Thứ tư, 17/07/2024

Suy niệm Tin Mừng lễ kính Thánh Gia Thất

Cập nhật lúc 17:14 28/12/2022
Suy niệm 1
Mt 2, 13 - 15.19 - 23
Theo trình thuật của thánh Luca thì ngày thứ 40 sau khi sinh, Hài Nhi Giê su được cha mẹ đưa lên đền thờ Giê ru sa lem để dâng cho Chúa. Sau đó hai ông bà đưa con về Nadaret. Như vậy thì có mâu thuẫn giữa trình thuật của thánh Luca và thánh Matheu? Tại sao thánh Matheu kể có ba đạo sĩ đến tôn thờ Chúa Hài Nhi và sau đó cha mẹ lại đưa Hài Nhi trốn sang Ai Cập? Các nhà chú giải Thánh Kinh trả lời rằng: Thánh Matheu viết Tin Mừng thứ nhất với tư cách là thần học gia hơn là tư cách một sử gia. Thánh Matheu sẵn sàng nói thêm hay nói bớt để nhấn mạnh điều ngài muốn nói với độc giả của ngài là người Do Thái.
Vậy điều thánh Matheu muốn nhấn mạnh gì, khi ngài nói đến sự cố ba đạo sĩ từ phương đông đến thăm Chúa Hài Nhi và sự cố Chúa Hài Nhi phải trốn sang Ai Cập. Ba đạo sĩ từ phương đông đến thăm thánh Hài Nhi là sự cố nhắc cho người Do Thái rằng người ngoại đã đến thăm Đấng Cứu Thế trước người Do Thái. Đó là cách than trách người Do Thái khéo người Do Thái đã vô tâm vô tình trong việc đón nhận Tin Mừng. Việc Chúa Hài Nhi được cha mẹ đưa sang Ai Cập nhắc nhở người Do Thái rằng họ có bổn phận đem Tin Mừng đến cho lương dân. Vì khi Chúa chọn Apraham làm tổ phụ dân Do Thái thì Ngài có ý dùng dân Do Thái làm trung gian để muôn dân được chúc phúc.
Đó là điều chúng ta phải ngẫm nghĩ và phải thực hành. Chúa chọn Apraham làm tổ phụ một dân tộc, để từ đó muôn dân được chúc phúc. Ngày xưa là thế, thì hôm nay cũng vẫn vậy. Chúa cho chúng ta được biết Ngài trước, để chúng ta đem Tin Mừng đến cho người chưa biết. Đón nhận Tin Mừng là bổn phận một. Loan báo Tin Mừng là bổn phận hai. Bổn phận nào cũng cấp bách như nhau. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta có cấp bách thi hành bổn phận hai không? Phải thành thật thưa rằng “không”. Đức Thánh Giáo hoàng Grêgôriô đã phiền trách không phải chỉ có giáo dân thưa “không”, mà cả linh mục cũng thưa “không” như thế. Ngài viết: “Thế giới này đầy linh mục, nhưng trên cánh đồng truyền giáo, hiếm thay người thợ đích thực của Thiên Chúa, vì chúng tôi lãnh chức linh mục, mà không chu toàn công việc của chức vụ đó.”
Sau Vaticanô II, sứ mạng loan báo Tin Mừng được cả linh mục, tu sĩ, lẫn giáo dân thi hánh khá tốt. Nhưng chắc chắn vẫn chưa đáp lại được nỗi cấp bách của thánh Matheu và nhất là của Đức Giêsu. Còn rất nhiều linh mục chỉ tiếp tục loan báo Tin Mừng cho người đã nghe mà quên loan báo cho người chưa nghe. Hiện đã có rất nhiều người giáo dân dấn thân vào sứ vụ truyền giáo, nhưng những giáo dân chưa dấn thân vào công tác này thì đông hơn nhiều. Cụ thể là có một người dự tòng tâm sự với linh mục dạy giáo lý cho mình rằng: “Bây giờ tôi biết biết đạo Công giáo là chân lý và truyền giáo là khẩn trương”. Linh mục giáo lý viên hỏi: “Nhà bác chỉ cách nhà thờ có một cây số, thế mà tại sao bây giờ mới nói câu đó? Người dự tòng ấy trả lời một cách đơn sơ và chính xác: “Chả thấy ai bảo thế nào”.
Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu
=================
Suy niệm 2
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HOÀ HỢP HẠNH PHÚC

Hc 3,3-7.14-17a ; Cl 3,12-21 ; Mt 2,13-15.19-23
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 2,13-15.19-23
(13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”. (14) Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi va mẹ Người trốn sang Ai-cập. (15) Ông ở đó cho đến khi Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.(19) Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, (20) báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì chưng kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi. (21) Ông liền trỗi dậy, đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, (23) và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ: “Người sẽ được gọi là người Na-da-rét”.
