Ủy Ban Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Hưng Hóa năm 2016. Ủy Ban Thiếu Nhi chúng con sẽ thực hiện chương trình mở các khóa ôn tập và bồi dưỡng kiến thức Giáo lý, Kinh Thánh và kỹ năng sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại các Giáo Hạt cho các em và Quý thầy cô Giáo Lý Viên đã từng học qua các khóa huấn luyện Huynh trưởng và Dự Trưởng.
 • Đối tượng: Các em và Quý thầy cô Giáo Lý Viên đã học qua các khóa huấn luyện Huynh trưởng, và Dự Trưởng.
 • Thời gian: Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016
 • Địa điểm: Tại các giáo hạt
Cụ Thể:
 1. Hạt Yên Bái
 • Thời gian: từ ngày 20 - 24/6/2016
 • Địa điểm: Nhà thờ Giáo Xứ Yên Phú.
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Sapa.
 1. Hạt Hà Tuyên Hùng
 • Thời gian: từ ngày 04 – 08/7/2016
 • Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Tuyên Quang.
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Hà Thạch
 1. Hạt Sơn Tây Hòa Bình:
 • Thời gian: từ ngày 11 - 15/7/2016
 • Địa điểm: Nhà thờ Giáo Xứ Bách Lộc
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Chính Tòa
 1. Hạt Tây Nam Phú Thọ
 • Thời gian: từ ngày 18 - 22/7/2016
 • Địa điểm: Nhà thờ Giáo Xứ Thủy Trạm
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Hòa Bình
 1. Hạt Tây Bắc Phú Thọ
 • Thời gian: từ ngày 25 - 29/7/2016
 • Địa điểm: Nhà thờ Giáo Xứ Yên Tập
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Hà Thạch
 1. Hạt Đông Nam Phú Thọ
 • Thời gian: từ ngày 01 - 05/8/2016
 • Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Hà Thạch
 1. Hạt Lào Cai
 • Thời gian: từ ngày 08 - 12/8/2016
 • Địa điểm: Nhà thờ Giáo Xứ  Lào Cai
 • Nơi hành hương kết thúc khóa huấn luyện: Nhà Thờ Sapa
Để chương trình này có thể đi vào hoạt động cách hiệu quả, con xin quý Đấng cầu nguyện cho chúng con, đồng thời cung cấp cho chúng con xin một số thông tin theo biểu mẫu chúng con gửi đính kèm.
 
 
Nơi nhận:
 • Quý Đức Cha,
 • Quý cha,
 • Quý Thầy Phó tế,
 • Quý Trưởng Ban Quản Trị Xứ Đoàn,
 • Quý Huynh Trưởng và Dự Trưởng.
 
ỦY BAN THIẾU NHI
Cha chủ tịch
 
 
Phêrô Trần Văn Hương
 

*******************

GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
ỦY BAN THIẾU NHI THÁNH THỂ
 
 
BIỂU MẪU THỐNG KÊ
HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC MỤC VỤ THIẾU NHI NĂM 2016
 
Giáo Xứ ………………… Giáo Hạt ………………………..
 
 1. Tổng số các em từ 6 đến 18 tuổi trong giáo xứ: …………………………….
 2. Giáo xứ có Lễ Thiếu Nhi thường xuyên vào các Chúa Nhật không? ………..
 3. Tổng số các em đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần:………………..
 4. Tổng số các em đi học giáo lý từ cấp I đến cấp III:…………………
 5. Số Huynh trưởng đã được đào tạo: ………………………………….
 6. Số Huynh trưởng đang hoạt động: ………………………………….
 7. Số Dự Trưởng đã được đào tạo:……………………………………..
 8. Số Dự Trưởng đang hoạt động:……………………………………..
 9. Số Giáo Lý Viên đã được phổ cập PT/TNTT:………………………
Chúng con xin Quý Cha, Quý Thầy phó tế điền thông tin và gửi cho chúng con qua Email: tranvanhuonghh@gmail.com, hoặc: dangbinhhx@gmail.com.
Xin  Quý cha và Quý thầy phó tế giúp đỡ và cầu nguyện cho chương trình của chúng con được thành công tốt đẹp và đi theo đúng định hướng của Quý Đức Cha.
Chúng con xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cha, Quý thầy phó tế  luôn bình an, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
 
Nơi nhận:
 • Quý Đức Cha
 • Quý cha
 • Quý Thầy Phó tế
 
 
ỦY BAN THIẾU NHI
Cha Chủ tịch
 
 
Phêrô Trần Văn Hương
 
 
Lm. Phêrô Trần Văn Hương
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log