Thứ hai, 02/10/2023

Vui học Thánh Kinh Chúa nhật 31 Thường niên năm C

Cập nhật lúc 14:16 29/10/2022
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình: Vui học Thánh Kinh Chúa nhật 31 Thường niên năm C.
Thông tin khác:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log