2. Ý CHÍNH: XUẤT HÀNH TỪ AI CẬP.
Tin Mừng hôm nay muốn nói lên tư tưởng Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa bảo vệ khỏi bàn tay độc ác của bạo vương Hê-rô-đê. Người là Mô-sê Mới, dẫn đầu dân Ít-ra-en Mới, xuất hành ra khỏi Ai Cập trần gian để về miền Đất Hứa là thiên đàng đời sau.
3. CHÚ THÍCH:
- C 13-14: + Sứ thần Chúa hiện ra: Tin Mừng Mát-thêu ghi lại 4 lần sứ thần Chúa hiện ra với ông Giu-se (Mt 1,20; 2,13; 2,19; 2,22). + Báo mộng cho ông Giu-se: Sứ thần Chúa hiện đến cùng Giu-se trong giấc mộng và thay mặt Thiên Chúa ra lệnh cho Giu-se phải làm theo. + Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập: Lệnh truyền này nói lên sự can thiệp của Thiên Chúa để bảo vệ Hài Nhi Cứu Thế. Ai Cập là một nước lớn nằm sát bên nước Do thái về phía Nam, và là nơi những người Do thái bị ruồng bắt thường tìm đến lánh nạn (x. 1V 11,40). Đi từ Bê-lem tới Ai Cập mất khoảng 5-6 ngày đường. + Vì Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy: Hài Nhi Giê-su được đem sang Ai Cập để trốn khỏi sự khủng bố của vua Hê-rô-đê độc ác, giống như Mô-sê ngày xưa cũng phải trốn khỏi sự ruồng bắt của Pha-ra-ô nước Ai-cập (x. Xh 2,15). + Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập”: Câu này rút ra từ sách ngôn sứ Hô-sê (x. Hs 11,1), nói về cuộc Xuất hành của Ít-ra-en xưa. Khi đó dân Ít-ra-en đã được Đức Chúa gọi là “con Ta” (x. Xh 4,22).
- C 19-20: + Thánh gia trốn sang Ai-cập trong thời gian bao lâu: Khoảng từ vài tháng tới 3 năm. Giả sử thánh gia được triệu về ngay sau khi Ác-khê-la-ô lên kế vị (năm 750 tức khoảng năm thứ 4 đến thứ 6 sau Công Nguyên), thì thời gian ở bên Ai-cập của Thánh Gia không thể quá 3 hay 4 năm được. + Công Nguyên là gì:Công Nguyên hay Kỷ Nguyên Chung được tính bắt đầu từ năm Chúa Giáng Sinh. + Sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập: Khi vua Hê-rô-đê Cả chết, ông Giu-se lại được sứ thần Chúa hiện đến trong giấc mơ ra lệnh cho ông mau đem Hài Nhi và mẹ Người trở về quê hương, vì mối nguy đã chấm dứt với cái chết của vua Hê-rô-đê. + Vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi: Câu này chính là lời Đức Chúa báo cho Mô-sê về cái chết của Pha-ra-ô Ai-cập (x. Xh 4,19). Đây là bằng chứng cho thấy Mát-thêu muốn ám chỉ Hài Nhi chính là Mô-sê của thời Tân Ước.
- C 23: + Và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét: Thánh Gia về cư ngụ ở Na-da-rét là ứng nghiệm lời sấm đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: “Người sẽ được gọi là người Na-da-rét”. Ta có thể hiểu rằng Mát-thêu dùng danh xưng này để ám chỉ việc tự hạ của Đấng Cứu Thế. Nói Đấng Cứu Thế là người Na-da-rét cũng là gián tiếp nói Người bị người đời miệt thị khinh dểdo có quê hương hèn kém vậy.
4. CÂU HỎI:
1) Tại sao Giu-se phải đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-Cập? 2) Thánh Gia trốn sang Ai Cập đến khi nào về? 3) Tại sao Giu-se lại đem Hài Nhi đến ở thành Na-da-rét?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập (14).
2. CÂU CHUYỆN:
1) MẸCHUYỂN NHÀ ĐỂ DẠY CON NÊN NGƯỜI:
Khi Mạnh Tử còn bé, tóc để hình trái đào, mặt mũi khôi ngô, tính ham học hỏi thắc mắc và bắt chước người khác. Mẹ của Mạnh Tử rất thương yêu con, mong cho con học hành giỏi giang, trở thành hiền tài, nên bà luôn tìm phương cách dạy dỗ con tốt nhất.
