Thứ hai, 20/05/2024

Bốn Mùa Hồng Ân: Nội san Mân Côi - Số 02

Cập nhật lúc 09:47 23/12/2021

MỤC LỤC
 
CÁCH SỬ DỤNG NỘI SAN.. 3
LỜI NGỎ.. 4
PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN... 5
1. CÁC MẪU CẦU NGUYỆN - MẪU 1. 5
NĂM SỰ VUI – Mẫu 1 (Thứ Hai và Thứ Bảy) 5
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 1 (Thứ Năm) 11
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 1 (Thứ Ba và Thứ Sáu) 18
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 1 (Thứ Tư và Chúa Nhật) 25
2. CÁC MẪU CẦU NGUYỆN - MẪU 2. 31
NĂM SỰ VUI – Mẫu 2 (Thứ Hai và Thứ Bảy) 31
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 2 (Thứ Năm) 36
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 2 (Thứ Ba và Thứ Sáu) 42
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 2 (Thứ Tư và Chúa Nhật) 47
3. CÁC MẪU CẦU NGUYỆN - MẪU 3. 50
NĂM SỰ VUI – Mẫu 3 (Thứ Hai và Thứ Bảy) 50
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 3  (Thứ Năm) 54
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 3  (Thứ Ba và Thứ Sáu) 58
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 3  (Thứ Tư và Chúa Nhật) 61
PHẦN II: GÓC CHUYÊN ĐỀ.. 66
TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA”. 66
KINH KÍNH MỪNG, LỜI KINH CAO SIÊU VÔ CÙNG.. 72
KINH MÂN CÔI, LỜI CẦU CHO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.. 74
TƯỚC HIỆU “RẤT THÁNH ĐỨC BÀ MARIA”. 77
MUỐN THAY ĐỔI THẾ GIỚI... 79
 

CÁCH SỬ DỤNG NỘI SAN
Nội san được biên soạn như tài liệu để sử dụng lâu dài, với nội dung được phong phú hoá qua nhiều hình thức.
Cách sử dụng 1:Có nhiều mẫu để quý vị sử dụng cầu nguyện cho các ngày trong tuần, lần lượt là:
Thứ Hai sử dụng Năm Sự Vui (có 3 mẫu);
Thứ Ba sử dụng Năm Sự Thương (có 3 mẫu);
Thứ Tư sử dụng Năm Sự Mừng (có 3 mẫu);
Thứ Năm sử dụng Năm Sự Sáng (có 3 mẫu);
Thứ Sáu sử dụng Năm Sự Thương (có 3 mẫu);
Thứ Bảy sử dụng Năm Sự Vui (có 3 mẫu);
Chúa Nhật sử dụng Năm Sự Mừng (có 3 mẫu).
Cách sử dụng 2: Quý vị có thể sử dụng cácmẫu cầu nguyện theo ngày trong tuần hoặc bất cứ lúc nào tuỳ theo nhu cầu của cá nhân, gia đình, hội đoàn hay cộng đoàn...
Cách sử dụng 3: Nếu nguyện hết 5 chục kinh một lúc thì tốt. Nếu không được, mỗi ngày quý vị có thể chia ra nguyện nhiều lần, mỗi lần 1 chục chẳng hạn: lúc mầu nhiệm này, lúc mầu nhiệm khác, cứ như thế!
Cách sử dụng 4: Khi sử dụng, quý vị có thể tuỳ nghi thêm hoặc bớt mục nào đó cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Ví dụ: một bài hát mà quý vị không thuộc, quý vị có thể chọn bài khác mà quý vị quen thuộc...
Cách sử dụng 5: Quý vị có thể sử dụng nội san bất cứ tháng nào trong năm, sử dụng hằng ngày hoặc những dịp đặc biệt cho cá nhân, trong gia đình hay hội đoàn... khi đó nội san trở thành Tài Liệu Mân Côi. Nhờ thế, quý vị sẽ có bộ sưu tập phong phú và đa dạng trong việc nguyện Kinh Mân Côi.


LỜI NGỎ
Kính thưa quý độc giả,
Nhân dịp Đại Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2022, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình niềm vui và ơn lành của Chúa Giêsu Hài Đồng, nhờ lời cầu bầu từ ái của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Theo tinh thần của nhiều vị giáo hoàng cũng như các thánh nhiệt tâm trong việc cổ võ Kinh Mân Côi, chúng tôi phát hành nội san này, với mong muốn làm phong phú hoá nội dung suy niệm về Lời Kinh Kỳ Diệu của Đức Trinh Nữ Maria - Kinh Mân Côi, nhằm giúp khám phá vẻ đẹp, giá trị, sức mạnh... của lời kinh rất cao siêu nhưng lại rất đơn giản và gần gũi đối với mọi thành phần dân Chúa.
Cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria được thêu dệt vắn gọn qua Kinh Mân Côi. Người Kitô hữu được mời gọi theo nhịp bước với Kinh Mân Côi, để với con mắt và trái tim của Đức Mẹ, chiêm ngắm Chúa Giêsu và đi trên con đường mà Chúa đã đi. BỐN MÙA HỒNG ÂN được sử dụng để phỏng theo Bốn Mùa Mân Côi (Vui-Sáng-Thương-Mừng) cùng theo nhịp thời gian Bốn Mùa trong năm (Xuân-Hạ-Thu-Đông), trên tinh thần Thánh Vịnh:
“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” (Tv 65,12)
Trong số này đặc biệt có các mẫu cầu nguyện được biên soạn dựa trên Hiến chế Tín lý về Giáo Hội - Lumen Gentium - của Công đồng Vatican II để cùng đồng cảm với Giáo Hội, cụ thể là cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI với chủ đề “Vì một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, được diễn ra theo các cấp độ từ giáo hội địa phương, châu lục rồi hoàn vũ, bắt đầu từ tháng10.2021 đến tháng 10.2023.
Xin Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh cùng đồng hành và nâng đỡ Hội Thánh trong giai đoạn khó khăn và đặc biệt này.
Tu viện thánh Martin - Hố Nai, ngày 20.12.2021
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam


PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN

1. CÁC MẪU CẦU NGUYỆN - MẪU 1 NĂM SỰ VUI – Mẫu 1 (Thứ Hai và Thứ Bảy)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Hai và Thứ Bảy trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
{Lời dẫn: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI với chủ đề “Vì một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, được tổ chức theo các cấp độ từ giáo hội địa phương (10.2021 – 04.2022), châu lục rồi đến Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10.2023. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện cho Giáo Hội (cụ thể là cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI này) dựa trên Hiến chế Tín lý về Giáo Hội “Lumen Gentium” (viết tắt: LG) của Công đồng Vatican II}.
MẦU NHIỆM 1: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ CHỊU THAI.
“Giáo Hội, bí tích trong Ðức Kitô. Ánh sáng muôn dân chính là Chúa Kitô, nên Thánh Công Ðồng đang nhóm họp trong Chúa Thánh Thần hết lòng mong ước soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Chúa phản chiếu trên dung nhan Giáo Hội, bằng việc rao truyền Phúc Âm cho mọi tạo vật (x. Mc 16,15). Vì Giáo Hội ở trong Chúa Kitô như bí tích hoặc dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại, nên, dựa trên giáo huấn của các Công Ðồng trước, Giáo Hội muốn làm sáng tỏ bản tính và sứ mệnh phổ quát của mình cho tín hữu và toàn thế giới. Những hoàn cảnh hiện tại làm cho nhiệm vụ của Giáo Hội thêm khẩn thiết hơn, để ngày nay mọi người liên hệ chặt chẽ hơn bởi nhiều ràng buộc xã hội, kỹ thuật, văn hóa, cũng được hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô.” (LG 1)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa là hiệp nhất, Chúa là yêu thương, xin ban cho các tín hữu nên ý hợp tâm đầu, sống hoà thuận hiệp nhất với nhau khi tuyên xưng một đức tin duy nhất. Nhờ vậy, nhiệm thể Đức Kitô là Hội Thánh sẽ thêm vững mạnh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[1]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima[2]}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE.
“Ý định cứu chuộc phổ quát của Chúa Cha. Bởi ý định khôn ngoan nhân lành, hoàn toàn tự do và mầu nhiệm, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng vũ trụ; Ngài đã quyết định nâng loài người lên tham dự đời sống thần linh, và Ngài đã không từ bỏ con người sa ngã trong Adam, nhưng luôn ban sự trợ giúp để họ được cứu rỗi, nhờ Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, ‘là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, Con đầu lòng của tạo vật’ (Cl 1,15). Thực vậy, từ muôn thuở tất cả mọi người được tuyển chọn, Chúa Cha ‘đã biết trước và đã tiền định cho họ trở nên giống hình ảnh Con Chúa, hầu người Con đó được trở nên Trưởng Tử trong nhiều anh em’ (Rm 8,29). Thế nên Chúa Cha muốn qui tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội. Từ nguyên thủy, Giáo Hội được phác thảo bằng hình bóng, được chuẩn bị kỳ diệu trong lịch sử dân Israel và trong giao ước cũ, được thành lập trong thời cuối cùng, và được biểu hiện lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi đến ngày tận thế sẽ kết thúc trong vinh quang. Bấy giờ, như chúng ta đọc thấy nơi các Giáo Phụ, mọi người công chính từ Adam, ‘từ Abel công chính đến người được tuyển chọn cuối cùng’ sẽ được tập họp trong Giáo Hội phổ quát bên Chúa Cha.” (LG 2)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã gửi ánh sáng thật đến cho thế gian khi ban cho thế gian chính Con Một Chúa. Xin đổ tràn Thần Khí Chúa trên khắp cõi địa cầu. Chính Người gieo vãi hạt giống chân lý trong tâm khảm con người, giúp con người sẵn sàng đón nhận đức tin. Xin cho hạt giống Thần Khí đã gieo vãi sớm nẩy mầm và sinh hoa kết quả. Bấy giờ, hết mọi người được tái sinh trong cùng một đức tin, sẽ nhờ Đức Kitô mà thành một dân mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[3]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC MẸ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ.
“Sứ mạng và công cuộc của Chúa Con. Thế là Chúa Con được phái đến do Chúa Cha, Ðấng đã tuyển chọn chúng ta nơi Người trước khi tạo dựng vũ trụ và tiền định chúng ta làm dưỡng tử, vì Ngài mong ước cải tạo tất cả trong Chúa Con (x. Ep 1,4-5 và 10). Bởi thế, để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Chúa Kitô đã khai nguyên nước trời nơi trần gian, mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Ngài, và thực hiện việc cứu thế bằng việc vâng phục Chúa Cha. Giáo Hội hoặc nước Chúa Kitô đã hiện diện cách mầu nhiệm, nhờ thần lực Thiên Chúa, phát triển trong thế gian cách hiển nhiên. Sự khai nguyên và phát triển đó được biểu thị bằng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu chịu đóng đinh (x. Ga 19,34) và được tiên báo qua lời Chúa nói về cái chết của Người trên thập giá: ‘Và Ta, khi bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta’ (Ga 12,32 bản Hy lạp). Mỗi lần hy lễ thánh giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó ‘Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế’ (1 Cr 5,7), thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Bí tích Thánh Thể cũng biểu thị và thực hiện sự hiệp nhất các tín hữu, là những kẻ hợp thành một thân thể, trong Chúa Kitô (x. 1 Cr 10,17). Mọi người đều được mời gọi kết hiệp cùng Chúa Kitô như vậy. Người là ánh sáng thế gian. Chúng ta phát xuất từ Người, sống nhờ Người và hướng về Người.(LG 3)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, xin cho chúng con được nghiệm thấy Chúa yêu thương chúng con biết chừng nào. Và xin dùng sức mạnh của Thần Khí liên kết các Kitô hữu còn chia rẽ. Nhờ đó, Hội Thánh sẽ xuất hiện như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong thế giới loài người. Và một khi được lôi kéo nhờ Hội Thánh là ánh sáng muôn dân, thế giới sẽ tin vào Đức Kitô Chúa đã sai đến. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[4]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Việc thánh hóa Giáo Hội của Chúa Thánh Thần. Khi công trình Chúa Cha trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất (x. Ga 17,4) Chúa Thánh Thần được phái đến trong ngày lễ Hiện Xuống để thánh hóa Giáo Hội mãi mãi, và như thế những ai tin sẽ được tới cùng Chúa Cha qua Chúa Kitô trong một Thần Khí duy nhất (x. Ep 2,18). Chính Ngài là Thánh Thần ban sự sống, là mạch nước vọt lên sự sống vĩnh cửu (x. Ga 4,14; 7,38-39), nhờ Ngài, Chúa Cha hồi sinh những kẻ đã chết vì tội lỗi, đợi đến khi phục sinh thân xác hay chết của họ trong Chúa Kitô (x. Rm 8,10-11). Chúa Thánh Thần ngự trị trong Giáo Hội và trong tâm hồn các tín hữu như ngự giữa đền thờ (x. 1 Cr 3,16; 6,19). Trong họ, Ngài cầu nguyện và chứng nhận họ là dưỡng tử (x. Gl 4,6; Rm 8,15-16 và 26). Ngài dẫn đưa Giáo Hội trong hiệp thông và phục vụ. Ngài huấn luyện và dẫn dắt Giáo Hội bằng muôn ơn theo phẩm chức và đoàn sủng, trang điểm Giáo Hội bằng hoa quả của Ngài (x. Ep 4,11-12; 1 Cr 12,4; Gl 5,22). Nhờ sức mạnh Phúc Âm, Ngài làm tươi trẻ, không ngừng canh tân và dẫn đưa Giáo Hội đến kết hợp hoàn toàn với Phu Quân mình. Thực vậy, Chúa Thánh Thần và Hiền Thê nói cùng Chúa Giêsu rằng: ‘Xin hãy đến’ (x. Kh 22,17). Như thế Giáo Hội phổ quát xuất hiện như ‘một dân tộc hiệp nhất do sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’.” (LG 4)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh, nhờ Thần Khí Chúa, được thêm sinh lực dồi dào. Bấy giờ Hội Thánh sẽ tiến triển trong nỗ lực kiếm tìm chân lý và làm hết sức mình để xây dựng sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô hữu với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[5]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC MẸ TÌM ĐƯỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Nước Thiên Chúa. Mầu nhiệm Giáo Hội thánh thiện được biểu lộ trong chính việc thành lập. Thực thế, Chúa Giêsu đã khai sinh Giáo Hội bằng việc rao giảng Phúc Âm rằng Nước Thiên Chúa đã đến như đã hứa trong Thánh Kinh từ ngàn xưa: ‘Thời gian đã trọn, Nước Thiên Chúa gần đến’ (Mc 1,15; x. Mt 4,17). Nước này chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Chúa Kitô. Lời Chúa ví như hạt giống gieo trong ruộng (x. Mc 4,14): ai tin nghe lời Chúa và gia nhập đàn chiên nhỏ của Chúa Kitô (x. Lc 12,32), thì đã đón nhận chính Nước Ngài; rồi tự sức mình, hạt giống nẩy mầm và lớn lên cho đến mùa gặt (x. Mc 4,26-29). Các phép lạ của Chúa Giêsu cũng chứng minh rằng Nước Ngài đã đến thế gian: ‘Nếu Ta dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ ma quỉ, ắt Nước Thiên Chúa đã đến nơi các ngươi rồi’ (Lc 11,20; x. Mt 12,28). Nhưng trước tiên, Nước ấy biểu lộ trong chính con người Chúa Kitô, Con Thiên Chúa và Con loài người, Ðấng đã đến ‘để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc thiên hạ’ (Mc 10,45). Vì sau khi chịu chết trên thập giá cho nhân loại, Chúa Giêsu đã phục sinh, nên Người được phong làm Chúa, làm Ðấng Kitô và làm Linh Mục muôn đời (x. Cv 2,36; Dt 5,6; 7,17-21); và Người đổ tràn Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa trên các môn đệ Người (x. Cv 2,33). Vì thế, với ân huệ của Ðấng sáng lập, và trong khi trung thành tuân giữ các giới răn bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, Giáo Hội đã lãnh nhận sứ mệnh rao truyền và thiết lập Nước Chúa Kitô và Nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc; Giáo Hội là mầm mống và khai nguyên Nước ấy trên trần gian. Ðang lúc từ từ phát triển, Giáo Hội vẫn khát mong Nước ấy hoàn tất và thiết tha hy vọng, mong ước kết hợp với Vua mình trong vinh quang.” (LG 5)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa muốn hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la và gửi nhiều tay thợ lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu, sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển: đó là đoàn dân được Lời Chúa quy tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[6]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
KÌA AI (hát)
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãng những ngày truân chuyên.
2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 1 (Thứ Năm)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Năm trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát)
ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.
2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰSÁNG
{Lời dẫn: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI với chủ đề “Vì một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, được tổ chức theo các cấp độ từ giáo hội địa phương (10.2021 – 04.2022), châu lục rồi đến Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10.2023. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện cho Giáo Hội (cụ thể là cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI này) dựa trên Hiến chế Tín lý về Giáo Hội “Lumen Gentium” (viết tắt: LG) của Công đồng Vatican II}.
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Hình ảnh diễn tả Giáo Hội. Trong Cựu Ước, việc mạc khải Nước Thiên Chúa thường được trình bày bằng hình bóng; cũng thế, ngày nay bản tính thâm sâu của Giáo Hội được diễn tả bằng nhiều hình ảnh lấy từ đời sống du mục, canh nông, kiến trúc, hoặc gia đình và hôn lễ. Sách các tiên tri đã phác họa những hình ảnh đó.
Thực thế, Giáo Hội là chuồng chiên mà Chúa Kitô là cửa vào duy nhất và cần thiết (x. Ga 10,1-10). Giáo Hội cũng là đàn chiên mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Ngài là mục tử (x. Is 40,11; Ed 34,11 tt). Tuy được các mục tử phàm nhân chăn dắt, những chiên ấy luôn được chính Chúa Kitô, Mục Tử nhân lành và Thủ Lãnh các mục tử, dẫn dắt và nuôi dưỡng (x. Ga 10,11; 1 Pr 5,4). Người đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên (x. Ga 10,11-15).
Giáo Hội cũng là thửa ruộng hay cánh đồng Thiên Chúa (x. 1 Cr 3,9). Trong cánh đồng ấy, mọc lên cây dầu cổ thụ mà các Tổ Phụ là gốc rễ thánh. Nơi cây cổ thụ này, sự hòa giải giữa dân Israel và các dân ngoại đã được và sẽ được thực hiện (x. Rm 11,13-26). Người trồng nho thiên quốc vun trồng Giáo Hội như một cây nho được tuyển chọn (x. Mt 21,33-43 song song; x. Is 5,1 tt). Chúa Kitô là cây nho đích thực. Người ban sức sống và hoa trái cho các nhánh là chúng ta. Nhờ Giáo Hội, chúng ta ở trong Người; và không có Người, chúng ta không thể làm gì được (x. Ga 15,1-5).” (LG 6)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Xin soi sáng các Kitô hữu, cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn để đem Tin Mừng đến cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha, và nhìn nhận Đức Kitô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[7]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Giáo Hội cũng thường được gọi là tòa nhà của Thiên Chúa (x. 1 Cr 3,9). Chúa Kitô đã tự ví Người như viên đá mà các thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở thành viên đá góc (x. Mt 21,42 song song; Cv 4,11; 1 Pr 2,7; Tv 117,22). Trên nền móng này, các Tông Ðồ đã xây dựng Giáo Hội (x. 1 Cr 3,11), và Giáo Hội được bền vững, liên kết nhờ nền móng đó. Tòa nhà này còn được gọi bằng nhiều tên khác: Nhà Thiên Chúa (x. 1 Tm 3,15), nơi gia đình Ngài cư ngụ. Nhà Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần (x. Ep 2,19-22), ‘Lều Tạm của Thiên Chúa giữa loài người’ (Kh 21,3), và nhất là Ðền Thánh, tiêu biểu bằng các cung thánh bằng đá, đã từng được các Thánh Giáo Phụ ca tụng, và được Phụng Vụ sánh ví rất chính xác với Thành thánh, thành Giêrusalem mới. Thực vậy, trong Giáo Hội tại thế, chúng ta là những viên đá sống động dùng vào việc xây cất (x. 1 Pr 2,5). Thánh Gioan đã chiêm ngưỡng Thành thánh ấy từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống trong ngày cải tạo vũ trụ, ‘sẵn sàng như hiền thê trang điểm để đón tân lang mình’ (Kh 21,1tt).
