Thứ năm, 20/06/2024

Thánh Thần quy tụ muôn dân

Cập nhật lúc 09:54 14/05/2024
(THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH) 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta đem hết nhiệt tâm phụng sự Chúa và luôn luôn hợp nhất cùng nhau. 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh: Hội Thánh là cộng đoàn của những người tin và yêu mến Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan đã nói: Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Mà điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh: Hội Thánh là cộng đoàn hiệp nhất, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân của Công Đồng Vaticanô II về Hội Thánh cho thấy: Hội Thánh toàn cầu xuất hiện như đoàn dân được quy tụ thành một, nhờ được thông phần hợp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Nhờ những ơn riêng đó, Thần Khí làm cho họ thích hợp và sẵn sàng lãnh nhận nhiều công tác và nhiệm vụ khác nhau, hầu đổi mới và xây dựng Hội Thánh cho ngày thêm phát triển như có lời chép: Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, và Người đã đặt các kỳ mục trông coi Hội Thánh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc: Ông Phaolô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Êphêxô rằng: Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình. 
Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh: Hội Thánh là nơi quy tụ mọi nước, mọi dân, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67, vịnh gia đã kêu gọi: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài, việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem, là nơi vua chúa về triều cống. 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại: Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Mang danh ai là thuộc về người ấy, và kết hợp nên một với người ấy. Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ được gìn giữ trong danh Cha và được kết hợp nên một với Cha, nghĩa là, được hiệp nhất nên một với Chúa Cha và Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là mối dây hiệp nhất, liên kết tất cả nên một trong Thiên Chúa. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát quy tụ tất cả mọi người để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta lấy hết lòng tin kính, mến yêu, mà nhiệt thành phụng sự Chúa; và biết dùng những ơn riêng Chúa ban, mà nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh lớn mạnh, trong tình hiệp nhất và yêu thương. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Thông tin khác:
Mù mờ (08/05/2024)
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log