Bấy giờ, nhà Mạnh Tử ở gần một nghĩa địa. Ngày nào trong nghĩa địa cũng có các đám tang chôn cất người chết. Trong đám tang, Có người thì khóc thương thảm thiết, người khác đào huyệt rồi cùng nhau chôn quan tài xuống huyệt và lấp đất làm thành ngôi mộ. Bọn trẻ con gần đó rủ nhau đi xem đám ma, rồi bắt chước người lớn chơi trò đưa đám. Chúng chia nhau ra: Em đóng vai người chôn cất, em khác thì đội khăn tang theo sau quan tàikhóc lóc thảm thiết. Một hôm, mẹ Mạnh Tử đang ngồi dệt vải, nghe thấy tiếng trẻ congào khóc gần nhà và xen lẫn tiếng người hô hoán khác lạ. Bà liền rời khung cửi ra ngõ xem điều gì xảy ra và bà giật mình khi thấy bọn trẻ đang chới trò đám tang giả. Bà thấy Mạnh Tử nhà bà cũng đang bắt chước người lớn đào huyệt, chôn xác, rồi cũng có lúc giả bộ lăn lộn trên đất giống như người nhà trong các đám tang mà chúng vẫn xem. Bà mẹ lo lắng tự nhủ: "Con ta thơ dại mà lại chơi trò đào, chôn, lăn, khóc như thế này tâm trí ắt sẽ bị ảnh hưởng, còn tâm trí đâu mà học hành nữa". Rồi bà liền quyết định dọn nhà sang ở nơi khác, để thay đổi môi trường sống cho con. Lần này Mạnh Tử ở gần khu chợ sầm uất. Hằng ngày Mạnh Tử bắt chước người lớn ăn nói chua ngoa tục tĩu và chơi trò mua bán gian xảo. Bà mẹ Mạnh Tử một lần nữa lại dời nhà đến ở gần trường học. Tại đây bà thấy con trai học theo các học trò chăm chỉ đến lớp nghe lời thầy giáo dạy dỗ. Bà liền quyết định ở hẳn lại nơi này để Mạnh Tử con bà có điều kiện học hành chăm chỉ. Về sau Mạnh Tử đã thi đỗ và trở thành người tài đức giúp ích cho đời.
2) TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIỜ KINH TỐI GIA ĐÌNH:
Một cha xứ kia đi thăm các gia đình trong xứ để kiểm tra nhân danh. Gặp một đôi vợ chồng không đọc kinh tối gia đình, cha hỏi: “Gia đình ông bà có đọc kinh chung gia đình không?”. Họ trả lời vì không có thời giờ do con cái phải đi học thêm hay phải đi làm theo ca. Gia đình ông ta phải kiếm sống trước đã như câu “Có thực mới vực được đạo!” Bấy giờ cha xứ lại hỏi: “Nếu ông bà biết rõ là nhờ đọc kinh tối hàng ngày mà một đứa con sẽ tránh được một cơn bệnh hiểm nghèo, tránh được một tai nạn; Nhờ đọc kinh tối mà chúng mới có công ăn việc làm đều, chúng mới có đủ sáng suốt để làm được bài thi ở trường; Nhờ đọc kinh mà các linh hồn tiên nhân ông bà cha mẹ và những người thân đã chết sẽ sớm được về thiên đàng… thì ông bà có tổ chức đọc kinh gia đình hàng ngày không?” Họ trả lời rằng: “Có thể chúng con sẽ đọc”. Cha xứ lại hỏi: “Giả như gia đình làm ăn thất bại phải mang nợ tới 100 triệu đồng, khó lòng có thể trả được cả vốn lẫn lãi, mà nếu ngày nào có đọc kinh tối gia đình 15 phút, thì sẽ được chủ nợ trừ bớt số lời 100.000 đồng, thì ông bà có đọc kinh tối chung không?”. Bấy giờ ông kia hỏi lại: “Thưa cha, cha hỏi như vậy để làm gì?” Bấy giờ cha xứ mới ôn tồn trả lời: “Tôi nói như vậy để cho thấy nguyên nhân gia đình ông bà không đọc kinh tối, không phải vì không có thời giờ hay vì bận làm việc, mà lý do chính là vì nghĩ rằng đọc kinh tối gia đình là điều không cần thiết, chỉ cần đi lễ nhà thờ là đủ. Tôi hỏi vậy để cho thấy việc đọc kinh cũng quan trọng không kém gì việc giữ gìn sức khỏe và sự an toàn của các người thân trong gia đình, cũng có giá trị như một số tiền thiêng liêng, giúp bớt phần phạt cho người thân là tiên nhân ông bà đã qua đời, và giá trị của việc đọc kinh cũng có thể tương đương với số tiền cần chi dùng hàng ngày”.