Giáo Hội còn được gọi là ‘thành Giêrusalem trên trời’ là ‘mẹ chúng ta’ (Gl 4,26; x. Kh 12,17), được mô tả như hiền thê tinh tuyền của Con Chiên không tì ố (x. Kh 19,7; 21,2 và 9; 22,17) được Chúa Kitô yêu mến ‘và hiến thân để thánh hóa’ (Ep 5,25-26), được Người kết hợp bằng một giao ước bất khả phân ly, được ‘nuôi dưỡng và săn sóc’ không ngừng (Ep 5,29). Sau khi thanh tẩy hiền thê, Chúa Kitô muốn hiền thê ấy kết hợp và vâng phục mình trong tình yêu và trung tín (x. Ep 5,24). Sau cùng, Người vĩnh viễn ban cho dư tràn ơn thiêng trên trời để chúng ta hiểu thế nào là tình yêu Thiên Chúa và Chúa Kitô đối với chúng ta, tình yêu ấy vượt trên mọi hiểu biết (x. Ep 3,19). Bao lâu còn là lữ hành trên dương thế xa cách Chúa (x. 2 Cr 5,6), Giáo Hội nhận mình bị lưu đày, nên luôn tìm kiếm và nếm hương vị trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa; nơi tiềm ẩn sự sống của Giáo Hội cùng Chúa Kitô trong Thiên Chúa, cho đến ngày xuất hiện với Phu Quân mình trong vinh quang (x. Cl 3,1-4).” (LG 6)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa trải rộng vương quyền Đức Kitô trên khắp cùng trái đất để mọi dân được hưởng ơn cứu độ. Xin làm cho Hội Thánh thực sự trở thành dấu chỉ ơn cứu độ cho hết thảy mọi người, đồng thời cũng trở thành nơi Chúa tỏ bày và thực hiện chương trình yêu thương của Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[8]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Giáo Hội, thân thể Ðức Kitô. Khi Con Thiên Chúa chiến thắng sự chết bằng cái chết và phục sinh, trong nhân tính mà Người kết hợp, Người đã cứu chuộc và biến con người thành một tạo vật mới (x. Gl 6,15; 2 Cr 5,17). Thực vậy, Người tạo lập cách mầu nhiệm các em Người, tụ họp từ muôn nước thành thân thể Người, bằng cách thông truyền Thánh Thần cho họ.
Trong thân thể ấy, sự sống Chúa Kitô tràn lan trên các tín hữu. Nhờ các bí tích, các tín hữu được kết hợp thực sự và cách mầu nhiệm với Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển. Quả thực, nhờ phép thánh tẩy chúng được nên giống Chúa Kitô: ‘Vì tất cả chúng ta được tẩy rửa trong một Chúa Thánh Thần để nên một thân thể’ (1 Cr 12,13). Nghi thức thánh thiện ấy diễn tả và thực hiện sự hiệp nhất với cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô: ‘Nhờ phép thánh tẩy, chúng ta được mai táng cùng Người trong cái chết’; và nếu ‘chúng ta liên kết với Người trong cuộc tử nạn thế nào thì cũng sẽ được sống lại với Người như vậy’ (Rm 6,4-5). Khi bẻ bánh tạ ơn, chúng ta thực sự thông dự vào Thân Thể của Chúa nên chúng ta được nâng lên để hiệp thông với Người và với nhau. ‘Chúng ta tuy nhiều, nhưng là một tấm bánh, một thân thể, vì hết thảy chúng ta đồng thông hưởng cũng một tấm bánh’ (1 Cr 10,17). Thế nên tất cả chúng ta trở thành chi thể của Thân Thể ấy (x. 1 Cr 12,27), ‘vì mỗi người là chi thể của nhau’ (Rm 12,5).” (LG 7)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Kitô thiết lập giao ước mới để không ngừng quy tụ muôn dân thành dân riêng được Thánh Thần liên kết không phân biệt chủng tộc, màu da. Xin cho Hội Thánh Chúa chu toàn sứ mạng của mình là thành men, thành muối giữa lòng nhân loại. Như thế, cả xã hội loài người được đổi mới nhờ kết hợp với Đức Kitô, sẽ trở nên đại gia đình của Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[9]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
“Thật vậy, tất cả các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ tạo thành một thân thể; cũng thế, các tín hữu hợp thành một thân thể trong Chúa Kitô (x. 1 Cr 12,12). Trong việc xây dựng thân thể Chúa Kitô, cần có nhiều chi thể với phận vụ khác nhau. Chỉ có một Chúa Thánh Thần ban những ân sủng khác nhau để làm ích cho Giáo Hội theo sự sung mãn của Ngài và tùy nhu cầu của công việc (x. 1 Cr 12,1-11). Trong các ân sủng ấy, ơn ban cho các Tông Ðồ đứng hàng đầu: chính Chúa Thánh Thần đặt dưới quyền các ngài cả những người lãnh nhận những ơn đặc biệt (x. 1 Cr 14). Cũng chính Thánh Thần ấy tự mình hợp nhất thân thể bằng thần lực Ngài và bằng sự liên kết tinh thần các chi thể lại với nhau; như thế Ngài làm phát sinh và thúc bách đức ái giữa các tín hữu. Vì thế, nếu một chi thể nào đau đớn thì tất cả các chi thể khác đều bị đau đớn; và nếu một chi thể nào được vinh dự thì tất cả các chi thể khác cùng chung vui (x. 1 Cr 12,26).
Chúa Kitô là Ðầu của Thân Thể này. Chính Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, và trong Người mọi vật được tác thành. Người có trước mọi người và mọi sự được bền vững trong Người. Người là Ðầu của Thân Thể là Giáo Hội. Người là nguyên lý, là anh cả của những kẻ phải chết, hầu nắm quyền thủ lãnh mọi sự (x. Cl 1,15-18), Người thống trị mọi vật trên trời dưới đất bằng thần lực lớn lao, và ban dư tràn sự vinh hiển phong phú của Người cho toàn thân thể nhờ sự toàn thiện và hoạt động siêu đẳng của Người (x. Ep 1,18-23).” (LG 7)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho Hội Thánh mãi mãi là dân thánh, sống mầu nhiệm hiệp nhất của một Chúa Ba Ngôi. Ước chi ở giữa thế giới này, Hội Thánh nên dấu chỉ sự thánh thiện, nên bí tích hiệp nhất, và lợi khí xây dựng tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[10]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Mọi chi thể phải nên giống Chúa Kitô cho đến khi Người hình thành trong họ (x. Gl 4,19). Vì thế, chúng ta được kết nạp vào mầu nhiệm sự sống của Người, trở nên giống Người, cùng chết và sống lại với Người, cho đến khi cùng cai trị với Người (x. Pl 3,21; 2 Tm 2,11; Ep 2,6; Cl 2,12; v.v). Ðang khi còn là lữ hành trên mặt đất, bước theo vết chân Người trong đau thương và bách hại, chúng ta cùng thông hiệp với những đau khổ của Người như thân thể kết hợp với đầu, hiệp với sự thương khó của Người để được cùng Người vinh hiển (x. Rm 8,17).
Trong Người, ‘toàn thân tìm được lương thực và sự liên kết nhờ các mối dây ràng buộc cấu kết với nhau, để lớn lên trong Thiên Chúa’ (Cl 2,19). Trong thân thể Người là Giáo Hội, Người luôn ban ơn huệ là các chức vụ, nhờ đó, với thần lực Người, chúng ta giúp nhau cứu rỗi, hầu khi thực hiện chân lý trong bác ái, chúng ta lớn lên về mọi phương diện trong Người, là Ðầu của chúng ta (x. Ep 4,11-16, bản Hy lạp).
Ðể chúng ta không ngừng canh tân trong Người (x. Ep 4,23), Người đã cho thông dự vào Thánh Thần Người, cũng một Ðấng duy nhất hiện hữu trên Ðầu cũng như trong các chi thể, làm sống động, liên kết và thúc giục toàn thân, đến nỗi các thánh Giáo Phụ đã ví nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần với công việc mà nguyên lý sự sống, tức là linh hồn, hoàn thành trong thân xác.
Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội như hiền thê Người, Người trở thành gương mẫu của người chồng yêu vợ mình như yêu chính bản thân (x. Ep 5,25-28); phần Giáo Hội thì tùng phục Ðầu (x. Ep 5,23-24); ‘Vì tất cả sự sung mãn về bản tính Thiên Chúa ở trong Người cách hữu hình’ (Cl 2,9), nên Người đổ tràn ơn thiêng trên Giáo Hội, là thân thể, là sự sung mãn của Người (x. Ep 1,22-23) để Giáo Hội cố gắng đạt tới sự viên mãn hoàn toàn của Thiên Chúa (x. Ep 3,19).” (LG 7)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho những ai có chức phận trong Hội Thánh là phải biết phục vụ anh em, chứ không phải để cho người ta phục vụ mình. Xin ban cho họ luôn hành động theo tinh thần Phúc Âm, hiền hoà trong cung cách đối xử, gắng tìm hiểu ý Chúa và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[11]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
KÌA BÀ NÀO (hát)
ÐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai?
1. Bà là ai? Như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như Ðền Vua vinh hiển, như thành thánh Salem. Bà là ai? Như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa Thiên Ðàng. 
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 1 (Thứ Ba và Thứ Sáu)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát)
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
{Lời dẫn: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI với chủ đề “Vì một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, được tổ chức theo các cấp độ từ giáo hội địa phương (10.2021 – 04.2022), châu lục rồi đến Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10.2023. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện cho Giáo Hội (cụ thể là cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI này) dựa trên Hiến chế Tín lý về Giáo Hội “Lumen Gentium” (viết tắt: LG) của Công đồng Vatican II}.
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Giáo Hội, thực tại hữu hình và thiêng liêng. Chúa Kitô, Ðấng Trung Gian duy nhất, đã thiết lập Giáo Hội thánh thiện, một cộng đoàn đức tin, cậy và mến, như một toàn bộ cấu trúc hữu hình trên trần gian mà Người không ngừng bảo vệ. Qua Giáo Hội, Người đổ tràn chân lý và ân sủng cho mọi người. Giáo Hội là xã hội có tổ chức qui củ, và Nhiệm Thể Chúa Kitô, đoàn thể hữu hình và cộng đoàn thiêng liêng, Giáo Hội tại thế và Giáo Hội dư tràn của cải trên trời không được quan niệm như hai thực thể nhưng chỉ là một thực thể phức tạp, duy nhất, do yếu tố nhân loại và thần linh kết thành. Vì thế, nhờ loại suy xác thực, chúng ta có thể ví Giáo Hội với mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể. Thực vậy, nhân tính mà Ngôi Lời mặc lấy phục vụ Người như cơ quan cứu rỗi sống động và kết hợp với Người cách bất khả phân ly; cũng thế, toàn thể cơ cấu xã hội của Giáo Hội phục vụ Thánh Thần Chúa Kitô, Ðấng làm cho Giáo Hội sống động để tăng triển thân thể (x. Ep 4,16).
Ðó là Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô mà trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Sau khi phục sinh, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta đã trao phó cho Phêrô chăn dắt Giáo Hội đó (Ga 21,17); Người phó thác cho Phêrô cũng như cho các Tông Ðồ khác truyền bá, cai quản (x. Mt 28,18tt), và thiết lập Giáo Hội nên ‘rường cột và nền tảng chân lý’ đến muôn đời (x. 1 Tm 3,15). Như một xã hội được thiết lập qui củ trên trần gian, Giáo Hội ấy tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo, do Ðấng kế vị Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài điều khiển, và mặc dù bên ngoài cơ cấu của Giáo Hội còn có nhiều yếu tố thánh hóa và chân lý, nhưng những yếu tố ấy là những ơn riêng của Giáo Hội Chúa Kitô, thúc bách đến sự hiệp nhất công giáo.” (LG 8)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho Đức Thánh Cha}:
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh, xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Phanxicô; Chúa đã chọn người để kế vị thánh Phêrô. Xin ban cho người nên đá tảng luôn luôn bền vững để người củng cố đức tin của dân Chúa và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[12]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Như Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong khó nghèo và bách hại, Giáo Hội cũng được mời gọi đi cùng đường lối ấy hầu thông ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chúa Giêsu Kitô ‘vốn có hình thể Thiên Chúa... tự hủy mình, tự nhận thân phận tôi tớ’ (Pl 2,6-7), và ‘vốn giàu có, Người đã hóa ra nghèo hèn’ vì chúng ta (2 Cr 8,9): cũng thế, tuy cần đến những phương tiện nhân loại để chu toàn sứ mệnh mình, Giáo Hội được thiết lập không phải để tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng để truyền bá khiêm nhường và từ bỏ, bằng gương lành của chính mình. Chúa Kitô được Chúa Cha phái đến ‘rao truyền Phúc Âm cho kẻ bần cùng... cứu chữa các tâm hồn đau khổ’ (Lc 4,18), ‘tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất’ (Lc 19,10). Cũng thế, Giáo Hội trìu mến và ấp ủ tất cả những ai đau khổ vì sự yếu hèn của con người, nhất là nhận biết nơi những kẻ nghèo khó và đau khổ hình ảnh Ðấng Sáng Lập khó nghèo và khổ đau, ra sức giảm bớt nỗi cơ cực của họ và nhằm phụng sự Chúa Kitô trong họ. Nhưng Chúa Kitô ‘thánh thiện, vô tội, tinh tuyền’ (Dt 7,26), không hề phạm tội (x. 2 Cr 5,21), chỉ đến để đền tội lỗi dân chúng (x. Dt 2,17), còn Giáo Hội, vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng, nên vừa thánh thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, Giáo Hội luôn thực hiện việc sám hối và canh tân.
‘Lữ hành giữa cơn bách hại của thế gian và trong niềm an ủi của Thiên Chúa’, Giáo Hội rao truyền cái chết và thánh giá Chúa, cho đến khi Người trở lại (x. 1 Cr 11,26). Giáo Hội vững mạnh nhờ thần lực của Chúa phục sinh, để toàn thắng các khó khăn và sầu muộn từ bên trong cũng như bên ngoài bằng yêu thương và kiên trì, và trung thành mạc khải cho thế gian mầu nhiệm của Chúa còn giấu trong bóng tối, cho đến khi được phô bày dưới ánh sáng vẹn toàn trong ngày sau hết.” (LG 8)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho các Đức giám mục}:
Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa, và đã chọn các Tông Đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các thánh Tông Đồ (là Đức Cha T.) mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo Hội Thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay, Hội Thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[13]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Giao Ước mới và Dân Tộc mới. Chắc chắn trong mọi thời đại và mọi dân tộc, bất cứ người nào kính sợ Thiên Chúa và thực hành đức công chính đều được Ngài đoái thương (x. Cv 10,35). Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết chính Ngài trong chân lý, và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Vì thế, Ngài đã chọn dân Israel là dân Ngài, đã thiết lập với họ một giao ước, giáo huấn họ dần dần bằng cách tỏ chính mình và ý định mình qua lịch sử dân ấy, và Ngài đã thánh hóa họ để dành riêng cho mình. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ là chuẩn bị và hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo, sẽ được ký kết trong Chúa Kitô, và là chuẩn bị cho mạc khải trọn vẹn hơn do chính Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể mang đến. Thiên Chúa phán: ‘Này đây sẽ tới ngày Ta ký giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa... Ta sẽ ban luật Ta trong lòng chúng, và khắc ghi luật ấy vào trái tim chúng, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ trở thành dân Ta... Tất cả mọi người từ nhỏ chí lớn đều sẽ nhận biết Ta. Ðó là Lời Chúa phán’ (Gr 31,31-34). Chúa Kitô đã thiết lập minh ước mới ấy, đó là giao ước mới trong máu Người (x. 1 Cr 11,25), Người triệu tập dân chúng từ dân Israel và từ các dân ngoại, họp thành một khối duy nhất trong Thánh Thần chứ không theo xác thịt, để làm họ nên dân tộc mới của Thiên Chúa. Thực vậy, những ai tin kính Chúa Kitô đều được tái sinh không phải bởi mầm mống hay hư nát, nhưng do mầm mống bất diệt nhờ lời Thiên Chúa hằng sống (x. 1 Pr 1,23), không phải bởi xác thịt nhưng bởi nước và Thánh Thần (x. Ga 3,5-6), và cuối cùng trở thành một ‘dòng giống được tuyển chọn, thành hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh, dân tộc đã được Thiên Chúa thu phục, trước kia không phải là một dân, mà nay là dân của Thiên Chúa’ (1 Pr 2,9-10).” (LG 9)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa hướng dẫn và phù trì Hội Thánh, xin đưa mắt nhìn các tôi tớ Chúa họp thượng hội đồng giám mục ở các cấp độ “vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Xin ban cho các ngài Thần Khí đem lại ánh sáng, dẫn tới sự thật và xây dựng bình an. Ước chi các ngài ra công tìm hiểu thánh ý Chúa và quyết chí thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[14]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Dân thiên sai này có vị thủ lãnh là Chúa Kitô, ‘Ðấng đã bị nộp vì tội lỗi ta và phục sinh cho ta nên công chính’ (Rm 4,25), và bây giờ Người được một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, và đang hiển trị trên trời. Ðịa vị dân này là được vinh dự và tự do làm Con Thiên Chúa, và Thánh Thần ngự trong tâm hồn họ như trong đền thờ. Luật của họ là giới răn mới: phải thương yêu nhau như chính Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta (x. Ga 13,34). Sau cùng, cứu cánh của họ, tức là phát triển thêm Nước Thiên Chúa, đã được Ngài khai nguyên trên trần gian, cho tới khi được Ngài hoàn tất trong ngày tận thế, ngày mà Chúa Kitô, sự sống của chúng ta, hiện đến (x. Cl 3,4), ngày mà ‘chính tạo vật cũng được giải phóng khỏi ách nô lệ hư nát, lại được tự do trong vinh quang con cái Thiên Chúa’ (Rm 8,21). Vì thế, dân tộc thiên sai ấy, tuy hiện nay chưa bao gồm toàn thể nhân loại và đôi khi tỏ ra như một đàn chiên nhỏ, nhưng lại là một mầm mống vững chắc nhất của hiệp nhất, hy vọng và cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Dân tộc thiên sai ấy được Chúa Kitô thiết lập để thông dự vào sự sống, bác ái và chân lý, được Người sử dụng như khí cụ cứu rỗi cho mọi người, và được sai đi khắp thế giới như ánh sáng trần gian và muối đất (x. Mt 5,13-16).” (LG 9)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại trong cộng đoàn Hội Thánh, để chúng con cùng nhau tìm ý Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con niềm khát vọng đi tìm sự thật. Xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa, và giúp chúng con sống trong tinh thần yêu chuộng hoà bình. Và một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi, xin cho chúng con một lòng một ý và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[15]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Cũng như dân Israel theo xác thịt, khi đang lữ hành trong sa mạc, đã được gọi là Giáo Hội của Thiên Chúa (x. Ds 20,4; Đnl 23,1tt), dân Israel mới tiến bước trong thời đại này đang tìm về thành thánh tương lai bất diệt (x. Dt 13,14) cũng được gọi là Giáo Hội Chúa Kitô (x. Mt 16,18). Thực vậy, chính Người đã lấy máu mình mà chuộc lấy Giáo Hội đó (x. Cv 20,28), Người đổ tràn Thánh Thần và ban các phương thế thích hợp để kết hiệp thành một xã hội hữu hình. Thiên Chúa triệu tập tất cả những người tin kính và mong đợi Chúa Kitô, Ðấng ban ơn cứu độ và hiệp nhất, nguyên lý của sự hòa bình; Ngài thiết lập họ thành Giáo Hội để Giáo Hội trở nên bí tích hữu hình của sự hiệp nhất cứu độ ấy cho toàn thể và cho mỗi người. Với bổn phận phải lan rộng khắp thế giới, Giáo Hội đi sâu vào lịch sử nhân loại. Tuy nhiên Giáo Hội đồng thời cũng vượt thời gian và biên giới các dân tộc. Tiến bước giữa cơn cám dỗ và đau thương, Giáo Hội vững mạnh nhờ ơn Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã hứa ban, hầu Giáo Hội vẫn hoàn toàn trung tín, sống như một Hiền Thê xứng đáng của Chúa mình, dầu xác thịt yếu hèn, và không ngừng tự đổi mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần cho đến ngày, nhờ thánh giá, đạt đến ánh sáng không hề tắt.” (LG 9)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xưa Chúa đã hứa sẽ ở giữa những người cùng nhau hội họp nhân danh Chúa. Xin thực hiện lời Chúa đã hứa, mà tiếp tục ở giữa chúng con và ban cho chúng con bình an của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ có thể, làm chứng cho tình thương và sự thật. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[16]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
LẠY MẸ XIN AN ỦI (hát)
ÐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
1. Ớ Mẹ rất nhân từ. Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính con Mẹ khoan dung. Và không quyến luyến thú vui thế trần. 
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 1 (Thứ Tư và Chúa Nhật)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Tư và Chúa Nhật trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
THẦN KHÍ CHÚA SAI ĐI (hát)
ĐK. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.
2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. Đem Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
{Lời dẫn: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI với chủ đề “Vì một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, được tổ chức theo các cấp độ từ giáo hội địa phương (10.2021 – 04.2022), châu lục rồi đến Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10.2023. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện cho Giáo Hội (cụ thể là cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI này) dựa trên Hiến chế Tín lý về Giáo Hội “Lumen Gentium” (viết tắt: LG) của Công đồng Vatican II}.
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Cũng như dân Israel theo xác thịt, khi đang lữ hành trong sa mạc, đã được gọi là Giáo Hội của Thiên Chúa (x. Ds 20,4; Dnl 23,1tt), dân Israel mới tiến bước trong thời đại này đang tìm về thành thánh tương lai bất diệt (x. Dt 13,14) cũng được gọi là Giáo Hội Chúa Kitô (x. Mt 16,18). Thực vậy, chính Người đã lấy máu mình mà chuộc lấy Giáo Hội đó (x. Cv 20,28), Người đổ tràn Thánh Thần và ban các phương thế thích hợp để kết hiệp thành một xã hội hữu hình. Thiên Chúa triệu tập tất cả những người tin kính và mong đợi Chúa Kitô, Ðấng ban ơn cứu độ và hiệp nhất, nguyên lý của sự hòa bình; Ngài thiết lập họ thành Giáo Hội để Giáo Hội trở nên bí tích hữu hình của sự hiệp nhất cứu độ ấy cho toàn thể và cho mỗi người. Với bổn phận phải lan rộng khắp thế giới, Giáo Hội đi sâu vào lịch sử nhân loại. Tuy nhiên Giáo Hội đồng thời cũng vượt thời gian và biên giới các dân tộc. Tiến bước giữa cơn cám dỗ và đau thương, Giáo Hội vững mạnh nhờ ơn Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã hứa ban, hầu Giáo Hội vẫn hoàn toàn trung tín, sống như một Hiền Thê xứng đáng của Chúa mình, dầu xác thịt yếu hèn, và không ngừng tự đổi mới dưới tác động của Chúa Thánh Thần cho đến ngày, nhờ thánh giá, đạt đến ánh sáng không hề tắt.” (LG 10)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho các linh mục}:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian làm tư tế của giao ước mới để thánh hoá loài người và làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Xin cho các linh mục là những người mà Con Chúa đã chọn để phục vụ và phân phát các mầu nhiệm thánh, được trọn đời trung tín với nhiệm vụ của mình. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[17]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Hành sử chức tư tế cộng đồng trong các bí tích. Ðặc tính thánh thiện và có tổ chức của cộng đoàn tư tế được thể hiện trong hành động nhờ các bí tích và các nhân đức. Các tín hữu tháp nhập vào Giáo Hội bởi phép Thánh Tẩy, và nhờ ấn tích, họ được đề cử thi hành việc phụng thờ Kitô giáo và, được tái sinh làm con Thiên Chúa, họ có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ nhận lãnh từ Thiên Chúa qua Giáo Hội. Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, họ gắn bó với Giáo Hội cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, do đó họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Khi tham dự thánh lễ, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, họ dâng lên Thiên Chúa Lễ Vật thần linh và cùng với Lễ Vật ấy họ tự dâng chính mình họ. Khi dâng lễ cũng như khi hiệp lễ, không phải cách lộn xộn, nhưng mỗi người một cách góp phần vào việc cử hành phụng vụ. Hơn nữa, được bổ dưỡng bởi Mình Thánh Chúa Kitô trong thánh lễ, họ biểu lộ cách cụ thể sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa, sự hiệp nhất ấy được diễn tả đầy đủ và thực hiện cách kỳ diệu trong bí tích cực trọng này.” (LG 11)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho các thừa tác viên của Giáo Hội}:
Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho những ai có chức phận trong Hội Thánh là phải biết phục vụ anh em chứ không phải để cho người ta phục vụ mình. Xin ban cho họ luôn hành động theo tinh thần Phúc Âm, hiền hoà trong cung cách đối xử, gắng tìm hiểu ý Chúa và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[18]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Những ai đến nhận lãnh bí tích Cáo Giải đều được Thiên Chúa nhân từ tha thứ những xúc phạm đến Ngài. Ðồng thời họ được giao hòa cùng Giáo Hội mà tội lỗi họ đã làm tổn thương. Nhưng Giáo Hội hằng nỗ lực lấy đức ái, gương lành và kinh nguyện, để hoán cải họ. Bằng phép Xức Dầu Thánh và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể Giáo Hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và hiển vinh để Người an ủi và cứu rỗi họ (x. Gc 5,14-16); hơn nữa, Giáo Hội còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết (x. Rm 8,17; Cl 1,24; 2Tm 2,11-12; 1Pr 4,13) để mưu ích cho Dân Thiên Chúa. Còn những người trong các tín hữu có hân hạnh lãnh nhận chức thánh, được đặt lên nhân danh Chúa Kitô để chăn dắt Giáo Hội bằng ân sủng và Lời Thiên Chúa. Sau cùng, nhờ sức thiêng của bí tích Hôn Phối, các đôi vợ chồng Kitô giáo biểu hiện và tham dự mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Chúa Kitô và Giáo Hội (x. Ep 5,32); họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái; cũng vì đó, họ được những ơn riêng cho đấng bậc mình trong Dân Chúa. Từ sự kết hợp ấy phát sinh ra gia đình, nơi các công dân mới của xã hội loài người được sinh ra, và nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Tẩy, họ trở nên con cái Thiên Chúa, hầu Dân Chúa tồn tại mãi trong dòng lịch sử. Trong gia đình như một Giáo Hội nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như phải lo chăm sóc đến ơn gọi riêng của từng đứa con, và phải đặc biệt chăm sóc đến ơn kêu gọi làm linh mục.
Ðược ban cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào như thế, mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người.” (LG 11)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho gia đình}:
Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Xin ban cho hết mọi gia đình biết noi gương Thánh Gia Thất để lại, mà ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái; hầu được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[19]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
Cảm thức của đức tin và đoàn sủng trong Dân Thiên Chúa. Dân Thánh Thiên Chúa cũng tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô bằng cách phổ biến chứng tá sống động về Người, nhất là qua đời sống đức tin và đức ái; và dâng lên Thiên Chúa của lễ ca tụng, hoa trái của những miệng lưỡi ngợi khen thánh Danh Người (x. Dt 13,15). Toàn thể tín hữu, được Chúa Thánh Thần xức dầu (x. 1 Ga 2,20 và 27), không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ đặc tính ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa, khi ‘từ các giám mục cho đến người giáo dân rốt hết’ đều đồng ý về những điều liên quan đến đức tin và phong hóa. Thực vậy, nhờ cảm thức về đức tin được Thánh Thần chân lý khơi dậy và duy trì, dưới sự hướng dẫn và giáo huấn thần linh của Giáo Hội mà họ trung thành tuân theo, Dân Thiên Chúa nhận lãnh không phải lời nói của loài người nữa, mà thực sự là lời của Thiên Chúa (x. 1 Tx 2,13; họ gắn bó hoàn toàn ‘với đức tin chỉ một lần được ban bố cho các thánh’ (Gđ 3), họ tiến sâu hơn trong đức tin nhờ phán đoán đứng đắn, và sống đức tin cách hoàn hảo hơn.” (LG 12)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho các tu sĩ}:
Lạy Chúa, chính Chúa đã đặt trong lòng nhiều Kitô hữu niềm khát vọng hiến dâng cuộc đời cho Chúa, và cũng chính Chúa đã ban cho họ những năng lực cần thiết giúp họ đáp lời Chúa mời gọi. Chúa đã kêu mời họ chỉ kiếm tìm Nước Chúa mà thôi, thì xin hướng dẫn họ trên đường về với Chúa. Xin cho họ biết từ bỏ chính mình, luôn ra công gắng sức bước theo Chúa Kitô nghèo khó và khiêm nhường để xả thân phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[20]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
“Hơn nữa, cũng chính Thánh Thần ấy, không chỉ thánh hóa và hướng dẫn Dân Thiên Chúa bằng các bí tích, các chức vụ, và trang điểm họ bằng các nhân đức, nhưng Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc các tín hữu ‘phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài’ (1 Cr 12,11), khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo Hội như lời chép rằng: ‘Thánh Thần hiển hiện trong mỗi người hầu mang lại lợi ích’ (1 Cr 12,7). Phải lãnh nhận những đoàn sủng này, từ các ơn chói lọi nhất đến các ơn thường mà nhiều người lãnh được, với lòng tri ân và yên ủi vì các ơn đó mang ích lợi và phù hợp với nhu cầu của Giáo Hội. Nhưng không nên liều lĩnh kêu nài những ơn đặc biệt, và cũng đừng vì đó mà tự đắc mong rằng việc tông đồ sinh kết quả. Những vị thủ lãnh trong Giáo Hội có thẩm quyền phán quyết về tính cách chân chính và sự sử dụng hợp lý các ơn lạ ấy; các ngài có nhiệm vụ đặc biệt phải khảo sát tất cả, không phải để dập tắt Thánh Thần, nhưng để giữ lại những điều thiện hảo (x. 1 Tx 5,12 và 19-21).” (LG 12)
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời cầu cho giáo dân}:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Tin Mừng giữa lòng thế giới thành nắm men cho tất cả khối bột dậy lên. Xin đưa mắt nhìn xem tất cả những ai đang sống giữa cảnh đời huyên náo nhưng lòng vẫn thiết tha đáp lại ơn gọi làm Kitô hữu. Xin cho tâm hồn họ luôn được Thần Khí Đức Kitô thiêu đốt, để họ vừa chu toàn bổn phận người công dân vừa tích cực mở mang Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[21]
 
