Chúa nhật, 25/02/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 18.09.2021

Cập nhật lúc 08:43 18/09/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tâm tình tri ân vì những ơn lành con nhận được sáng nay. Xin giúp con chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe và làm việc với Chúa Giê-su trong sứ mạng của Người. “Ai có tai nghe thì nghe” (Lc 8,8). Con có nghe được tiếng than khóc của thụ tạo không? Tiếng ồn nào ngăn cản con không thể nghe được? Lạy Cha, con cần Cha, xin giúp con biết lắng nghe, lắng nghe với cả con tim, nhờ đó con có thể đưa ra những quyết định can đảm mà chọn lối sống giản dị và bền vững cho hệ sinh thái này! Con dâng lên Cha ngày sống để cầu theo ý ĐGH, và xin Cha thương đến anh chị em con đang đau khổ vì mất người thân, mất cha, mẹ, con cái trong cơn dịch bệnh này tại Việt Nam! Xin Cha thương xót họ! Lạy Cha chúng con... 
WITH JESUS IN THE MORNING
Start this new day grateful for each gift that is offered to you at the start of the day; prepare your heart to listen and work with Jesus in his mission. "Whoever has ears ought to hear" (Lk 8:8). Do you listen to the cries of creation? What noises prevent you from listening? Tell the Lord: 'I need you, help me to know how to listen, to listen with my heart so that I may make courageous decisions that favor a simple and ecologically sustainable lifestyle." Offer up your day for this intention. Our Father... 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạo không gian riêng trong ngày để gặp gỡ Chúa Giêsu, lắng nghe và cảm nghiệm ý Người. “Cầu nguyện là con đường mở lòng ra với Chúa để Ngài có thể hoạt động qua chúng ta” (ĐTC Phanxicô). Những quyết định của con có được Chúa Giêsu can thiệp không? Con có đưa ra những quyết định can đảm, để chăm sóc đời sống con người, cũng như động vật, cây cối, và cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên không? Con có sử dụng chúng cách có trách nhiệm không? Lạy Chúa Giêsu, con cần Ngài! Xin ban cho con sức mạnh để biết sửa chữa lỗi lầm và ơn can đảm để con biết quyết định đúng đắn hơn! 
WITH JESUS DURING A DAY
Create space in your day to enter into contact with Jesus, listening and feeling his thoughts. "Prayer is a way of opening up our heart to the Lord so that he can act through us" (Pope Francis). Does Jesus intervene in your decisions? Do you make courageous decisions, ones that care for human life as well as animals, plants, and natural resources? Do you consume responsibly? Take a moment and pray, "Jesus, I need you. Give me the strength to correct my faults and give me the bravery to make better decisions." 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, xin giúp con làm phút hồi tâm để kết thúc ngày sống! Chúa hiện diện nơi những điều nho nhỏ trong ngày: nơi những cuộc gặp gỡ, công việc, cuộc nói chuyện, và cả trong thế giới tự nhiên. Con muốn cảm tạ Chúa vì điều gì? Những khoảnh khắc nào con cảm nhận được Chúa đang nói trong tâm hồn con? Con chọn lấy một lời mà con nghe được từ Chúa. Con biết rằng Chúa nói với con trong sự tĩnh lặng nội tâm và ngang qua những thụ tạo của Ngài. Hướng về ngày mai, con sẽ để tâm hơn và mở lòng ra cùng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này! Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a break to close out the day. God has made Himself present in the little things of today: encounters, tasks, conversations, the natural world. What do you want to be thankful for? In what moments did you feel God speaking to your heart? Pick out a word that you heard Jesus speak to you. Remember that God speaks to you in interior silence and through His creation. Considering tomorrow, make a resolution to be attentive and open to God. Pray for the monthly intention. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log