3. SUY NIỆM:
1) NGUYÊN NHÂN GÂY ĐỔ VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH:
- Nhân vật nữ được tuần báo Time chọn làm người của năm 1996 là công chúa Diana của Anh Quốc. Trong phỏng vấn dành cho đài BBC, công chúa đã không ngần ngại bộc bạch hết câu chuyện đổ vỡ của gia đình bà. Sự đổ vỡ của gia đình vương giả này khiến nhiều người phải tiếc xót. Bởi vì, nếu xét theo những tiêu chuẩn thông thường của người đời, thì quả thực cặp vợ chồng này có đủ điều kiện về danh vọng, tiền tài, địa vị… để được hạnh phúc. Thế nhưng tại sao họ lại bị bất hạnh và dẫn đến sự ly hôn ? Có lẽ gia đình họ còn thiếu một cái gì đó quan trọng mà sự giàu có danh vọng quyền lực…không thể giúp họđạt được sự hoà hợp hạnh phúc.
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia thất để khám phá ra bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình. Cũng như bao gia đình khác, Thánh gia cũng đã trải qua nhiều sóng gió, thử thách. Chúng ta hãy nhìn lại cảnh bối rối mà có lẽ ít có đôi vợ chồng trẻ nào phải trải qua: vợ sắp sinh nênGiu-se phải đi tìm một quán trọ qua đêm nhưng không có, cuối cùng phải vào một chuồng súc vật và sinh con ở đó, và rồi phải vội vã đi lánh nạn trong một cuộc hành trình cam go để sống giữa những người xa lạ. Bí quyết đã giúp Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se vượt qua khó khăn thử thách, đó là có Chúa Giê-su bên cạnh. Sự hiện diện của Chúa Giê-su chính là nền tảng của gia đình Na-da-rét.
- Có nhiều nguyên nhân dẫn tới gia đình ly hôn, mà nguyên nhân quan trọng là sự xuống cấp về đạo đức nơi nhiều gia đình. Có lẽ chưa có thời đại nào người ta thấy có nhiều cha mẹ nạo phá thai để giết con, nhiều con cái bất hiếu giết chết cha mẹ như thời đại hôm nay. Có lẽ chưa có thời đại nào người ta thấy có nhiều đứa con bất hiếu bắt cha mẹ già lê lết ở đầu đường, xó chợ ăn xin để kiếm tiền về nộp cho con như thời đại hôm nay. Có lẽ chưa có thời đại nào có nhiều cha mẹ tàn nhẫn đến độ bán con làm gái mại dâm, bắt con đi ăn xin như thời đại hôm nay. Có lẽ chưa có thời đại nào mà các gia đình, những tổ ấm của các trẻ thơ lại biến thành những hang ổ để người lớn mua bán tình dục nhiều như thời đại hôm nay. Có lẽ chưa có thời đại nào đời sống hôn nhân bị coi rẻ, đời sống vợ chồng bị phản bội và đổ vỡ nhiều như thời đại hôm nay. Vợ chồng đánh đập nhau như hai con thú dữ, chửa rủa nhau bằng những ngôn từ tục tĩu. Người ta lấy nhau đó rồi lại bỏ nhau đó. Người ta ăn ở với nhau đó rồi lại đá nhau đó. Người ta thề hứa chung thủy đó, rồi lại bất trung đó …
- Cũng như Thánh gia thất, ngày nay các gia đình Việt Nam cũng đang trải qua bao khó khăn thử thách. Trước tiên là do cái nghèo và rồi từ nghèo khổ sinh ra dốt nát, và dốt nát kéo theo bao hệ lụy khác. Tuy nhiên, nhìn vào gương Thánh gia thất, chúng ta thấy: Sự nghèo khổ không đương nhiên gây bất hạnh và đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Tỷ lệ những gia đình ly hôn tại các nước công nghiệp văn minh là bằng chứng cho thấy giầu có chưa hẳn đã bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc.
