Thứ tư, 24/07/2024

Câu chuyện truyền giáo - Ai là người tham gia công tác loan báo Tin Mừng?

Cập nhật lúc 14:07 10/09/2022
Trong khi nói chuyện với giáo dân, một số người nói Đạo Công Giáo phát triển không nhanh bằng Đạo Tin Lành. Bởi vì, Công Giáo có nhiều luật lệ quá, làm sơ cứng. Còn Đạo Tin Lành họ dễ dàng lắm. Họ chỉ cần tin những gì Kinh Thánh dạy. Họ không cần xưng tội với Linh mục mà chỉ cần ngửa cổ lên trời xưng tội với Chúa là xong. Hơn nữa, tín đồ của họ rất tích cực tham gia vào công tác loan báo Tin Mừng. Tôi mừng lắm vì giáo dân đã nhận ra vấn đề.
 • Linh mục: Mọi người muốn mình hơn người Tinh Lành không?
 • Giáo dân: Thưa muốn. Mình là Đạo chính mà!
 • Linh mục: Quan trọng bây giờ là phải hiểu về cốt lõi của vấn đề. Người Công Giáo và người Tin Lành đều hiểu lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 15-16). Nhưng về thực hành thì mỗi bên làm một cách khác.
 • Giáo dân: Cha nói khác là khác thế nào, thưa cha?
 • Linh mục: Bên Công Giáo thì chỉ hàng giáo sĩ và một số tu sĩ được học rồi đem ra thực hành thôi. Còn giáo dân thì rất hiếm người thực hành! Cũng chẳng trách được họ vì không mấy người được đào tạo về thần học, triết học, Kinh Thánh và những môn truyền giáo cơ bản!
 • Giáo dân: Còn Tin Lành thì sao?
 • Linh mục: Tin Lành thì mọi tín đồ đều tham gia vào việc truyền giáo. Họ chỉ cần đào tạo vài tuần là dám đi nói Lời Chúa cho người khác rồi!
 • Giáo dân: Sao cha lại nói thế!
 • Linh mục: Vì nó thế nên nói đúng như thế! Cứ nhìn thực tế những người đi cầu nguyện ngày Chúa Nhật tại các nhà thờ họ đều mang theo cuốn Kinh Thánh còn giáo dân mình đâu có mang theo gì!
 • Giáo dân: Đúng vậy thưa cha. Có khi nhiều người Công Giáo còn chưa biết cuốn Kinh Thánh là thế nào cha ạ.
 • Linh mục: Chưa hết. Họ còn sẵn sàng nộp 10% những gì họ làm ra nhưng Công Giáo thì không biết có dâng hiến được 1 % lợi tức không!
 • Giáo dân: Dạ, đúng! Có nhiều gia đình còn không đóng tiền nhân danh hàng năm.
 • Linh mục: Chưa hết. Tín đồ của họ đi đến đâu là nói Lời Chúa đến đó và thuyết phục bằng được người khác theo Chúa. Còn giáo dân Công Giáo thì rất ít khi dám tuyên xưng đức tin nơi công cộng và càng không dám nói Lời Chúa cho người khác.
 • Giáo dân: Chúng con còn e ngại lắm, nhất là những năm trước đây!
 • Linh mục: Chưa hết. Công giáo quan tâm nhiều đến duy trì các cộng đoàn lớn mà ít quan tâm đến các cộng đoàn cơ bản còn Tin Lành thì ngược lại, họ quan tâm và phát triển đến các cộng đoàn nhỏ.
 • Giáo dân: Điều này chúng con không biết!
 • Linh mục: Chưa hết. Chúng ta thì quan tâm nhiều đến cơ sơ vật chất nhưng Tin Lành quan tâm nhiều đến việc mở rộng các cộng đoàn tin Chúa.
 • Giáo dân: Điều này còn lạ với chúng con!
 • Linh mục: Chúng ta quan tâm đến truyền thống còn Tin Lành lại cải cách quá nhanh.
 • Giáo dân: Chúng con không biết!
 • Linh mục: Chúng ta quan tâm đến đọc Kinh, lễ hội còn Tin Lành chỉ quan tâm duy nhất đến Kinh Thánh. Làm sao để Lời Chúa được lan tỏa!
 • Giáo dân: Chúng con mấy khi đụng đến Kinh Thánh đâu!
 • Linh mục: Chúng ta đọc Kinh Thánh để lấy ý còn Tin Lành không chỉ lấy ý mà còn thuộc lòng từng câu, từng đoạn và đem ra thực hành.
 • Giáo dân: Điều này thì chúng con công nhận.
 • Linh mục: Vẫn còn nhiều thứ để so sánh nhưng chỉ cần ngần ấy thôi đã đủ cho chúng ta thấy rằng tín đồ Tin Lành rất chủ động tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng.
 • Giáo dân: Khi được cha phân tích chúng con mới nghe ra. Quả thật, chúng con còn rất thụ động với cách sống Đạo dẫn đến thụ động trong việc loan báo Tin Mừng. Chúng con cứ nghĩ rằng việc đó không phải của chúng con mà chỉ dành cho các đấng bậc mà thôi.
 • Linh mục: Nếu công cuộc loan báo Tin Mừng mà thụ động thì khó có thể phát triển được! Theo thống kê hàng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì người Công Giáo chiếm tỉ lệ khoảng 7 %, tức cứ 100 người dân Việt Nam thì mới có 7 người Công Giáo.
 • Giáo dân: Thưa cha, vậy mình có cách nào làm cho phát triển không?
 • Linh mục: Đây là thao thức lớn của các Đức Giám Mục và của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Giáo dân: Thưa cha, nếu chỉ là thao thức thôi à?
 •  Linh mục: Không chỉ là thao thức mà còn đưa ra nhiều đường hướng để hầu mong đánh thức sự nhiệt huyết nơi mọi thành phần dân Chúa tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng.
 • Giáo dân: Liệu đường hướng đó có bao giờ không được thực hiện hay thực hiện một phần không?
 • Linh mục: Cũng còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa.
 • Giáo dân: Kể cũng khó cha nhỉ!
 • Linh mục: Không những khó mà rất khó nữa.
 • Giáo dân: Ở phạm vi giáo xứ thì làm thế nào cho người giáo dân có ý thức về truyền giáo?
 • Linh mục: Đây là câu hỏi khó đấy! Nhưng điều đầu tiên, đó là chúng ta phải ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa. Khi tiếp cận được Lời Chúa thì chúng ta biết được sứ điệp do Lời Chúa sai phái! Thời Cựu Ước Isaia đã từng được Chúa nói với ông: “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Is 6,8). Thánh Phaolô cũng nói: Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi ? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng! Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ Isaia đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,14-17).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cần Kiệm: 147 em xưng tội rước lễ lần đầu
Giáo xứ Cần Kiệm: 147 em xưng tội rước lễ lần đầu
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em luôn vững bước trên con đường tình yêu mà Chúa dành riêng cho các em, và Người sẽ nuôi sống linh hồn các em bằng của ăn thiêng liêng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log