Thứ tư, 17/07/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 01.10.2021

Cập nhật lúc 08:24 01/10/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới bằng việc gặp gỡ Chúa để cầu xin ân sủng là một trái tim rộng mở biết lắng nghe tiếng gọi của Ngài. Con cảm nhận Lời Chúa, như dành cho chính con: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16). Qua những lời này, Chúa truyền đạt tình yêu và tất cả sự tin tưởng của Chúa ngang qua sứ mạng cao cả là để cho Lời Chúa được lắng nghe qua lời của con. Trong tháng cầu cho sứ mạng truyền giáo, nhờ mẫu gương của Thánh Têrêsa, xin cho con biết khám phá ra ơn gọi của mình là loan báo về Chúa bằng chính mẫu gương con sống tình yêu Ngài! Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
I start this moment of encounter with the Lord asking for the grace to have a heart that is open to listening to his call. I feel his words as if they are my own: "Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me” (Lk 10:16). Through these words, the Lord conveys his love and all his trust in trusting the beautiful mission of letting his voice by heard through my own. In this month of missionary discipleship, may I, through the example of St. Therese, discover my vocation to announce the Lord through my own example of his love. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con để cho những lời của ĐTC Phanxicô vang vọng trong lòng: "Sứ mệnh của Giáo hội truyền giáo không phải là chương trình hay ý định có thể đạt được nhờ cố gắng nỗ lực. Đúng hơn, Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội từ chính Người. Chính trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, Thần Khí thúc đẩy chúng ta bước đi và đưa ta tiến về phía trước." Hôm nay, con đang loan báo Tin Mừng như thế nào? Đâu là cách con đang làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa? Xin cho con mở lòng để lớn lên trong Thần Khí và trở thành người môn đệ truyền giáo như ước mong của Ngài.
WITH JESUS DURING THE DAY
I let the words of Pope Francis resonate internally: "The mission for the missionary Church is not a program or an an intention that comes to be because of a concentrated effort. Rather, it is Christ who forms the Church from his own self. Through the mission of proclaiming the Gospel, you are moved because the Spirit pushes you and carries you forward." How am I proclaiming the Gospel today? How am I giving testimony to his love? May I be open to being formed to the Spirit's action so that I am made into a missionary disciple that He desires me to be.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Với tâm tình cảm tạ vì một ngày qua đi, con ý thức cách mà mình đã bắt đầu và kết thúc ngày hôm nay. Liệu con đã có thái độ dâng hiến và sẵn sàng với Chúa? Với những ý chỉ của ĐTC Phanxicô trao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện, con đã diễn tả những ý chỉ ấy qua đời sống hàng ngày của mình như thế nào? Con đã dâng lên Chúa đời sống và hoạt động của mình hay chưa? Nguyện xin Chúa soi dẫn, để con biết nhìn lại lối sống phục vụ của mình, và đưa ra quyết tâm để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu! Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Appreciate the day that is coming to an end. Become aware of how you started and how you are ending the day. Did you have an attitude of offering and availability to the Father? Can you demonstrate through your daily actions the intention that Pope Francis is entrusting to the Prayer Network? Do you offer your life and activities to the Lord? Review your way of living in service and identify a resolution to grow in openness to Jesus' mission. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vân Du
Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vân Du
Hy vọng với ơn Chúa Thánh Thần trao ban, các em sẽ trưởng thành và ý thức hơn mỗi ngày, và làm cho các ân ban của Chúa Thánh Thần tiếp tục triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái trong đời sống. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục yêu thương và ban nhiều phúc lành xuống trên quý đấng, toàn thể cộng đoàn và các em lãnh Bí tích Thêm Sức.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log