-Không những trải qua cảnh nghèo. Thánh gia thất còn phải đương đầu với bạo chúa Hê-rô-đê nữa. Ngày nay, các gia đình cũng phải đương đầu với nhiều thứ bạo chúa, như các phương tiện truyền thông quảng bá lối sống đồi truỵ nhằm lung lạc đầu độc giới trẻ, hoặc những luật pháp áp đặt những luật lệ nhằm phá đổ chính nền tảng thánh thiêng của gia đình, như luật cho phép dễ dàng ly dị, cho phá thai dù ở thời kỳ cuối ngay trước khi sinh…
- Thánh gia thất đã vượt qua được sóng gió nhờ niềm tin vững chắc vào sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Đó cũng là bí quyết mà Giáo Hội đề ra cho chúng ta khi mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh gia. Hãy lấy sự hiện diện của Chúa Giêsu làm nền tảng vững chắc cho gia đình. Đó là hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, tha thứ cho nhau; Lấy sự cầu nguyện trong giờ kinh gia đình để làm giây liên kết mọi người: một gia đình có thói quen cầu nguyện chung mỗi ngày là một gia đình bền vững. Vì thế tahãy quyết tâm duy trì thói quen đọc kinh tối gia đình mỗi ngày.
2) THÁNH CẢ GIU-SE -GƯƠNG MẪU CỦA CÁC BẬC GIA TRƯỞNG:
- Mau mắn tuân giữ lời Chúa: Giu-se đã thi hành ba lệnh truyền của Chúa: Một là rước Ma-ri-a đang có thai về nhà làm vợ mình; Hai là tôn trọng lời khấn của Ma-ri-a dâng hiến toàn thân phụng sự Chúa bằng việc không ăn ở với bà. Ba là đặt tên cho trẻ là Giê-su để nhận mình làm cha của Hài Nhi về luật pháp (x. Mt 1,24-25).
- Quyết tâm bảo vệ Hài Nhi: Khi vừa được mộng báo, Giu-se đã lập tức trỗi dậy mang Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập ngay lúc đêm khuya và đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, ông lại vâng lời sứ thần trỗi dậy mang Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Ông cũng khôn ngoan phòng tránh cho Hài Nhi khỏi bị nguy hiểm: Khi về tới Be-lem, nghe tin Ác-khê-lao đã lên kế vị vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê cũng độc ác không kém vua cha nên ông đã đưa vợ con về miền Ga-li-lê tại Na-da-rét.
- Tín thác vào Chúa quan phòng: Tín thác là dấu chỉ của một đức tin chân chính. Thánh Giu-se luôn lắng nghe Lời Chúa và mau mắn vâng theo với sự tín thác hoàn toàn vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa quan phòng.
3) ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH:
- Mỗi người sống đúng vai trò của mình: Một tờ báo ở Luân-đôn nước Anh đã mở một cuộc điều tra các ông chồng, yêu cầu họ thành thật trả lời câu hỏi: “Trong gia đình bạn, ai là người thực sự có quyền làm chủ?” Kết quả cho có 80% câu trả lời: “Vợ tôi làm chủ”, 20% trả lời “Mẹ vợ tôi làm chủ”. Chỉ có một số ít trả lời: “Chính tôi làm chủ, vì vợ tôi đã qua đời!” Như vậy, không lạ gì Anh quốc là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất: Mỗi năm cứ hai đám cưới thì có một đám ly hôn.
- Tránh thái độ gia trưởng độc đoán: Vợ chồng cần trao đổi để nên một lòng một ý trong cách ứng xử với tha nhân, nuôi dạy con cái, mua sắm đồ dùng, và trong công việc làm ăn sinh sống. Vì “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”, và “Phu phụ hòa, gia đạo thịnh”.
- Gia đình phải có Chúa hiện diện: Thực vậy, nếu gia đình thực sự có đức tin, có lòng đạo đức, thì sẽ thương yêu và nhường nhịn lẫn nhau. Chồng thương yêu vợ, vợ yêu thương chồng, con cái thảo kính cha mẹ và anh chị em trong nhà thương yêu nhường nhịn nhau.
- Vợ chồng hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau:Trong đời sống vợ chồng, chắc chắn sẽ có những lúc vui lúc buồn, những khi thành công lúc thất bại, nên vợ chồng phải sẵn sàng vác thánh giá là các bệnh tật và thói hư của nhau. Rồi  cần phải vác đến chết để đền tội.
Trong một buổi tĩnh tâm dành cho gia trưởng, nhưng cũng có nhiều bà vợ tham dự. Tới phần làm phép Thánh giá, cha giảng phòng nói: “Ai có cây Thánh giá xin đem lên gần gian cung thánh để được làm phép. Bấy giờ một ông lão thay vì mang cây Thánh giá thì ông lại cõng bà vợ bị tê liệt lên. Tới lúc cha đến trước từng người đang cầm cây thánh giá để rấy nước thánh. Thay vì giơ cây Thánh giá lên cho cha làm phép thì ông lại cố bồng bà cụ lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông nói: “Thưa cha, đây là cây thánh giá của con. Xin cha làm phép để con được vác thánh giá này đến cùng!” Qua lời nói của ông cụ, chúng ta hiểu người bạn đời chính là thánh giá sống động mà chúng ta phải mang từ khi lấy nhau cho đến chết. Vợ là thánh giá của chồng và chồng là thánh giá của vợ. Ai cùng Chúa Giê-su trung thành vác thánh giá ấy đến cùng, thì sau này sẽ được sống lại và cùng được hưởng vinh quang Nước Trời với Người.
