Chủ nhật, 17/10/2021

Lịch thuyên chuyển các Linh mục giáo phận Hưng Hóa - Dịp đầu năm 2013

Cập nhật lúc 11:09 31/12/2012

LỊCH THUYÊN CHUYỂN CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Dịp đầu năm 2013
 

* Sắp xếp theo ngày chuyển:
 

NGÀY CHUYỂN

TÊN QUÝ CHA

NƠI HIỆN TẠI

NƠI CHUYỂN ĐẾN

28-12-2012

Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt

Thủy Trạm

Trại Sơn

29-12-2012

Phêrô  Trần Văn Phúc

Hoàng Xá

Thủy Trạm

02-01-2013

Giuse Cấn Xuân Bằng

Nghĩa Lộ

Mỹ Hưng

03-01-2013

Phêrô Nguyễn Văn Tuyển

Vĩnh Quang

Gia Thanh

04-01-2013

Micae Lê Văn Hồng

Nghĩa Lộ

Mộ Xuân

05-01-2013

Giu se Nguyễn Trọng Dưỡng

Tiên Kiên

Nghĩa Lộ

07-01-2013

Giuse Nguyễn Đình Tuyến

Sông Chảy

Vĩnh Quang

08-01-2013

Antôn Cao Trung Trực

Hà Thạch

Sông Chảy

09-01-2013

Giuse Nguyễn Đình Dậu

Hán Đà

Đồng Đam

10-01-2013

Giuse Đỗ Tiến Quyền

Mộc Hoàn

Tiên Kiên

11-01-2013

Giuse Nguyễn Kim Hoàng

Phú Lâm

Làng Lang

12-01-2013

Phaolô Lưu Ngọc Lâm

Tạ Xá

Phú Lâm

14-01-2013

Giuse Chu Văn Khương

Làng Lang

Tạ Xá

15-01-2013

Giuse Kiều Oanh

Yên Khoái

Hán Đà

16-01-2013

Igatiô Nguyễn Quang Triều

TTMV

Hà Thạch

17-01-2013

Giuse Phan Văn Luật

NTCT Sơn Lộc

Yên Khoái* Sắp xếp theo tên quý Cha:
 

TT

TÊN QUÝ CHA

NƠI HIỆN TẠI

NƠI CHUYỂN ĐẾN

NGÀY CHUYỂN

1.

Giuse Cấn Xuân Bằng

Nghĩa Lộ

Mỹ Hưng

02-01-2013

2.

Giuse Nguyễn Đình Dậu

Hán Đà

Đồng Đam

09-01-2013

3.

Giu se Nguyễn Trọng Dưỡng

Tiên Kiên

Nghĩa Lộ

05-01-2013

4.

Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt

Thủy Trạm

Trại Sơn

28-12-2013

5.

Micae Lê Văn Hồng

Nghĩa Lộ

Mộ Xuân

04-01-2013

6.

Giuse Nguyễn Kim Hoàng

Phú Lâm

Làng Lang

11-01-2013

7.

Giuse Chu Văn Khương

Làng Lang

Tạ Xá

14-01-2013

8.

Phaolô Lưu Ngọc Lâm

Tạ Xá

Phú Lâm

12-01-2013

9.

Giuse Phan Văn Luật

NTCT Sơn Lộc

Yên Khoái

17-01-2013

10.

Giuse Kiều Oanh

Yên Khoái

Hán Đà

15-01-2013

11.

Phêrô  Trần Văn Phúc

Hoàng Xá

Thủy Trạm

29-12-2013

12.

Giuse Đỗ Tiến Quyền

Mộc Hoàn

Tiên Kiên

10-01-2013

13.

Igatiô Nguyễn Quang Triều

TTMV

Hà Thạch

16-01-2013

14.

Antôn Cao Trung Trực

Hà Thạch

Sông Chảy

08-01-2013

15.

Giuse Nguyễn Đình Tuyến

Sông Chảy

Vĩnh Quang

07-01-2013

16.

Phêrô Nguyễn Văn Tuyển

Vĩnh Quang

Gia Thanh

03-01-2013 
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log