3. KẾT THÚC
KINH ĐỨC BÀ MÂN CÔI
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, chúng con trông cậy Đức Bà/ là Đấng hay thương giúp những kẻ phải khốn nạn và kẻ khô khan/ hay gìn giữ các kẻ làm dân Đức Chúa Trời. Và hay ban mọi ơn lành cho các kẻ có lòng kính mến trong ngày hôm nay. Chúng con xin Rất Thánh Đức Bà Maria Mân Côi/ cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, chúng con xin vì công nghiệp Con Người là Đức Chúa Giêsu, đã lấy sự sống, sự chết, và sự sống lại Người/ mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh hồn. Chúng con xin Chúa con ban sức cho chúng con/ siêng năng suy ngắm những sự mầu nhiệm trong phép Rất Thánh Mân Côi cho nên, và được bắt chước những sự tóm lại trong phép rất mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng chịu phần phúc Chúa Con đã hứa ban cho, vì công nghiệp Con Một Chúa con/ là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI MẸ NHẮN NHỦ (hát)
1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."
ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.
2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++

 
2. CÁC MẪU CẦU NGUYỆN - MẪU 2 NĂM SỰ VUI – Mẫu 2 (Thứ Hai và Thứ Bảy)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Hai và Thứ Bảy trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM 1: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ CHỊU THAI.
Chúa nhập thể làm người là để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi. Giờ đây, chúng con xin chúc tụng và tạ ơn Chúa với Thánh Vịnh:
“Con yêu mến Ngài, lạy CHÚA là sức mạnh của con;
lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.
Tôi kêu cầu CHÚA là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,
và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.” (Tv 18,2-4)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Cha, Cha đã muốn cho Ngôi Lời của Cha mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE.
Được Chúa đoái thương chúc phúc cho có con lúc tuổi già, ông Dacaria liền chúc tụng Đức Chúa rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người...” (Lc 1,68tt). Như ông Dacaria, giờ đây, chúng con ký thác cho Chúa tất cả cuộc đời chúng con. Và cho dù cuộc đời như thế nào, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng rằng Chúa hằng ưu ái đối với những người công chính và trung thành tuân giữ Lề Luật Chúa. Với tâm tình đó, chúng con ca tụng Chúa
với tiếng reo hò như lời Thánh Vịnh:
“Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.” (Tv 33,1-5)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Thánh Mẫu Maria vừa cưu mang Chúa Giêsu, Cha đã soi sáng cho Thánh Mẫu đi thăm viếng bà Êlisabét. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC MẸ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ.
Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, bởi vì Chúa là Đấng chí thánh chí tôn. Thế mà, giờ đây, Chúa lại chấp nhận sinh ra trong thân phận thấp hèn và nơi cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, các nhà đạo sĩ từ Phương Đông vẫn nhận ra vẻ huy hoàng của Chúa là Chúa và là Vua mọi loài, khi đến bái lạy Chúa. Xin cho chúng con biết chấp nhận con người và thân phận của mình, từ đó hết lòng tôn kính suy tôn Chúa. Và xin cho muôn dân nhận ra rằng:
“Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.
Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.
Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.
CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.
Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.
Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.” (Tv 33,6-12)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Cha, Cha đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Cha với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Ông Simêon là người thánh thiện, một lòng tin tưởng vào Chúa, tuân giữ Lề Luật Chúa và sống trong niềm hy vọng. Kết cuộc là ông được Chúa nhìn đến mà cho ông thấy được ánh sáng soi đường cho muôn dân (xc. Lc 2,22-35). Xin cho chúng con cũng như những ai đang sống trong tối tăm của kiếp sống trần gian, thấy được rằng Chúa luôn nhìn xuống cuộc đời chúng con, hằng yêu thương và chăm sóc:
“Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.” (Tv 33,13-14)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Cha đã mang kiếp phàm nhân và đã được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Cha cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC MẸ TÌM ĐƯỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Thiên Chúa hằng để mắt đến những ai có lòng kính sợ Chúa. Và lòng kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Xin Chúa dẫn dắt chúng con, để chúng con luôn sống trong lòng kính sợ Chúa, nhờ thế, Chúa trở thành sức mạnh phù trợ chúng con trong mọi nơi và mọi lúc, đặc biệt là những khi hoạn nạn ngặt nghèo.
“CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.
Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. (Tv 33,18-22)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Cha, xin trợ lực dân Cha, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Đức Giêsu, cũng là Đấng đồng hàng vinh quang với Cha, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Mẫu Maria. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
3. KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
AVE MARIA (hát)
1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 
2. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn, cho nhân dân Việt Nam, được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa. 
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 2 (Thứ Năm)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Năm trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát)
ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Suy nguyện: Lạy Cha, Con Cha nhập thể làm người, rồi lại chấp nhận hạ mình xuống chịu phép rửa như một tội nhân là để nâng loài người tội lỗi chúng con lên làm con cái của Cha. Chúng con xin cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con phẩm giá thật cao trọng, như lời Thánh Vịnh:
“Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:
Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!” (Tv 8,2-10)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Suy nguyện: Chúa đã đích thân tới tham dự tiệc cưới của đôi vợ chồng trẻ tại Cana (x. Ga 2,1-11). Và tại đây, qua sự can thiệp từ mẫu của Đức Mẹ, Chúa đã ra tay làm phép lạ đầu tiên cứu giúp đôi tân hôn thoát khỏi việc thiếu rượu trong ngày đại hỷ. Sống trong dòng đời ngược xuôi đầy dẫy sự dữ bởi mưu mô ác quỷ, chúng con nhiều lúc như chao đảo: thiếu niềm tin, thiếu tình thương và thiếu cố gắng...
“Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.
Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.
Khi con hướng về nơi cực thánh
giơ đôi tay cầu cứu van nài,
xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện.
Xin Chúa đừng bắt con phải chết
cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân.
Miệng thì những nói bình an,
mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.
Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm,
xứng với những hành vi xấu xa của chúng.
Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra,
trả cho chúng như chúng đáng tội.
Vì chúng chẳng quan tâm đến việc CHÚA làm,
và những công trình tay CHÚA thực hiện.
Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên.
Chúc tụng CHÚA vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện,
CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.
CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ
cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.” (Tv 28,1-9)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Suy nguyện: Chúa đến trần gian để rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa (x. Mc 1,15). Trước lúc về cùng Chúa Cha, Chúa đã trao sứ vụ này cho Giáo Hội. Chúng con thật diễm phúc vì đã được đón nhận Tin Mừng Cứu Độ. Đó là một điều vĩ đại, là hồng phúc lớn lao. Chúng con xin mượn lời của vịnh gia, để cảm tạ ơn Ngài:
“Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
Lạy CHÚA, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra.
Họ sẽ ca ngợi đường lối CHÚA:
“Vinh quang CHÚA vĩ đại dường bao!”
CHÚA tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn;
đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.
Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chặn đứng,
lấy tay uy quyền giải thoát con.
Việc CHÚA làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
lạy CHÚA, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.” (Tv 138,1-8)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
Suy nguyện: Trong biến cố Chúa biến hình trên núi, ba môn đệ thân tín đã nhìn thấy được vinh quang của Chúa với sự hiện diện của ông Môsê và ông Êlia, và các ngài như muốn ở lại trên núi luôn (x. Lc 9,28-36). Xin cho chúng con luôn biết tìm đến ẩn náu nơi Chúa, nhất là khi gặp bước ngặt nghèo, kiên tâm nhìn lên Chúa mà tha thiết nguyện cầu, như lời Thánh Vinh:
“Tôi lớn tiếng kêu gào lên CHÚA,
tôi lớn tiếng cầu khẩn CHÚA thương,
lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.
Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi.
Trên quãng đường con đang tiến bước,
người ta đã gài bẫy rình chờ.
Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu:
chẳng một ai thèm nhận biết con;
không chỗ nào cho con lánh nạn,
có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu!
Lạy CHÚA, con kêu gào lên Chúa,
con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn,
là phần của riêng con
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu,
vì con thật cùng khốn.
Xin cứu con khỏi những người bách hại,
bởi chúng mạnh hơn con.
Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
để con cảm tạ danh thánh Chúa.
Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.” (Tv 142,2-8)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Suy nguyện: Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 26,26-28; x. Mt 28,16-20). Xin cho chúng con trở nên như những trẻ nhỏ, sống đơn sơ và hết lòng tin tưởng vào Chúa, như lời Thánh Vịnh dạy:
“Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;
hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.” (Tv 131,1-3)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
BÀI CA DÂNG MẸ (hát)
ÐK. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời. 
1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca còn vang vang, hoà ý thơ trìu mến. 
2. Tiếng con vang tới trời, tán dương Mẹ muôn đời. Hoà tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi. 
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 2 (Thứ Ba và Thứ Sáu)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát)
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa đã cầu nguyện cùng Chúa Cha. Nhờ cầu nguyện với Cha, Chúa đã được an ủi, như có thêm sức để vượt qua nỗi sợ hãi mà thưa với Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).
Lạy Chúa, khi gặp thử thách mà lòng đầy lo âu sợ hãi, xin cho chúng con biết kêu lên với Ngài, như lời Thánh Vịnh:
“Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con,
và suốt ngày tấn công chèn ép.
Địch thù con giày xéo suốt ngày,
bè lũ tấn công nhiều vô kể.
Ôi lạy Đấng Tối Cao,
trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm
và chỉ nghĩ đến chuyện hại con.
Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước
để tìm hại mạng con.” (Tv 55,2-7)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, loài người chúng con quả yếu đuối, đã gục ngã thảm thương; nhưng vì Đức Kitô Con Chúa đã chịu khổ hình, xin làm cho chúng con chỗi dậy, và xin phục hồi sức sống cho chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Chúa bị quân dữ đánh đập tàn nhẫn (xc. Mt 26,67-68), nhưng vì yêu thương loài người chúng con, Chúa chấp nhận hết. Xin cho chúng con, luôn kiên vững tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, dù sóng gió cuộc đời có dữ tợn hay kẻ thù vây bủa xung quanh, như tinh thần của Thánh Vịnh:
“Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng.
Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.
Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách?
Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.
Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời CHÚA.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi?
Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,
vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,
lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân,
để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.”
(Tv 55,8-14).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa đem trót cả lòng tin mà sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó hầu đáng được Chúa thứ tha tội lỗi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Có ai chịu nhục nhã bằng Chúa? Chúa là Chúa cả trời đất mà lại để cho bọn lính cười nhạo, sỉ nhục và đội mão gai lên đầu (xc. Mt 27,37-44)! Chúa như bị kẻ thù vây bủa xung quanh, nhưng Chúa vẫn kiên tâm chịu đựng, không hé một lời oán trách kêu than. Khi gặp bước ngặt nghèo bởi những bất công hay vu khống làm nhục, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, thống thiết kêu xin Ngài, như lời Thánh Vịnh:
“Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù,
bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,
cứu vớt con khỏi phường gian ác,
giải thoát con khỏi bọn giết người.
Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,
lũ cường quyền xúm lại chống con.
Lạy CHÚA, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,
mà chúng cũng xông vào dàn trận.
Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó.
Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
con ngước mắt nhìn Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.
Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi;
Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.
Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,
tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,
bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
chốn con nương mình trong buổi gian truân.
Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,
lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.” (Tv 58,2-5.10-11.17-18)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Thánh Tử Giêsu vì chúng con mà phải chịu khổ hình thập giá để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ác thần. Xin cho chúng con được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Thập giá là điều ô nhục đối với những ai không có niềm tin, nhưng lại là niềm vinh dự cho người có đức tin. Chính Chúa đã dùng thập giá mà cứu chuộc nhân loại.Chúa đã mời gọi chúng con: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Xin cho chúng con, đủ sức và đủ ơn, mang lấy thập giá đời mình để đi theo Chúa cho tới cùng. Xin cho chúng con luôn biết tìm ơn phù trợ nơi Chúa, như Thánh Vịnh, để nhờ thế mà đứng vững trước mọi nguy nan:
“Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.
Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi.
Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con,
vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.
Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,
lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài,
thật danh Ngài thiện hảo,
vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,
và con đã dám nghênh bọn địch thù.” (Tv 53,2-9)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Thánh Phaolô viết: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. (1 Cr 1,22-25)
Chúa đã chấp nhận chịu chết một cách nhục nhã trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Chúa, với một niềm xác tín rằng:
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.” (Tv 61,2-3)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin lấy lòng từ bi nhìn đến đại gia đình nhân loại. Chính vì gia đình này mà Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con không ngần ngại phó mình trong tay kẻ dữ và cam chịu khổ hình thập giá. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
3. KẾT THÚC
 
CA DAO MẸ DỊU HIỀN (hát)
ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.
1. Ði trong ân tình hồn con tha thết yêu Mẹ. Mẹ tựa dòng sông tinh tuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an. Lữ khách viễn du tìm về Mẹ đầy âu yếm.
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 2 (Thứ Tư và Chúa Nhật)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Tư và Chúa Nhật trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Ý nguyện: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,4-6). Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tiêu diệt tử thần, xin giúp chúng con diệt trừ hết tội lỗi, để từ nay chỉ sống cho Chúa là Đấng đã thắng trận toàn công.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Cha từ ái, Thánh Tử Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Ý nguyện: “Ðang khi chúc lành cho các môn đệ, Ðức Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24,51). Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu Thế, đã vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, nên đã được tôn vinh, xin đón nhận chúng con, để mai sau, chúng con được vào hưởng vinh quang Nước Chúa.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển; là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Ý nguyện: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Lạy Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ muôn dân, xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa, để chúng con công bố Tin Mừng Chúa phục sinh.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
Ý nguyện: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được noi gương Đức Mẹ và các thánh mà thực thi ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, và sau những ngày lao nhọc nơi trần thế này, được cùng các ngài an nghỉ đến ngàn thu.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan hỷ sống mầu nhiệm Chúa Phục Sinh; xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Kitô đã đổi mới chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
Ý nguyện: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi” (Lc 2,46). Lạy Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Chúa Cha và là Con của Đức Trinh Nữ Maria, là Thầy và anh cả của loài người, Chúa đã làm cho chúng con trở thành dân nước lo việc tế tự, xin cho chúng con biết vui mừng, hiệp cùng Đức Mẹ, mà dâng lên Chúa lễ tế tạ ơn.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Đức Trinh Nữ Maria, mà ban ân huệ tuyệt vời là làm Mẹ của Con Chúa nhập thể, và còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song là được về trời cả hồn lẫn xác. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, thì xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
3. KẾT THÚC
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH (hát)
1. Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.
ÐK. Ðây chuỗi ngọc Mân Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương gian. Sao vương vấn hương đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thiên nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền.
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
 
3. CÁC MẪU CẦU NGUYỆN - MẪU 3 NĂM SỰ VUI – Mẫu 3 (Thứ Hai và Thứ Bảy)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Hai và Thứ Bảy trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰVUI
MẦU NHIỆM 1: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ CHỊU THAI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Sứ thần Gabriel vào nhà trinh nữ Maria và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng sống trong niềm vui vì được Con Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng con. Nhờ đó, mai sau chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu, và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[22]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca:“Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần.” (Lc 1,41)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa là Đấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con hằng tha thiết chào đón Đức Kitô ngự đến viếng thăm, như thai nhi Gioan Tẩy Giả xưa kia, để khi Chúa đến, lòng chúng con vui mừng hoan hỷ và hân hoan ca tụng Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[23]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC MẸ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “’Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta’.” (Mt 1,23)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả làm than; ước chi Đức Kitô Con Chúa giáng trần làm cho chúng con được nức lòng phấn khởi và gìn giữ chúng con khỏi sa vòng tội lỗi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[24]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa’.” (Lc 2,22-23)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà làm cho tâm hồn chúng con cảm nhận được niềm vui cứu độ nơi mầu nhiệm nhập thể làm người của Con Chúa, như cụ già Simêon xưa kia; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thết đãi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.[25]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC MẸ TÌM ĐƯỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, xin biểu dương uy quyền và lấy thần lực mà nâng đỡ và cải hoá chúng con, giúp chúng con luôn biết trở về sống trong tình thương của Chúa, trung thành tuân giữ Luật Chúa; mặc dầu chúng con vẫn còn mang bản tính yếu đuối tội lỗi, xin Chúa tiếp tục mở lượng khoan hồng xót thương mà không ngừng tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[26]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
3. KẾT THÚC
CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG (hát)
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ SÁNG – Mẫu 3  (Thứ Năm)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Năm trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
ThÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: ‘Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!’ Nhưng Đức Giê-su trả lời: ‘Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.’ Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.” (Mt 3,13-15)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn; nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn; nhờ thế, chúng con sống xứng đáng với Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[27]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: ‘Họ hết rượu rồi’. Đức Giê-su đáp: ‘Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.’ Thân mẫu Người nói với gia nhân: ‘Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo’.” (Ga 2,1-5)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất; xin dủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an mà sống theo các giá trị Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[28]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.

MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô: “Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: ‘Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’.” (Mc 1,14-15)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[29]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: “Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.” (Lc 9,28-29)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[30]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: ‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.’ Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội’.” (Mt 26,26-28)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con và cho chúng con say mê khao khát sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[31]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
3. KẾT THÚC
DÂNG VỀ MẸ (hát)
ÐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi. 
1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Ðường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn. 
2. Con dâng về Mẹ mộng đời nở tươi ngát hương. Dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường. 
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ THƯƠNG – Mẫu 3  (Thứ Ba và Thứ Sáu)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Khi Đức Giê-su giảng dạy tất cả những điều ấy xong, Người bảo các môn đệ của Người rằng: ‘Anh em biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá’.” (Mt 26,1-2)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ; để mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[32]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Lúc ấy, các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Cai-pha, và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi. Nhưng họ lại nói: ‘Không nên làm vào chính ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân’.” (Mt 26,3-5)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, cúi xin Chúa nhân từ ban ơn trợ lực, để chúng con đem tất cả lòng thành thực thi việc hãm mình ép xác mà thông phần vào đau khổ của Con Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[33]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người.  Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: ‘Vạn tuế đức vua dân Do-thái!’.” (Mt 27,27-29)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Thiên Chúa hằng hữu và mạnh mẽ vô song, xin nhìn đến chúng con là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, và giơ tay thần lực mà che chở phù trì chúng con trong cuộc lữ hành đức tin nơi dương thế này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[34]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống.” (Mt 27,32-34)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa ban cho chúng con những thời gian đặc biệt, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian quý hoá ấy, để học biết Ðức Kitô, và dõi theo gương Người mà vác lấy thập giá đời mình, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[35]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: ‘Người này là Giê-su, vua dân Do-thái’. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.” (Mt 27,35-38)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ, xin giúp chúng con cải quá tự tân mà trở về với Chúa. Ước gì chúng con thấm nhuần lời Chúa dạy, để sức mạnh của Lời Chúa làm cho chúng con kiên vững trong mọi gian nan thử thách nơi trần gian này, hầu mai sau được hưởng gia nghiệp Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[36]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
3. KẾT THÚC
ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ (hát)
ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. 
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi. 
2. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn có Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an. 
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
NĂM SỰ MỪNG – Mẫu 3  (Thứ Tư và Chúa Nhật)
{Sử dụng mẫu này để cầu nguyện vào Thứ Tư và Chúa Nhật trong tuần, cũng có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào}.
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
HỒI TÂM(im lặng xét mình và thầm nguyện)
HÃY CHIẾU SOI (hát)
ĐK. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.
1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ, Chúa dìu đưa.
2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu: “Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: ‘Chào chị em!’ Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: ‘Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó’.” (Mt 28,9-10)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa từ ái, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Giờ đây chúng con hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[37]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: “Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24,50-53)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy để ban cho Giáo Hội sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân tòng. Xin cho đời sống của họ luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích thánh tẩy họ vừa lãnh nhận với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[38]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 50,49)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa chúng con từ cõi chết bước vào cuộc sống. Xin tuôn đổ dồi dào hồng ân Thánh Thần cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng con sẽ tận hưởng đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[39]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” (Ga 14,1-4)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa là Cha từ ái, Chúa ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu khi suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng; xin cho chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế này. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[40]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan: “Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: ‘Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?’ Đức Giê-su đáp: ‘Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người’.” (Ga 14,5-7)
{Thinh lặng suy niệm trong giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô; xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ con người cũ, và biến đổi chúng con thành thụ tạo mới, hầu mai sau chúng con được cùng Đức Mẹ hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.[41]
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
3. KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
HOA MÂN CÔI (hát)
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
Làm dấu Thánh Giá+++ (kết thúc) +++
  • Kinh Mân Côi đưa chúng ta vào trong trung tâm đích thực của mầu nhiệm đức tin. Khi chúng ta tập trung vào mầu nhiệm đức tin, chúng ta lặp đi lặp lại việc kính chào Mẹ Thiên Chúa rất thánh một cách vui mừng; chúng ta tuyên xưng Chúa Con có phúc, hoa quả ngọt ngào của lòng Mẹ; và chúng ta kêu cầu Mẹ trợ giúp khi này và trong giờ lâm tử.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
  • Để mở rộng Vương Quốc của Chúa Kitô thì điều chính yếu là chúng ta phải xét đến Kinh Mân Côi nhờ sự trợ giúp hiệu quả nhất.
Đức giáo hoàng Leo XIII
  • Không có lòng sùng kính nào được người tín hữu thuộc mọi tầng lớp thực hành rộng rãi cho bằng lòng sùng kính Kinh Mân Côi.
Thánh Alphongso Liguori
  • Vẻ đẹp của Kinh Mân Côi là như thế này: Kinh Mân Côi không chỉ là lời khẩu nguyện, mà còn là lời tâm nguyện. Thỉnh thoảng người ta nghe một vở kịch, trong đó có cả giọng nói của con người mà cũng có cả nhạc nền du dương, mang lại sức mạnh và ý nghĩa cho ngôn từ. Kinh Mân Côi cũng giống như thế.
Đấng đáng kính Fulton J. Sheen

PHẦN II: GÓC CHUYÊN ĐỀ

TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA”
Dẫn nhập
Hình ảnh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã có chỗ đứng trong Giáo Hội, trong lòng người tín hữu trải qua dòng lịch sử. Vấn đề cần đặt ra ở đây: niềm tin của mỗi tín hữu được xây dựng trên định hướng nào? Từ niềm tin bình dân đến định tín của Giáo Hội là một tiến trình dài của suy tư và sống, với trăm chiều thuận nghịch. Vậy, để hiểu rõ hơn tín điều Mẹ Thiên Chúa, trong giới hạn của đề tài, người viết tìm hiểu nền tảng Kinh Thánh, tiến trình hình thành tín điều, và tầm quan trọng của tín điều này trong đời sống người Kitô hữu.
1. Nền Tảng Kinh Thánh
Tín điều Mẹ Thiên Chúa được xây dựng trên nền tảng Thánh Kinh.
Tiên tri Isaia loan báo: “một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel” (Is 7,14). Giáo hội hiểu đây là lời tiên báo về Đức Maria. Đức Maria sinh ra Đấng Emmanuel, nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lời tiên tri được thực hiện khi sứ thần Gabriel báo tin cho Mẹ Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giêsu… Vì thế Con Trẻ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,31-35).
Thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa đã sai con mình đến sinh bởi người nữ và sinh dưới chế độ lề luật” (Gl 4,14). Trong Tin Mừng Gioan, Mẹ Maria được gọi là Mẹ Chúa Giêsu (2,1; 19,26), và trong Tin Mừng Luca, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đến thăm bà Elizabeth (1,43).
Các Kitô hữu thời sơ khai được các Tông Đồ hướng dẫn, luôn có một niềm tin vững chắc vào thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Điều này được chứng tỏ bằng những việc tôn kính phổ quát như Kinh Tin Kính của các Tông Đồ[1].
2. Tiến Trình Tín Điều Mẹ Thiên Chúa
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì Con của Mẹ là Thiên Chúa. Mẹ chỉ là Mẹ trong trật tự sản sinh nhân loại, nhưng Con mà Mẹ thụ thai và hạ sinh là Thiên Chúa, nên Mẹ phải được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Tín lý này đã được Phúc Âm thánh Luca minh hoạ rõ ràng, và từ thế kỷ II đã được các thánh Giáo phụ Inhaxiô Antiokia, Irênêô, Cyrillô Alexandria, Augustinô, Epiphanô diễn giải sâu rộng để đối phó với lạc thuyết của các bè rối Gnosticism, Docetism. Các giáo phụ dựa trên tín lý phẩm chức Thiên Mẫu của Mẹ Maria để phá tan lạc thuyết này. Giáo phụ Tertulianô bác bỏ Marcion lạc giáo: "Mục đích phủ nhận thân xác Chúa Kitô, ông chối bỏ việc Người sinh ra. Hay là để chối bỏ việc Người sinh ra, ông phủ nhận thân xác Chúa. Thân xác và sự đản sinh làm chứng lẫn nhau: Không có sự đản sinh thì cũng không có thân xác. Hoặc là không có thân xác thì không có sự đản sinh”.
Sang thế kỷ III và thế kỷ IV, các thánh Giáo phụ đều đồng thanh chúc tụng Mẹ Thiên Chúa. Năm 325, Công Đồng Nicea I lên án lạc giáo Ariô, đồng thời định tín Ngôi Lời đồng bản thể với Đức Chúa Cha, và đặt Kinh Tin Kính. Tín điều này chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, cùng với tín lý Mẹ Thiên Chúa của các thánh Giáo phụ sẽ mở đường cho tín điều Mẹ Thiên Chúa của Công Đồng Ephêsô sau này.
Đến thế kỷ V, trong khi tín lý Mẹ Thiên Chúa đang được các Giáo phụ rao giảng rất minh bạch và phấn khởi, thì Nestoriô, thượng phụ giáo chủ thành Constantinopôli lên tiếng trong các bài giảng phản đối, vì ông chủ trương rằng: Chúa Giêsu có hai bản tính nên có hai ngôi vị. Đức Maria chỉ là Mẹ ngôi vị nhân tính của Chúa Giêsu, nên không phải là Mẹ Thiên Chúa. Năm 430, một hội đồng tại Rôma lên án lạc giáo Nestôriô, và Đức Celestinô I viết một bức thư khuyến cáo Nestôriô. Nestôriô tâu xin hoàng đế Thêôdôsiô I triệu tập Công Đồng Êphêsô năm 431. Nhưng Thánh Cyrillô, Thượng phụ giáo chủ thành Alexandria, được Đức Celestinô uỷ nhiệm chủ toạ Công Đồng gồm khoảng 250 giám mục Đông phương, một giám mục Tây phương và một phó tế thành Carthage cùng với ba đặc sứ của Đức Celestinô. Mặc dù sự phản kháng của 68 giám mục tán đồng lạc giáo Nestôriô và sự cản ngăn của Candidianô, sứ giả của hoàng đế Thêôdôsiô, Công Đồng vẫn khai mạc ngày 22 tháng 6 tại đền thờ Đức Mẹ ở Êphêsô. Công Đồng minh định Chúa Giêsu có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất là Thiên Chúa. Mẹ Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu nên Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa. Rồi Công Đồng long trọng tuyên tín: "Nếu ai không tuyên xưng Emmanuel là Thiên Chúa thật, và do đó Rất Thánh Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ sinh ra xác phàm của Ngôi Lời nhập thể, thì mắc vạ tuyệt thông". Đồng thời, các Nghị phụ ký giấy ra vạ cho Nestôriô: "Vì Chúa Giêsu Kitô bị Nestôriô sỉ nhục, Thánh Công Đồng đã tuyên bố Nestôriô bị loại trừ khỏi chức phẩm giám mục và khỏi mọi hiệp thông linh mục".
Tại Công Đồng, thánh Proclô thẳng thắn chống lạc giáo Nestôriô. Giám mục Thêôdôtê Ancyre (446) triệt để ủng hộ thánh Cyrillô và tố cáo buộc tội Nestôriô rối đạo. Trong khi Công Đồng đang diễn tiến, thánh Cyrillô viết cho giám mục Acaciô Beroea nói đến năm giáo phụ cũng lên án Nestôriô: Đó là hai Thượng phụ Alexandria: Athanasiô và Thêôphilê, hai Thượng phụ Constantinopôli: Grêgôriô và Atticô. Vị thứ năm là thánh Basiliô.
Ngay chiều hôm đó, toàn dân thành Êphêsô phấn khởi nô nức thắp đuốc tưng bừng, rực sáng, tổ chức một cuộc rước đuốc vĩ đại reo mừng sự vinh thắng của Mẹ Thiên Chúa, và hoan hô các nghị phụ Công Đồng Êphêsô. Họ cũng đem đuốc hộ tống các ngài về đến tận nhà.
Tín điều Mẹ Thiên Chúa do Công Đồng Êphêsô long trọng tuyên tín, như một luồng gió xuân tươi mát dịu dàng trào thổi từ Êphêsô sang khắp các miền Alexandria, Constantinopôli, Antiôkia, sang Rôma, khắp Âu Châu rồi dần dần ra khắp hoàn cầu. Lòng sùng kính mến yêu Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa trở nên phổ quát: Nhà thờ Đức Mẹ nơi diễn tiến Công Đồng Êphêsô đã trở thành Vương cung thánh đường Mẹ Thiên Chúa.
Năm 432, Đức Sixtô III xây cất lại và cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả trên đồi Esquilinô tại Rôma mà Đức Liberiô xây cất năm 352 cho Mẹ Thiên Chúa, và nâng lên bậc Vương cung thánh đường.
Năm 451, Công Đồng Chalceđônia cũng tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Pulcheria nữ hoàng Byzantin, kiến thiết hai đền thờ Mẹ Thiên Chúa tại Constantinopôli. Năm 534, Đức Gioan II tuyên nhận Mẹ Maria là Mẹ thật của Thiên Chúa. Năm 553, Công Đồng Constantinopôli II tái tuyên nhận tín lý chức phẩm Thiên Mẫu. Từ đó nhiều nhà thờ dâng kính Mẹ Thiên Chúa được xây cất tại Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Anh, và Pháp. Riêng Pháp có năm đền thờ Mẹ Thiên Chúa ở Reims, Coutances, Tours, Poitiers, và Toulouse. Ảnh tượng Mẹ Thiên Chúa cũng được phổ biến khắp nơi, đặc biệt là ảnh Mẹ Thiên Chúa do thánh Luca minh hoạ.
Năm 1215, Công Đồng Lateranô IV tuyên nhận chức phẩm trinh trong Mẹ Thiên Chúa. Năm 1427 trong một bài giảng, thánh Bênađinô đọc lời cầu nguyện: "Ave Maria Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis". Câu "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử" được đưa vào kinh do các nữ tu Dòng Đức Bà Tình Thương (Our Lady of Mercy) năm 1514, các đan sĩ Dòng Camaldolesia năm 1515 và Dòng Phanxicô năm 1525. Năm 1568, Đức Piô V chính thức xác định như chúng ta thường đọc ngày nay[2].
Công Đồng Vatican II (1962-1965) dạy: "Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa... Đức Trinh Nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được hợp nhất với Con Mẹ là Đấng Cứu Chuộc và hiệp nhất với Giáo Hội... Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô"[3].
3. Tầm Quan Trọng Của Tín Điều Mẹ Thiên Chúa Trong Đời Sống Kitô Hữu
a. Trên bình diện Giáo Hội
Công Đồng Vatican II trong hiến chế Lumen Gentium xác định chỗ đứng của Mẹ Thiên Chúa trong đời sống của Giáo Hội như sau: “Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô…Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (x. Rm 8,29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ”[4].
Giáo Hội khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện và noi gương đức ái của Ðức Maria, và khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội cũng được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà Giáo Hội trung thành lãnh nhận: Thực vậy, nhờ việc rao giảng và ban phép Thánh Tẩy, Giáo Hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt. Giáo Hội cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung nghĩa đã hiến cho Phu Quân; và noi gương Mẹ Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần, Giáo Hội bảo tồn cho tinh tuyền một đức tin toàn vẹn, một đức cậy bền vững và một đức mến chân thành. Tính cách làm Mẹ đồng trinh của Ðức Maria chính là bí tích, dấu hiệu hoặc hình ảnh của Giáo Hội đồng trinh, cũng thụ thai và sinh dưỡng các con cái mình. Tính cách làm mẹ của Giáo Hội, noi theo Ðức Maria, là việc đón nhận Lời Chúa trong tâm hồn. Ðón nhận có nghĩa là thực hành. Như thế Giáo Hội trở thành mẹ của một cuộc sống bất tử, nhờ Thần Khí của việc sáng tạo mới. Sự đồng trinh của Giáo Hội - là điều kiện để sinh nhiều con cái - hệ tại việc trung thành thực thi các nhân đức đối thần, theo gương Mẹ Thiên Chúa và nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần[5].
Công Đồng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Đức Maria như một chuẩn mực cho các Kitô hữu bắt chước:Giáo Hội, qua con người của Ðức Nữ Trinh, đã đạt tới sự toàn thiện làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền (x. Ep 5,27), nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt nhìn lên Ðức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn những người được chọn…Do đó, trong công cuộc tông đồ, Giáo Hội có lý để nhìn lên Ðấng đã sinh Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Ðức Nữ Trinh sinh ra để, nhờ Giáo Hội, cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Ðời sống của Ðức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại”[6].
Vì thế trong khi chúng ta cảm tạ Chúa vì dấu chỉ tuyệt vời lòng từ nhân của Ngài, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Thiên Chúa mỗi người chúng ta, gia đình, cộng đoàn, toàn thể Giáo Hội và thế giới[7].
b. Trên bình diện cá nhân
Từ những thời rất xa xưa, Ðức Nữ Trinh đã được tôn kính dưới tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa", và các tín hữu đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nhất là từ Công Đồng Ephêsô, Dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Ðức Maria cách lạ lùng: họ sùng kính mến yêu, cầu khẩn và noi gương như lời kinh Magnificat: "Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại" (Lc 1,48-49)[8].
Mẹ là dấu hiệu cậy trông. Bởi Mẹ cũng đã phải chịu thử thách nên do kinh nghiệm riêng mà biết được gánh nặng của chúng ta. Tình thương Mẹ dành cho chúng ta sẽ khuyến khích chúng ta cố gắng không ngừng[9].
Trong tình nghĩa mẫu tử, người Kitô hữu được mời gọi khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người, để như Ngài đã trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình, thì ngày nay được tôn vinh vượt trên các thần thánh trên trời, Ngài cũng cầu bầu cùng Con Ngài trong sự hiệp thông toàn thể các thánh cho tới khi mọi gia đình dân tộc hoặc đã mang danh hiệu Kitô hữu, hoặc chưa biết Ðấng Cứu Chuộc mình, đều hân hoan đoàn tụ trong an bình và hòa thuận, hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất, hầu vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa[10].
Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI kêu gọi các tín hữu tín thác nơi Mẹ Thiên Chúa giữa những thử thách trong cuộc sống: "Mỗi khi chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối của mình và cám dỗ, chúng ta có thể hướng về Mẹ và tâm hồn chúng ta nhận được ánh sáng và an ủi. Cả trong những thử thách của đời sống, trong những bão tố làm lung lay niềm tin cậy, chúng ta hãy nghĩ mình là con của Ðức Mẹ và căn cội cuộc sống của chúng ta ăn rễ sâu trong ơn thánh vô biên của Thiên Chúa. Cả Giáo Hội, dù bị những ảnh hưởng tiêu cực của thế giới, luôn tìm được nơi Mẹ ngôi sao hướng dẫn và bước theo con đường Chúa Kitô đã chỉ"[11].
Kết
Chung quy, tín điều Mẹ Thiên Chúa được rút ra từ kho tàng Kinh Thánh, đã đi sâu vào niềm tin của người tín hữu từ buổi bình minh Kitô Giáo. Trải qua tiến trình dài trở thành niềm xác tín chung của Giáo Hội dựa trên nền tảng Kinh Thánh, Thánh Truyền và Huấn Quyền của Giáo Hội. Tín điều Mẹ Thiên Chúa được mở ra trong suy tư thần học và chiêm ngưỡng của đức tin của muôn thế hệ. Vấn đề được đặt ra cho người tín hữu nói chung và những người làm thần học nói riêng, một sự kết hợp giữa suy tư và sống với Mẹ Thiên Chúa trong bối cảnh văn hóa riêng. Là một người tín hữu, tu sĩ, chúng ta ôm ấp giáo huấn của Giáo Hội về Mẹ Thiên Chúa, diễn tả bằng văn hóa Việt Nam trong suy tư cá nhân làm nền tảng khả dĩ cho đời sống tu trì và đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam. Trong bối cảnh sùng kính mến yêu Mẹ Maria của người giáo dân Việt, thì chuẩn mực về đạo lý Mẹ Thiên Chúa luôn là vấn đề cấp thiết đặt ra cho những người làm thần học ở Việt Nam. 
Túy Văn(Nguồn: Gp. Phú Cường)
Tài Liệu Tham Khảo
Kinh Thánh Tân Ước. Bản dịch và chú thích có hiệu đính do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Hà Nội: Tôn Giáo, 2008.
Công Đồng Vaticanô II. Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hà Nội: Tôn Giáo, 2012.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hà Nội: Tôn Giáo, 2012.
Phan Tấn Thành. Magnificat. Học Viện Đa Minh, 2010.
Tài Liệu Internet:
1. Giuse Nguyễn Hữu An. Thời Gian Là Hồng Ân. Truy cập ngày 15-12-2013; http://lamhong.org/2012/12/30/thoi-gian-la-hong-an-le-me-thien-chua-2013.
2. G. Trần Ðức Anh. Tín Thác Nơi Mẹ Thiên ChúaTruy cập ngày 20-12-2013; http://daminhvn.net/tin-giao-hoi/tin-giao-hoi-hoan-vu/601-etc-moi-goi-ca....
3. L.m. Phêrô. Lễ Mẹ Thiên Chúa. Truy cập ngày 15-12-2013; http://www.xuanha.net/MEMARIA/1-1methienchua.htm.