- Vợ chồng cùng nhau nhìn về một hướng là nuôi dạy con cái nên người: Cần ý thức con cái chính là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, là tương lai của cha mẹ sau này, nên vợ chồng phải hy sinh mọi sự như thời giờ, tiền bạc, công việc… để lo cho con cái được sống trong bầu khí hạnh phúc và môi trường sống an toàn. Câu chuyện mẹ thày Mạnh Tử sẵn sàng dời nhà từ nghĩa trangđến gần trường học để tránh cho con khỏi bị lây nhiễm các thói hư và chăm chỉ học tập trở thành người tài đức giúp ích cho đời, là gương mẫu cho các cha mẹ hôm nay.
4) CHA MẸ CẦN LÀM GÌ ĐỂ GIÁO DỤC CON CÁI? 
Các bậc cha mẹ hãy học tập noi gương thánh cả Giu-se và thánh mẫu Ma-ri-a cụ thể như sau:
 - Quan tâm chăm sóc dạy dỗ con cái: Cha mẹ không phải chỉ quan tâm đến con bằng việc cho chúng tiền bạc tiêu xài, mà quan trọng hơn là cho con tình thương, sự chăm sóc dạy dỗ ngay từ khi chúng còn nhỏ dại, và cảm thông động viên khi chúng trưởng thành. Nên nhớ rằng : Dù cha mẹ có thành công trong việc làm ăn kinh tế hay được thăng quan tiến chức ngoài xã hội, nhưng nếu để con cái sa đà vào các thói hư như hút sách bài bạc… thì sự thành công kia lại trở thành sự thất bại, gây cho cha mẹ nhiều nỗi ân hận. Vì thế, cha mẹ cần bảo vệ con cái khỏi tác hại của sách báo phim ảnh xấu trên các trang mạng in-ter-net, khỏi các bạn bè xấu… Nếu cần cha mẹ hãy đem con cách ly khỏi nanh vuốt của Hê-rô-đê gian ác của thời nay để con yên tâm học tập và trở thành những người trưởng thành hữu dụng sau này.
- Phải dạy cho con cái hiếu thảo với cha mẹ và biết lễ độ với người trên: Muốn việc giáo dục thành công, thìtrước hết chính cha mẹ phải được huấn luyện về các đức tính nhân bản để có điều kiện dạy dỗ con cái. Cần dạy con bằng gương sáng hơn bằng lời nói suông hay bằng roi đòn trừng phạt.
- Gia Đình cần học sống Lời Chúa : Cha mẹ cần tạo thói quen cho mọi thành viên trong gia đình lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình, bằng cách phân công cho con cái mở Kinh Thánh để đọc Lời Chúa, rồi các thành viên sẽ cầu nguyện để quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy.
4. THẢO LUẬN:
1) Nguyên nhân làm cho các gia đình đổ vỡ ly hôn là gì? Khi xảy ra ly hôn thì trong hai vợ chồng ai là người có lỗi hơn ? 2) Bạn có đồng ý với câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” không ? Tại sao ?
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA, xin ban cho các gia đình tín hữu chúng con biết luôn “trên thuận dưới hòa”, “một lòng một ý”. Xin giúp các đôi vợ chồng trẻ biết cách duy trì được tình yêu ban đầu. Xin cho họ biết “cho nhiều hơn nhận”, biết “ân cần phục vụ” cho nhau, biết “quảng đại tha thứ và nín nhịn các sự yếu đuối lỗi lầm” của nhau. Biết “nói ít làm nhiều”, và “sẵn sàng vác thánh giá” là nhẫn nhịn chịu đựng người bạn đời của mình”... Nhờ đó gia đình chúng con hy vọng sẽ trở thành thiên đàng trần gian, và là dấu chỉ sau này chúng con sẽ được hưởng hạnh phúc thiên đàng.- AMEN.
LM ĐAN VINH -  HHTM
=================
Suy niệm 3
Gia Đình Là Tổ Ấm Yêu Thương
(Mt 2, 13-15. 19.23)
Hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành lễ kính Thánh Gia Thất, trong bối cảnh bạo lực, chiến tranh gia tăng, khiến nhiều gia đình ly tán, Mừng Chúa Cứu Thế giáng sinh là mừng Chúa đã đến trần gian, sinh ra trong một gia đình để cứu các gia đình trong nhân loại.
