Thứ năm, 25/07/2024

Tìm kiếm những điều thiện hảo

Cập nhật lúc 16:14 10/05/2024
(THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH) 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa biến đổi tâm trí chúng ta, và giúp chúng ta làm việc lành phúc đức, để chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. 
Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là luôn tuân giữ các điều răn của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan nói: Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. 
Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là khát khao được nên một với Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nítxê nói: Nếu tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi và nếu sợ hãi biến thành tình yêu, thì bấy giờ người ta sẽ nhận ra rằng sự hợp nhất chính là yếu tố đưa tới ơn cứu độ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu của Thầy, vì anh em đã biết tất cả những gì Thầy làm giữa anh em. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 
Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là mạnh mẽ làm chứng cho Đức Kitô và hăng say rao giảng Tin Mừng để đưa người khác đến với Sự Thật, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc ông Apôlô can đảm làm chứng cho Đức Kitô: Ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Dothái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. 
Luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, là luôn quy hướng về Vua của toàn cõi đất, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 46, vịnh gia đã cho thấy: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. Kìa vương hầu các dân tề tựu cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Ápraham. Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Đấng siêu việt ngàn trùng. 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đức Kitô đến từ Chúa Cha, và Người luôn quy hướng về Chúa Cha. Như lời Đức Giêsu nói với người thanh niên giàu có: Chỉ có Cha trên trời là Đấng Nhân Lành, mọi điều thiện hảo thuộc về Người. Chúng ta muốn nên hoàn thiện, thì hãy yêu mến Đức Kitô và cùng với Người: khước từ những lời mời gọi phù phiếm của thế gian, để luôn quy hướng về Chúa Cha. Xin Chúa biến đổi tâm trí chúng ta, và giúp chúng ta biết làm các việc lành phúc đức, để chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log