Thứ hai, 06/12/2021

Phục vụ như Thầy Giêsu

Cập nhật lúc 14:56 15/10/2021

Thế gian quyền bính cao sang

Thủ lãnh dân nước ngang tàn trị dân.
Kẻ lớn cai quản vong ân
Dùng quyền cậy sức, bất cần ngày mai.
Xã hội trong cõi trần ai
Bon chen lợi ích, kề vai chia phần.
Nếu là môn đệ ân cần,
Chú tâm ghi khắc thánh ân Lời Thầy:
“Giữa anh em không thế này,
Ai muốn làm lớn, thì rày làm tôi!”
Quyền hành chẳng phải để chơi,
Cũng không dùng đến đổi lời bất minh.
Chức quyền chẳng phải cho mình
Mà là phục vụ hết tình yêu thương
Nhìn Thầy Giê-su, noi gương
Mãi luôn tiến bước nẻo đường hiến trao.
Bao dung, nhân ái vẫy chào
Hoà bình, công lý kết trao gọi mời.
Như Thầy Giê-su rạng khơi,
Phục vụ tận hiến đến nơi thập hình,
Tử nạn chịu chết, phục sinh
Ban nguồn ơn phúc, đăng trình truyền loan.
Xin cho con luôn hân hoan
Bước theo chân Chúa, toả lan an bình.

Lm. Xuân Hy Vọng
13.10.2021, Trời mùa thu

Thông tin khác:
Gia đình... (02/10/2021)|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06.12.2021
Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06.12.2021
"Đối với một người môn đệ, điều đầu tiên và quan trọng nhất là ở cùng với thầy của mình, để lắng nghe, học hỏi từ thầy... Và điều này còn quan trọng hơn nhiều so với danh hiệu 'giáo lý viên': đó là một phần của việc trở thành giáo lý viên."
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log