Tác phẩm tuyệt đẹp của Thiên Chúa là gia đình
Quả thật, Gia đình là điều đẹp đẽ nhất mà Thiên Chúa đã dựng nên. Người dựng nên loài người có nam có nữ, và ban cho họ mọi sự. Người ban cho họ quyền toàn thế giới! Họ chan hòa trong tình yêu của Người. Mọi tình yêu Thiên Chúa, mọi vẻ đẹp Thiên Chúa, mọi sự thật Thiên Chúa có trong Chúa, Chúa đều ban hết cho gia đình. Ađam và Evà sống tình thân nghĩa thiết với Thiên Chúa và với nhau, rất hạnh phúc, không phải đau khổ và không phải chết.
Nhưng rồi con người tự tách ra khỏi Đấng đã dựng nên họ. Thế là đánh mất tất cả, tình nghĩa vợ chồng phân tán, hết anh em (huynh đệ tương tàn), hết hòa bình, hết tình yêu, cái đẹp và sự thật. Hậu quả là từ đó cho đến nay gia đình luôn ở trong tình trang bị đe dọa do tội lỗi, phá thai, coi thường người già, bất hiếu, sống chung, ly dị. Gia đình tan vỡ do Tội Nguyên Tổ.
Nguy cơ đe dọa tổ ấm gia đình
Nói về gia đình, là chúng ta nói đến tổ ấm yêu thương, bến đỗ bình an của mỗi người. Vì ở đó ai cũng nhận được sự yêu thương, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách, tái tạo ra con người. Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam dành nhiều hay ý đẹp để nói về vai trò của gia đình, đồng thời khuyên nhủ mọi người chăm lo đến tổ ấm gia đình như: “Thuận vợ, thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”; “Anh em như thể tay chân”; “Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”; “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”...
Thời đại toàn cầu hóa, nhất là khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ tạo ra những cơ hội tốt tiếp thu tri thức mới cho các gia đình trong việc thực hiện các chức năng. Thế nhưng giờ đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và hội nhập quốc tế, gia đình đang lại phải đương đầu với không ít nguy cơ mới, tình trạng bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính, mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên của gia đình lỏng lẻo dẫn đến tan vỡ. Trẻ em chưa được coi trọng, bị xâm hại và ngược đãi. Tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật đang ngày càng gia tăng, gây đau xót cho nhiều gia đình và gây bất ổn xã hội. Quan hệ giữa vợ chồng trong nhiều gia đình ngày càng buông thả…
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong 10 năm qua, tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn luôn tăng dần qua các năm. Điều dễ nhận thấy ở các gia đình hiện đại trong các đô thị hiện nay là các thành viên trong gia đình ít có dịp được hỏi han, tâm sự với nhau bởi mỗi người ở một phòng, giao tiếp với nhau chủ yếu qua điện thoại và máy tính... Nhiều bi kịch trong gia đình hiện đại là do bố mẹ không có nhiều thời gian dành cho con cái vì thời gian rảnh rỗi, họ đã dành hết cho internet.
Chúa Giê su sinh ra trong gia đình để cứu các gia đình
Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi gia đình. Vì gia đình được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa trong tình yêu. Nếu Thiên Chúa không yêu thương chúng ta thì Ngài không tạo dựng nên chúng ta. Ngài không dựa vào những gì chúng ta làm, hay thành quả chúng ta có được, Ngài chỉ nhờ vào công nghiệp của Con Ngài là Đức Giêsu giáng thế. Ngài yêu thương chúng ta vô bờ bến. Không ai yêu chúng ta bằng Thiên Chúa. Ngài yêu chúng ta hơn cả chúng ta yêu chúng ta. Muốn cứu vớt gia đình nhân loại, Thiên Chúa đã chọn một gia đình để đến cứu vớt! Đẹp biết bao khi nhìn vào hang đá chúng ta thấy Chúa Cứu Thế đến trần gian, đã chọn sinh ra trong một gia đình nhân loại, mà chính Người đã thiết lập.
Đồng lòng xây bến đỗ bình yên
Gia đình được Thiên Chúa tạo dựng thật tuyệt vời, là bến đỗ bình yên nhất, là nơi chia sẻ yêu thương giữa các thành viên, là trường học đầu tiên của con trẻ. Thế nhưng do Tội Nguyên Tổ, cùng với sự yếu đuối của con người, sự phát triển của xã hội, tiện nghi hiện đại nhanh thì các thành viên trong gia đình lại ít thời gian dành cho nhau. Thay vì gia đình là một nơi đầy tình thương yêu, an toàn và hạnh phúc thì giờ đây, đã có không ít người lại sợ về ngôi nhà của mình, bạo lực gia đình lại có chiều hướng gia tăng. Cũng từ đó, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng vơi dần đi và ở nhiều người, gia đình không còn là bến đỗ bình yên nữa.