Chú Thích:
[1] X. Giuse Phan Tấn Thành, Magnificat, Học Viện Đa Minh 2010; X. Giuse Nguyễn Hữu An, Thời Gian Là Hồng Ân, truy cập ngày 15-12-2013;http://lamhong.org/2012/12/30/thoi-gian-la-hong-an-le-me-thien-chua-2013.
[2] X. L.m. Phêrô, Lễ Mẹ Thiên Chúa, truy cập ngày 15-12-2-13;http://www.xuanha.net/MEMARIA/1-1methienchua.htm. X. Giuse Phan Tấn Thành, Magnificat, Học Viện Đa Minh 2010.
[3] LG số 63.
[4] Ibid., số 63.
[5] X. LG số 65.
[6] LG số 66.
[7] X. Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI, bài huấn dụ ngắn tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm 8-12-2009.
[8] X. LG số 66.
[9] X. LG số 68.
[10] X. LG số 69.
[11] G. Trần Ðức Anh, Tín Thác Nơi Mẹ Thiên Chúatruy cập ngày 20-12-2013;http://daminhvn.net/tin-giao-hoi/tin-giao-hoi-hoan-vu/601-etc-moi-goi-cac-tin-huu-tin-thac-noi-me-thien-chua.html.
KINH KÍNH MỪNG, LỜI KINH CAO SIÊU VÔ CÙNG
Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort
Lời chào kính của Thiên thần rất cao siêu đến nỗi chân phước Alain de la Roche tin rằng không một thụ tạo nào có thể hiểu được, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, mới có thể giải thích được điều đó mà thôi.
Lời chào kính của Thiên thần rút tỉa sự tuyệt diệu của nó, chính yếu là từ Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đấng mà lời chào kính nhắm tới, rồi từ mục đích của việc Nhập thể của Ngôi Lời. Lời chào kính này được mang xuống từ trời để chào mừng biến cố Ngôi Lời nhập thể làm người, lần đầu tiên được Tổng lãnh thiên thần Gabriel tuyên bố.
Lời chào kính của Thiên thần tóm tắt trong bản đúc kết ngắn gọn nhất của tất cả nền thần học Kitô giáo về Đức Trinh Nữ. Chúng ta thấy trong đó một lời khen ngợi và một lời kêu xin. Lời khen ngợi chứa đựng tất cả những gì làm nên sự vĩ đại đích thực về Mẹ Maria; còn lời kêu xin chứa đựng tất cả những gì mà chúng ta phải cầu xin với Đức Mẹ, và tất cả những gì chúng ta có thể mong chờ về lòng tốt của Mẹ đối với chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh đã mặc khải nơi phần thứ nhất của Lời chào kính; bà thánh Êlisabét, được Thánh Thần soi sáng, đã thêm phần thứ hai; còn Giáo Hội, trong công đồng Ephêsô thứ nhất, diễn ra vào năm 430, đã đưa ra phần kết thúc, sau khi đã lên án sai lầm của Nestoriô và định tín rằng Đức Trinh Nữ thật sự là Mẹ Thiên Chúa. Công đồng ra lệnh rằng chúng ta sẽ kêu cầu Đức Trinh Nữ dưới tước hiệu vinh quang của Mẹ bằng những lời này: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.
Đức Trinh Nữ Maria là người được Lời chào kính từ trời gửi tới để hoàn tất công trình vĩ đại nhất và quan trọng nhất của thế giới, Cuộc nhập thể làm người của Ngôi Lời vĩnh cửu, bình an giữa Thiên Chúa và loài người và ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Sứ giả của tin mừng trọng đại này là tổng lãnh thiên thần Gabriel, một trong những hoàng tử đứng đầu của triều đình thiên quốc. Lời chào kính của sứ thần chứa đựng niềm tin và niềm hy vọng của các tổ phụ, các ngôn sứ và các tông đồ. Lời chào kính này là sự kiên tâm và sức mạnh của các vị tử đạo, khoa học của các bậc tri thức, lòng kiên trì của các cha giải tội và là sự sống của giới tu trì (chân phước Alain). Nó là bài ca mới về lề luật ân sủng, là niềm vui mừng của các thiên thần và loài người, nỗi kinh hoàng và bối rối của ma quỷ.
Qua Lời chào kính của thiên thần, Thiên Chúa làm người, một Trinh Nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa, các linh hồn của những người công chính được giải thoát khỏi ngục tối, những tàn tích của thiên đàng được phục hồi và những ngai toà trống rỗng được lấp đầy, tội lỗi được tha thứ, ân sủng được ban tặng cho chúng ta, bệnh nhân được chữa lành, người chết được sống lại, kẻ lưu đày được nhớ lại, Ba Ngôi chí thánh được tôn vinh, và loài người đạt được sự sống đời đời. Cuối cùng, Lời chào của thiên thần là cầu vồng trên trời, dấu hiệu của lòng thương xót và của ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới (chân phước Alain).
Chuyển ngữ: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.
từ bản tiếng Pháp:
Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, “Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver”, rose 15: Bí quyết diệu kỳ của Kinh Mân Côi để được hoán cải và được cứu độ”, bông hồng 15
Lời bàn: Kinh Kính Mừng là một lời kinh dễ đọc, dễ thuộc và rất ngắn, đến nỗi những đứa trẻ lên 2,3,4 tuổi có thể đã đọc thuộc. Nhưng đó lại là một lời kinh rất cao siêu, cao siêu đến nỗi chân phước Alain de la Roche tin rằng không một thụ tạo nào có thể hiểu được, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, mới có thể giải thích được điều đó mà thôi. Xin Chúa Giêsu giải thích cho chúng con, để chúng con hiểu sâu và hiểu đúng mà lần hạt cho sốt sắng, hầu làm vinh danh Chúa, ca khen Mẹ Chúa và mưu ích cho loài người và các linh hồn. 
KINH MÂN CÔI, LỜI CẦU CHO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Thưa Cha, con thật hạnh phúc.
Mỗi tối con cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh MÂN CÔI.
Trọn gia đình cùng cầu nguyện với con. Nhờ thế, nơi cõi đời ô trọc này, vẫn còn trăm vạn niềm vui. Và con cảm thấy như Cha đang ở cạnh con, trong những giây phút này, khi con đọc kinh dâng lên Đức Nữ Trinh MARIA.Ngoài trời, các vì sao chớp chớp, như đáp lại lời kinh con đọc. Các vì sao tỏa ánh sáng rạng ngời trên ngôi nhà con ở Nevada.
Ký tên, Bing Crosby
Vâng, đúng thế! Người viết mấy hàng trên đây chính là danh ca người Mỹ, Bing Crosby (1903-1977). Ông viết cho Cha Patrick Peyton (1909-1992), vị linh mục tông đồ của Tràng Chuỗi Mân Côi. Cha Patrick Peyton, thuộc dòng Thánh Giá và là người ÁiNhĩLan.
Giới hâm mộ ca nhạc thế giới không thể không biết đến danh ca Bing Crosby. Một trong những phim cavũnhạc nổi tiếng "Các hồi chuông Thánh MARIA", ông đóng chung với nữ tài tử ThụyĐiển Ingrid Bergman (1915-1982) và con mèo Rosy. Ngoài ra, hàng năm vào dịp lễ Giáng Sinh, giọng ca của Bing Crosby lại sống dậy trong bản White Christmas.
Bing Crosby - tên thật là Harry Lillis Crosby - sinh ngày 03.5.1903 tại Tacoma thuộc thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Harry là con thứ tư trong gia đình Công Giáo đạo đức có 7 người con. Lúc nhỏ, Harry cùng với cậu bạn hàng xóm tên Valentine Hobart say mê nhân vật trong tranh hoạt họa vẽ trên báo có tên "Bingo". Từ đó cậu bạn gọi Harry bằng tên "Bingo". Rồi "Bingo" được gọi gọn là "Bing". Và "Bing" ở lại mãi mãi với tên Crosby, cả khi ông trở thành ca nghệ sĩ nổi tiếng và qua đời ngày 14.10.1977, hưởng thọ 74 tuổi.
Bing Crosby là ca sĩ đứng đắn, hết lòng yêu nghề. Ngoài việc được quần chúng hâm mộ tài nghệ, danh ca Bing Crosby còn được bạn hữu và đồng nghiệp kính trọng quý mến. Trong số các bạn thân có cô Loretta Young, một tín hữu Công Giáo vô cùng đạo đức.
Một ngày, Loretta đưa một người - dáng điệu trông giống chàng sành chơi bóng rổ, với mái tóc buông xõa trên vầng trán - đến gặp Bing và nói:
- Xin giới thiệu anh. Đây là vị Linh Mục Công Giáo, rơi từ thiên đàng xuống trần gian, cách đây vài ngày!
Chàng nghệ sĩ Bing Crosby nở nụ cười thật tươi và vui vẻ bắt tay vị Linh Mục. Chàng tỏ ra hân hạnh quen biết ngài.
Sau đó, nơi phòng thu, Bing Crosby lắng tai nghe bạn hiền Loretta kể sơ lược tiểu sử vị Linh Mục Công Giáo.
Cha Patrick Peyton sinh năm 1909, trong gia đình Công Giáo nghèo thật nghèo bên nước ÁiNhĩLan. Năm 18 tuổi, Patrick cùng với anh trai Tom sang Hoa Kỳ tìm kế sinh nhai. Nhưng rồi ơn Chúa gọi, Patrick từ giã anh, gia nhập chủng viện.
Lúc gần chịu chức Linh Mục, thầy Patrick bỗng lâm bệnh lao phổi trầm trọng. Các bác sĩ cho biết vô phương cứu chữa! Giấc mơ Linh Mục trong phút chốc tan thành mây khói... Thầy Patrick chán nản buông tay bỏ cuộc. Nhưng rồi, một vị Linh Mục lão thành xuất hiện. Cha nói với thầy:
- Hãy xin Đức Mẹ MARIA chữa lành bệnh. Đức Mẹ là suối nguồn sự sống. Hãy tin tưởng nơiNgười và yêu mến Người như Mẹ thật. Hãy kiên trì kêu xin Mẹ và tin tưởng vững chắc Mẹ sẽ chữa lành. Đức Mẹ sẽ tỏ ra vô cùng nhân hậu với thầy. Chính vì chúng ta tin tưởng quá ít nơi Mẹ, nên Đức Mẹ không ban được cho chúng ta nhiều ơn!
Nghe vị Linh Mục lão thành nói thế, thầy Patrick bỗng nhớ lại chuỗi ngày niên thiếu, nơi quê hương Ái Nhĩ Lan thân yêu. Thầy cũng nhớ đến "liều thuốc thần" mẹ thầy vẫn dùng trong cơn gian nan khốn khó, đó là Tràng Chuỗi Mân Côi. Cứ chiều đến, cả gia đình tụ họp và cùng nhau sốt sắng lần chuỗi Mân Côi.
Giờ đây, vì hết hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị trần gian, thầy Patrick hướng về Trời Cao và kêu van Người Mẹ Thiên quốc qua Tràng Chuỗi Mân Côi. Và thầy được lành bệnh thật.
Năm 1941 - 32 tuổi - thầy Patrick Peyton hân hoan lãnh nhận thiên chức Linh Mục. Từ đó Cha thâm tín rằng:
- Thế giới cầu nguyện là thế giới hòa bình và gia đình cầu nguyện là gia đình hiệp nhất.
Trở lại cuộc gặp gỡ giữa danh ca Bing Crosby và Cha Patrick Peyton.Hôm ấy, Cha Patrick Peyton đơn sơ kể kinh nghiệm ơn gọi cho danh ca Bing Crosby và cô bạn Loretta nghe. Sau cùng Cha nói:
- Tôi đạt đến sự hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ MARIA là nhờ lần chuỗi MÂN CÔI. Chính tràng chuỗi MÂN CÔI dạy tôi phải đặt tin tưởng nơi Đức Mẹ MARIA. Vì thế, để tỏ lòng ghi ơn Tràng chuỗi MÂN CÔI, tôi quyết định dâng hiến trọn đời tôi để cổ võ mọi người yêu thích việc lần chuỗi MÂN CÔI. Nếu mọi người đáp lời tôi kêu gọi, mỗi ngày dành ra thời gian ngắn, rồi cả gia đình cùng nhau lần hạt MÂN CÔI, thì tôi có thể bảo đảm với các gia đình ấy rằng: các tổ ấm đó sẽ trở thành vườn địa đàng!
Danh ca Bing Crosby chăm chú lắng nghe lời vị Linh Mục Công Giáo nói. Rồi bằng thái độ thật chân thành, chàng hỏi Cha Patrick:
- Thưa Cha, con rất thích câu chuyện Cha vừa kể. Cha có nghĩ là Đức Mẹ MÂN CÔI cũng thích nghe các bài con hát không?
Cha Patrick sung sướng trả lời:
