Thứ tư, 26/06/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 22.09.2021

Cập nhật lúc 08:58 22/09/2021


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con dâng lời tạ ơn Cha - Đấng Tạo Hoá bởi ngày sống mới này. Con xin dâng lên Cha sự sẵn sàng như người môn đệ "được sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân" (Lc 9,2). Chúa Giêsu sai chúng con đi chăm sóc ngôi nhà chung và cả những người sống trong đó. Người không muốn con gánh vác nhiệm vụ này một mình, nhưng muốn con tín thác cho sự quan phòng của Người. Con đã sẵn sàng để bước theo Người hay chưa? Đâu là những tài năng và thử thách sẽ xuất hiện trên con đường này? Con muốn sống giản dị, cùng dâng mọi sự trong ngày để cầu nguyện theo ý chỉ của tháng và cầu xin Cha thương đến các trẻ em đã mất cha mẹ, người thân trong đại dịch này, xin Cha bao bọc trìu mến các em. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to the creator for a new day. Offer him your availability as a disciple who is "sent...to proclaim the kingdom of God and to heal the sick" (Lk 9:2). Jesus sends us out this month to care for our common home and those who live in it. He doesn't want you to shoulder this task alone, but rather, that you trust in his providence. Are you ready to follow him? What are your talents and areas of struggle that will appear along the way? Offer everything in this day up for the monthly intention and ask the Lord for help in living out a simple lifestyle. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dành chút thời gian để ở cùng Chúa Giêsu và suy nghĩ: Lối sống hiện tại của con với môi trường sống như thế nào? "Đây là thời gian cho những hành động tiên tri. Nhiều người trẻ đang lên tiếng cho toàn thế giới, yêu cầu mọi người đưa ra những quyết định can đảm" (ĐTC Phanxicô). Hôm nay con sẽ đưa ra những quyết định nào để giúp khắc phục những thiệt hại cho hệ sinh thái và môi trường sống quanh con? Con dâng lời cầu nguyện thay cho gia đình, giáo xứ, và với cộng đoàn; lời cầu nguyện được thể hiện qua hành động sẽ bảo vệ sự sống và cổ võ việc chăm sóc thụ tạo. Con tiếp tục công việc với một sức sống mới.       
WITH JESUS DURING A DAY
Take some time with Jesus and think: what kind of lifestyle are you living right now? "This is the time for prophetic actions. Many young people are lifting up their voices for the whole world, asking for all to make courageous decisions" (Pope Francis). What is your decision today that will help to revert damages to the ecosystem and the harm done to your neighbors? Pray as a family, a parish, a community; a prayer that manifests itself in actions that defend life and promote care for creation. Return to your day with the new vitality.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày, con đặt mình ở với Chúa Giê-su và bước vào sự tĩnh lặng để suy ngẫm về ngày sống. Những lúc con đưa ra quyết định mua sắm hoặc tiêu dùng, liệu con đã suy xét đến nhu cầu của những người xung quanh không? Con đã ý thức việc chăm sóc môi trường sống chưa? Nếu con chưa làm được những điều này, xin Chúa tha thứ cho con. ĐGH Phanxicô dạy: "Thái độ hướng tới việc này... là cổ võ việc xây dựng một thế giới dễ sinh sống hơn và một xã hội nhân đạo hơn, trong đó tất cả mọi người đều có chỗ ở, và không ai trên ai cả." Con đặt ra quyết tâm cho ngày mai để sống ý nghĩa hơn. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Enter into the silence of the evening, contemplating your day with Jesus. Did you take into account what those around you need at the times when you made decisions to buy or consume? Were you conscientous of caring for your environment? If you did not do this, ask for forgiveness and receive the invitation from Pope Francis: "the attitude towards this work... is in favor of constructing a world that is more inhabitable and a society that is more humane, one in which all have a place and none is above another." Decide on a resolution for tomorrow. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Đông Nam Phú Thọ: Sa mạc huấn luyện Dự trưởng và mừng lễ Bổn mạng tại giáo xứ Chiêu Ứng
Hiệp đoàn Đông Nam Phú Thọ: Sa mạc huấn luyện Dự trưởng và mừng lễ Bổn mạng tại giáo xứ Chiêu Ứng
Từ ngày 17 – 21.06.2024, Hiệp đoàn Đông Nam Phú Thọ đã tổ chức sa mạc huấn luyện Dự trưởng với tên gọi “Hừng Đông 27 – Chiếu Sáng” và mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Louis Gonzaga, tại Giáo xứ Chiêu Ứng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log