Cáo phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Nhung - Thân mẫu của Nữ tu Têrêxa Đào Thị Thanh Mỵ - Hội Dòng MTG Hưng Hoá

Cập nhật lúc 09:31 13/05/2022
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log