- Tất cả đều tốt, một khi được thấm nhiễm tình yêu THIÊN CHÚA.
Như được ơn trên soi chiếu, danh ca Bing Crosby đi thẳng vào đề:
- Vậy thưa Cha, con phải bắt đầu từ đâu?
Cha Patrick đáp ngay:
- Từ đây.
Vừa nói, Cha vừa siết mạnh tay chàng danh ca và kín đáo bỏ vào lòng bàn tay chàng, một tràng chuỗi Mân Côi nho nhỏ...
Bắt đầu từ ngày lịch sử ấy, cuộc đời danh ca Bing Crosby thấm nhuần tình yêu THIÊN CHÚA và Đức Nữ Rất Thánh MARIA, qua tràng chuỗi MÂN CÔI. Chàng và trọn gia đình chàng, nối gót theo Cha Patrick Peyton, vị tông đồ lừng danh của Tràng Chuỗi MÂN CÔI.
”Presenza Cristiana”, Dicembre/1997, trang 51).
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
TƯỚC HIỆU “RẤT THÁNH ĐỨC BÀ MARIA”
Trước khi Mẹ được sinh ra, trước khi Mẹ có thể suy nghĩ, nói hay hành động, thì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên thánh thiện, vì thế Mẹ được gọi: “Tota pulchra es Maria”, Mẹ Tuyệt Mỹ.
Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. Vì thế mà trong bài Thánh thi “Te Deum Laudamus”, chúng ta tuyên xưng: “Tu solus sanctus”: “Chỉ một mình Ngài là Đấng Thánh.”
Khi nói đến sự thánh thiện là chúng ta nói đến sự tinh trong, không bất cứ điều gì có thể làm vẩn đục hay suy giảm bản chất, và điều này có nghĩa là hoàn toàn đối lập và trái ngược với ô uế hay tội lỗi. Theo nghĩa này, chúng ta xác tín chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh và Ngài sở hữu tất cả các tính chất của sự thánh thiện. Do đó, Chúa Giêsu đã khẳng định với anh thanh niên: “Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18). Chỉ một mình Ngài là Đấng Quyền Năng, Khôn Ngoan, là Tình Yêu, Lòng Thương Xót, là Đấng Công Chính, là Sự Thật.
Thật vậy, sự thánh thiện được xem như là đặc quyền của Thiên Chúa, bởi vì nó làm cho Ngài vượt trội trên tất cả. Như trong sách Gióp có lời chép: “Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch? Này trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch” (G 25,4-5); và một lần khác: “Người chẳng cậy nơi các thánh của mình, và các tầng trời chẳng thanh sạch trước mắt Người” (G 15,15). Đây là điều đầu tiên chúng ta phải xác tín và tin nhận.
Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng, do lòng thương xót hải hà, Thiên Chúa cũng ban cho con người được thông dự vào bản tính thánh thiện ấy. Vì vậy, ngay từ giây phút đầu tiên tạo dựng nên Ađam, Ngài đã cho ông được kết hợp một cách mật thiết với Thiên Chúa và làm cho ông nên thánh thiện. Ân sủng này được gọi là ơn thánh hóa. Đó là nguyên tắc kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Trong Vườn Địa Đàng, Ađam được dựng nên với sự khôn ngoan cùng nhiều đức tính khác; nhưng những món quà này không kết hợp Ađam với Đấng Tạo Hóa. Chỉ có sự thánh thiện mới có sức mạnh như vậy. Thánh Phaolô khẳng định một cách rõ ràng điều đó: “Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa” (Dt 12,14).
Khi con người sa ngã và đánh mất ân sủng, con người vẫn giữ được một số đức tính tốt. Ở một mức độ nào đó, con người có thể trung thành, nhân hậu, thận trọng và công bình; nhưng những đức tính này không kết hợp con người với Thiên Chúa được. Điều cần thiết là sự thánh thiện. Do đó, điều đầu tiên trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi bằng phép Rửa Tội, mở lại cho chúng ta cánh cửa ân sủng vốn đã bị đóng chặt trong một thời gian dài giữa linh hồn và thiên đàng.
Nhờ đó chúng ta có thể hiểu được sức mạnh của tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh. Khi Thiên Chúa muốn chuẩn bị cho Con của mình một người mẹ, Ngài bắt đầu công việc của mình bằng cách làm cho người Mẹ ấy được sinh ra vô nhiễm nguyên tội. Trước khi Mẹ được sinh ra, trước khi Mẹ có thể suy nghĩ, nói hay hành động, thì Ngài đã làm cho Mẹ trở nên thánh thiện vì thế Mẹ được gọi: “Tota pulchra es Maria”, Mẹ Tuyệt Mỹ. Mẹ trở nên công dân Nước Trời ngay khi còn ở dưới thế. Không có một vết nhơ tội lỗi nào ở trong Mẹ. Cho nên Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, được phân biệt với tất cả các thánh và các thiên thần.
Nt. M.Anna Lê Thị An Bình, FMI, chuyển ngữ từ bản tiếng Ý:
“Maggio con Newman”
MUỐN THAY ĐỔI THẾ GIỚI...
Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua cai trị một đất nước rộng lớn. Một hôm, nhà vua đích thân thực hiện một chuyến vi hành. Nhà vua đi dọc ngang đất nước. Khi trở về cung điện, nhà vua than phiền là chân nhà vua rất đau. Bởi vì trong cuộc vi hành, nhà vua đi nhiều, lại đi trên những cung đường đầy sỏi đá, gập ghềnh... Tức giận, nhà vua bèn ra lệnh cho phủ tất cả mọi con đường trong đất nước mình bằng da súc vật. Lệnh nhà vua ban ra khó thực hiện được, bởi vì rất tốn kém. Nhưng khổ nỗi không ai dám khuyên can nhà vua, vì sợ. Rồi một hôm, có một người hầu khôn ngoan can đảm can ngăn nhà vua. Anh ta nói với vua:
“Tâu bệ hạ, tại sao bệ hạ lại tiêu tốn khân khố quốc gia vào việc vô ích này ạ? Tại sao bệ hạ không sai người cắt những miếng da bò êm ái phủ quanh đôi chân trần của mình? Làm như vậy, chân bệ hạ không bị đau khi đi qua những con đường sỏi đá gập ghềnh, mà cũng không tốn phí chi cả! Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị táo bạo và lạ thường này của người hầu. Và cuối cùng, nhà vua đã quyết định làm theo ý kiến của người hầu này. Thế là đôi giày đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã ra đời. (Theo Thảo Nguyên, sachhay24).
Nhận xét:
  • Câu chuyện trên đây dạy chúng ta nhiều bài học, mà bài học quan trọng nhất là THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH.
  • Trong cuộc sống thức tế, nhiều lúc chúng ta có ước mơ thật táo báo là làm thay đổi cả thế giới. Nhưng làm sao ta thay đổi được thế giới, trong khi không thay đổi chính mình từ một chuyện nhỏ? Mẹ Têrêsa Calcutta khuyên dạy đại ý như thế này: Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, trước hết bạn hãy thay đổi chính mình.
  • Đức giáo hoàng Pio IX có một ước muốn: “Tôi có thể chinh phục thế giới nếu tôi có một đạo quân đọc Kinh Mân Côi.”
  • Mỗi ngày, bạn dành ra bao nhiêu thời gian, cụ thể là bao nhiêu phút để cầu nguyện? Bạn có muốn thay đổi thế giới không? Có chứ gì! Trước hết bạn hãy thay đổi chính mình. Bạn muốn thế giới này tốt đẹp hơn phải không? Bạn hãy dành ra mỗi ngày ít phút lần hạt Mân Côi cầu nguyện. Và lời cầu nguyện có thể làm thay đổi tất cả! Làm được vậy, bạn sẽ thay đổi. Bạn thay đổi, thế giới sẽ đổi thay! Ước mong sao mỗi người chúng ta dám thay đổi chính mình, để nên tốt hơn!
[1]Lời nguyện nhập lễ  “xin cho được đồng tâm nhất trí”.
[2]Lời Nguyện Fatima:Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
[3]Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc”.
[4]Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất”.
[5] Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất”.
[6]Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc”.
[7]Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc”, mẫu B.
[8]Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho Hội Thánh toàn cầu”, mẫu A.
[9]Lời nguyện nhập lễ  “cầu cho Hội Thánh toàn cầu”, mẫu B.
[10]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho Hội Thánh toàn cầu”, mẫu C.
[11] Lời nguyện nhập lễ “cầu cho các thừa tác viên của Hội Thánh”.
[12]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho Đức Thánh Cha”, mẫu A.
[13]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho Đức giám mục”, mẫu B.
[14]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho công đồng hoặc thượng hội đồng”, có thích nghi.
[15]Lời nguyện nhập lễ “dịp tĩnh tâm hoặc hội thảo mục vụ”, mẫu 1.
[16]Lời nguyện nhập lễ “dịp tĩnh tâm hoặc hội thảo mục vụ”, mẫu 2.
[17]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho các linh mục”.
[18]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho các thừa tác viên của Hội Thánh”.
[19]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho gia đình”.
[20]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho tu sĩ”.
[21]Lời nguyện nhập lễ “cầu cho giáo dân”.
[22] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật I Mùa Vọng”, có thích nghi.
[23] Lời nguyện nhập lễ “Thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng”, có thích nghi.
[24] Lời nguyện nhập lễ “Thứ ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng”, có thích nghi.
[25] Lời nguyện nhập lễ “Thứ tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng”, có thích nghi.
[26] Lời nguyện nhập lễ “Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng”, có thích nghi.
[27] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa”.
[28] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật 2 Thường Niên”.
[29] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật 3 Thường Niên”.
[30] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật 4 Thường Niên”.
[31] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật 5 Thường Niên”.
[32] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Năm sau Lễ Tro”.
[33] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Sáu sau Lễ Tro”, có thích nghi.
[34] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Bảy sau Lễ Tro”, có thích nghi.
[35] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật I Mùa Chay”, có thích nghi.
[36] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Hai Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay”, có thích nghi.
[37] Lời nguyện nhập lễ “Chúa Nhật Phục Sinh”, có thích nghi.
[38] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh”, có thích nghi.
[39] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh”, có thích nghi.
[40] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh”, có thích nghi.
[41] Lời nguyện nhập lễ “Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh”, có thích nghi.
Tải file PDF tại đây
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log