Thứ bảy, 25/05/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 11.09.2021

Cập nhật lúc 08:24 11/09/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với hành động biết ơn. Tin Mừng hôm nay dạy: "xem quả thì biết cây" (Lc 6,44). Một tâm hồn bén rễ nơi Thiên Chúa chỉ có thể sinh hoa trái tốt, chỉ làm cho cuộc sống dồi dào. Hôm nay, con được mời gọi trổ sinh hoa trái cho những người quanh mình. Đâu là những quyết định can đảm mà con có thể thực hiện để cộng tác với môi trường quanh con? Những hành động nào gây ra ức chế cho tâm hồn con và cho vũ trụ này? Con dâng ngày sống của mình và nài xin Cha giúp con biết cách sống chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại. Xin Cha thương đến những người đã qua đời tại Miền Nam Việt Nam, vì dịch bệnh. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Start this day with an act of gratitude. The Gospel today reminds us that "every tree is known by its own fruit" (Lk 6:44). A heart rooted in God can only produce good fruit; it only produces life in abundance. Today, you are invited to be a fruit-bearing tree for those around you. What courageous decisions can you make to collaborate in your environment? What actions inhibit your heart and the planet? Offer up your day and ask the Lord to help you live out a lifestyle that cares for our common home. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dừng lại, tĩnh lặng nội tâm. ĐGH Phanxicô dạy con rằng: "Sự hiệp nhất với Chúa Giêsu cách sâu xa mang lại những hoa trái thật tuyệt vời: Toàn vẹn con người chúng ta: linh hồn, tâm trí, ý chí, những cảm xúc, và kể cả thân xác chúng ta nữa... được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta mặc lấy con người mới, và cuộc sống của Đức Kitô trở thành cuộc sống của chúng ta: Chúng ta có thể suy nghĩ như Ngài, hành động giống Ngài, nhìn thế giới cùng mọi sự như Ngài nhìn." Con có nhận ra nơi mình có những hoa trái như là kết quả sự hiện diện của Chúa không? Điều con cần làm để lớn lên và để cho đi nhiều hơn là gì? Con tiếp tục cầu nguyện theo ý nguyện của tháng này. 
WITH JESUS DURING A DAY
Take a pause to connect with your interior. Pope Francis reminds us that "the fruits of this profound union with Jesus are wonderful: our whole being is transformed because of the Spirit's grace: soul, mind, will, emotions, and even our body... we receive a new way of being, Christ's life is converted into our own: we can think like him, act like him, and see the world and everything else through Jesus' eyes." What do you see in yourself as fruits of God's presence? How do you need to grow in order to give more? Pray for the monthly intention.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Cha, con nhìn lại ngày sống dưới ánh mắt yêu thương của Cha, con đã nhận được nhiều ơn lành trong ngày và cảm ơn Cha về những ơn lành đó. Con xem xét lại các tư tưởng, lời nói và việc làm mà con đã gieo vào cánh đồng hôm nay: Đó là lúa mì hay cỏ dại? Trong gia đình, nơi làm việc, lúc đi, lúc về, có những hoa trái nào mà con đã gặt hái được? Những hoa trái nào là bình an, hoan lạc, cộng tác, và chăm sóc môi trường? Con xin Cha tha thứ nếu con đã không gieo trồng hạt giống tốt nhất, hoặc đã không có được mùa vụ bội thu. Xin giúp con lên kế hoạch để tạo một cánh đồng màu mỡ vào ngày mai, cho bản thân và cho anh chị em mình. Sáng danh Đức Chúa Cha... 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Review this day through God's eyes, recognizing the blessings that were present throughout and giving thanks for them. Recall the thoughts, words, and actions that were sown in the field of your day: Were they grain or weeds? In your family, work, coming and going, what fruits did you harvest? Fruits of peace, joy, colabroation, and caring for the environment? Ask for forgiveness if you did not cultivate the best grain or did not allow for the best harvest. Plan to be like a more fertile field tomorrow for yourself and for others. Glory be to the Father... 
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log