Thứ ba, 09/03/2021

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc truyền chức Phó tế

Cập nhật lúc 15:18 20/02/2014
 
       
 
TOÀ GIÁM MỤC HƯNG HOÁ
70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Đt: (04)33.832.453
Email: tgmsontay@gmail.com
 
 
 
VINH DANH THIÊN CHÚA
 
 
 

THÔNG BÁO
 
 
 
Kính gửi: Quý Cha, quý tu sĩ, chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa.
Thưa quý cha và anh chị em, năm nay giáo phận nhà có 8 thầy đã tốt nghiệp chương trình đào tạo tại Đại Chủng Viện và Học Viện Đa Minh Việt Nam,  các thầy sắp qua một năm làm mục vụ theo chương trình đào tạo linh mục của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ban hành trước khi lãnh nhận các chức thánh.
Trước khi truyền chức Phó tế cho các thầy, tôi xin quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận tham vấn để chúng tôi các Giám mục được an tâm phong chức Phó tế cho các thầy.
Vậy xin quý cha và anh chị em với  tâm hồn ngay thẳng và xây dựng Giáo hội xin vui lòng cho chúng tôi được biết về các thầy có tên sau đây, có điều gì ngăn trở không thể tiến tới chức thánh được:
 
DANH SÁCH CÁC THẦY


 
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH SINH QUÁN HIỆN ĐANG MỤC VỤ
01 Đaminh Hoàng Thế Bằng 1968 Họ Tân Quang, xứ Tân Quang, Hà Giang Gx. Cát Ngòi
02 Phaolô Nguyễn Công Hiến 1971 Họ Bãi Hiền, xứ Hiền Quan, Phú Thọ Gx. Trung Minh
03 Đaminh Nguyễn Văn Lưu 1972 Họ Tân Quang, xứ Tân Quang, Hà Giang Gx. Vân Thê
04 Giuse Vũ Thế Bảy 1973 Họ Cao Mại, xứ Thạch Sơn, Phú Thọ Gx. Mộc Hoàn
05 Giuse Nguyễn Thanh Bình 1974 Họ Lũng Hiền, Hiền Quan, Phú Thọ Gx. Thạch Sơn
06 Phêrô Trần Văn Hương 1978 Họ Trù Mật, xứ Trù Mật, Phú Thọ Gx. Tiên Cát
07 Anrê Phùng Văn Thành 1976 Họ Chu Chàng, xứ Yên Khoái, Hà Nội Gx. Bãi Dòng
08 Giuse Nguyễn Văn Yêm 1975 Họ Thủy Trạm, xứ Thủy Trạm, Phú Thọ Gx. Trù Mật
 
Xin quý cha đọc thông báo này trong 3 Chủ nhật:
-         Chủ nhật VII thường niên ngày 23/ 02/ 2014
-         Chủ nhật VIII thường niên ngày 02/ 3/ 2014 và
-         Chủ nhật I mùa chay ngày 9/ 3/ 2014
Hạn phản ảnh cuối cùng là ngày 15 tháng 3 năm 2014.
Mọi phản ảnh xin quý cha và anh chị em gửi văn thư có chữ ký hoặc phản ảnh trực tiếp với  các Đức Giám mục giáo phận.
Xin quý cha và anh chị em  cầu nguyện cho chúng tôi các Giám mục đang phục vụ giáo phận, cách riêng cầu nguyện cho các thầy chuẩn bị lãnh nhận chức Phó tế vào hồi 14g 00 ngày 25 tháng 3 năm 2014 tại nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc, nhằm ngày lễ trọng Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria.
                                                                                                                                               
                                                                                                     Nay thông báo
                                                                                 Sơn Tây, ngày 19 tháng 02 năm 2014
 
 
  
 
                                                                                                Gioan Maria Vũ Tất
                                                                                                Giám mục chính tòa
                                                                                               Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log