Các bài đọc hôm nay từ Cựu Ước đến Tân Ước thật là đẹp, đẹp về cách hành văn, đẹp về nội dung, nhất là đẹp tuyệt vời về cách sống trong gia đình. Nếu bài đọc I trích sách Đức Huấn Ca dạy con cái phải thảo cha kính mẹ: “Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống”, cùng với những phần phúc cho những người con biết tôn kinh mẹ cha là: “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng”, nhất là được trường thọ: “Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài.” Thì bài đọc II, Thánh Phaolô khuyên những người làm vợ làm chồng: “Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó”. Ngài cũng khuyên cha mẹ phải tôn trọng, yêu mến con cái: “ Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt” (Cl 3, 21). Bài Tin Mừng nêu bật vai trò quan trọng của Thánh Giuse, mẫu gương cho bậc làm cha, làm chủ, làm chồng trong các gia đình.
Chúng ta hãy phó thác gia đình nhân loại nói chung, và gia đình chúng ta nói riêng cho Thánh Gia Thất che chờ phù trì. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
=================
Suy niệm 4
Gia Đình Gặp Thử Thách Hiểm Nguy

Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,3-15.19-23
Phần đầu trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại hành trình của các nhà chiêm tinh, thành tâm đi tìm Hài Nhi Giêsu, vị vua Do Thái mới sinh. Họ từ phương đông lặn lội đến Giêrusalem tìm hỏi, chỉ nhờ một ngôi sao dẫn đường. “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2b). Sự khao khát mãnh liệt được thúc đẩy từ bên trong, khiến các nhà đạo sĩ khao khát tìm kiếm, không gì ngăn cản được, họ quyết tâm mò mẫm lên đường theo dấu chỉ từ ngôi sao lạ. Họ trung thành đi theo ánh sao, dù khi trèo đèo lội suối, lúc gặp đường gai góc quanh co, chắc sẽ có lúc như ngõ cụt, bế tắc, hoặc bóng tối đêm đen, nhưng họ không chán nản, vẫn bền chí trung kiên, cho đến đích cuối cùng nơi Hài Nhi ở: “họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người”. (Mt 2,10). Đây là một gia đình nhỏ đơn sơ, hạnh phúc nơi đồng hoang. Một Thánh Gia nghèo khó nhất trần đời, nhưng an bình hạnh phúc vì có Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình ở đó.
Đang hạnh phúc bình an chưa được bao lâu, các nhà chiêm tinh vừa ra về, thì đang đêm sứ thần Chúa đã hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13). Thật nghiệt ngã, Hài Nhi Giêsu mới ra đời hãy còn non nớt, đã bị dọa giết hại mạng sống!
Bởi vì âm mưu đen tối của vua Hêrôđê, sau khi phát hiện mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa không tiếp tay cho ý định độc ác của ông. Thánh Giuse là người trưởng thánh gia bảo vệ, gìn giữ gia đình tuyệt vời trong cơn thử thách. Ngài mau mắn trỗi dậy ngay đang đêm để đưa trốn sang Ai Cập an toàn, dù đường đi khó khăn xa xôi, Hài Nhi và Mẹ Người còn non nớt. Sau khi vua Hêrôđê băng hà, lại nghe lời báo của sứ thần mà đưa hai mẹ con trở về Nazareth an toàn chu đáo.
Lạy Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Cả Giuse! Thánh Gia là mẫu gương sáng cho mỗi người chúng con trong đời sống gia đình. Xin cho những người trưởng gia đình chúng con biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mỗi người nơi gia đình chúng con. Xin Thánh Gia Thất luôn yêu thương che chở, nâng đỡ và đồng hành với mỗi gia đình chúng con trên biển đời trần thế, để dù có gặp thử thách gian nan, người trưởng luôn noi gương thánh Giuse mà bảo vệ, chăm sóc gia đình mình vượt qua mọi gian khó. Amen.
Én Nhỏ
Thông tin khác:
Lỡ tàu (19/12/2022)
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vân Du
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vân Du
Hy vọng với ơn Chúa Thánh Thần trao ban, các em sẽ trưởng thành và ý thức hơn mỗi ngày, và làm cho các ân ban của Chúa Thánh Thần tiếp tục triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái trong đời sống. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục yêu thương và ban nhiều phúc lành xuống trên quý đấng, toàn thể cộng đoàn và các em lãnh Bí tích Thêm Sức.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log