Thứ bảy, 25/05/2024

Mẫu quy chế các hội đoàn

Cập nhật lúc 11:01 06/01/2016
 
DANH HIỆU – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH
CHƯƠNG I
 
Điều 01: Danh Hiệu
Hội đoàn ……………………….; Lễ Bổn mạng ngày :……………
Điều 02: Tôn Chỉ
Nhằm nâng cao lòng mến Chúa, củng cố đức tin, noi gương Thánh Quan thầy và thúc đẩy mọi thành viên trong gia đình sống đạo nhiệt thành.
Điều 03: Mục Đích
Các thành viên Hội đoàn có mục đích giúp nhau thánh hoá bản thân, chung sức làm việc tông đồ và sống đạo giữa đời để làm chứng cho Chúa trong môi trường xã hội (nên thêm mục đích của các giới: các cụ ông; cụ bà; gia trưởng, hiền mẫu, ca đoàn, giới trẻ ….. ).
Điều 04: Trụ Sở Sinh Hoạt
………………………………………………………………………..
 
CHƯƠNG II
ĐIỀU HÀNH – BẦU CỬ
 
Điều 05: Ban Điều Hành
Ban điều hành có 04 thành viên: Trưởng ban, phó ban I, phó ban II, thư ký và thủ quỹ.
Nhiệm vụ của Ban điều hành:
Trưởng ban: Trách nhiệm chung về Hội đoàn. Quán xuyến, động viên mọi thành viên trong Hội đoàn tích cực sống mục đích của Hội đoàn đã đề ra.
Phó ban: Cộng tác với trưởng ban và thay thế khi trưởng ban vắng mặt.
Thư ký: Phác hoạ chương trình, lập biên bản các cuộc họp và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ của Hội đoàn.
Thủ quỹ: Trực tiếp quản lý tài sản của Hội đoàn, lập sổ thu chi hàng tháng, hàng năm.
Điều 06: Cách Thức Bầu Cử Ban Điều Hành
Mọi thành viên trong Hội đoàn đều có quyền tham gia ứng cử và bầu cử trong Hội đoàn của mình.
Diễn tiến phải luôn tôn trọng những nhân sự ứng cử. Nếu không có người ứng cử thì sẽ tiến hành bầu cử theo thứ tự như sau:
Bước 01: Đề cử bằng phiếu kín.
Bước 02: Hiệp thương giữa những người được đề cử, kể từ người có số phiếu cao nhất trở xuống để tìm số nhân sự sẵn sàng ra ứng cử.
Bước 03: Để cuộc bầu cử có hiệu lực, phải bầu bằng phiếu kín, số thành viên có mặt trong cuộc bầu cử phải chiếm quá bán tổng số thành viên của Hội đoàn. Những người trúng cử là những người có số phiếu cao nhất.
Khi bầu cử phải có đại diện của Ban hành giáo hiện diện để chứng kiến.
Điều 07: Nhiệm Kỳ
Nhiệm kỳ của Hội đoàn là …… năm. Khi mãn nhiệm kỳ khoá trước, các thành viên có thể tái ứng cử vào nhiệm kỳ sau.
Vì lý do chính đáng, thành viên Ban điều hành có thể xin từ chức với sự chấp thuận của Cha Quản xứ.
Thành viên của Ban điều hành cũng có thể bị bãi nhiệm vì các lý do như: Bỏ bê nhiệm vụ quan trọng, mang tiếng xấu công khai, bất phục tùng Giáo quyền, gây chia rẽ trầm trọng trong Hội đoàn. Sự bãi nhiệm phải được Cha Quản xứ phê chuẩn.
Điều 8: Cách Quản Lý Tài Sản
Ban điều hành có trách nhiệm quản lý tài sản và sử dụng theo qui ước của Hội đoàn đã đề ra.
Mỗi năm phải có một kỳ họp tổng kết, thường là dịp lễ Quan thầy, Ban điều hành phải công khai về tài chính cho mọi thành viên Hội đoàn được biết.
 
CHƯƠNG III
THÂU NHẬN VÀ KHAI TRỪ THÀNH VIÊN
 
Điều 09: Thâu Nhận
Mọi tín hữu (nam/ nữ) trong Giáo họ ở độ tuổi …… có đời sống đạo hạnh tự nguyện tham gia với tinh thần phục vụ vô vị lợi đều có quyền gia nhập Hội đoàn. 
Để trở thành thành viên, bước đầu khi mới thành lập đương sự làm đơn lên Ban hành giáo; còn khi đã có Ban điều hành hợp pháp thì đương sự làm đơn trực tiếp với Ban điều hành.
Điều10: Ra Khỏi Hội Đoàn
Khi có lý do chính đáng, một thành viên có thể tự nguyện làm đơn lên Ban điều hành xin rời khỏi Hội đoàn.
Nếu thành viên nào cố tình không thực hiện những điều khoản trong quy chế của Hội đoàn, mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần mà không sửa đổi, sẽ bị khai trừ ra khỏi Hội đoàn. Việc khai trừ này phải được Cha Quản xứ phê chuẩn.
Khi một thành viên tự ý ra khỏi Hội đoàn, hoặc bị Hội đoàn khai trừ thì Hội đoàn sẽ không có trách nhiệm gì đối với thành viên đó.
CHƯƠNG IV
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ
 
Điều 11: Quyền Lợi
Mọi thành viên của Hội đoàn đều có quyền được hưởng mọi ân lộc thiêng liêng do Hội đoàn đem lại.
Khi thành viên của Hội đoàn ốm đau, được Ban điều hành đến thăm hỏi kèm theo quà động viên. Khi một trong các thành viên hoặc cha mẹ, vợ con qua đời, mọi thành viên trong Hội đoàn đến chia buồn, cầu nguyện và xin một thánh lễ. Nếu Tứ thân phụ mẫu ở quá xa, thì cho phép Ban điều hành gửi tiền xin lễ.
Khi các thành viên trong Hội đoàn có ngày vui được đại diện Hội đoàn đến chúc mừng (giá trị của quà thăm hỏi và số tiền xin lễ, tuỳ theo quy định của Hội đoàn).
Nâng đỡ nhau thăng tiến về đời sống đức tin, cũng như trong đời sống xã hội. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cho nhau và phải có trách nhiệm vun đắp tình đoàn kết trong Hội đoàn.
Điều 12: Nghĩa vụ
Các thành viên phải tham gia đầy đủ và tích cực mọi sinh hoạt của Hội đoàn, nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo trước cho Ban điều hành.
 
 
Điều 13: Hội Họp
Hội họp là sinh hoạt cần thiết của Hội đoàn để thực hiện ý thức quyền làm chủ tập thể.
Lưu ý: Các Hội đoàn sẽ căn cứ vào “Định Hướng Mục Vụ” của Giáo phận, Giáo xứ để xây dựng chương trình hội họp của mình ( tổ chức các giờ chầu Thánh Thể, chia sẻ Lời Chúa …).
Khi hội họp cần phải thực hiện đúng giờ. Mọi thành viên tích cực đóng góp ý kiến, tôn trọng ký kiến chung của tập thể. Và không đem chuyện trong cuộc họp để nói xấu nhau, gây mất đoàn kết trong Hội đoàn.
 
CHƯƠNG V
HIỆU LỰC VÀ TU CHỈNH
 
Điều 14: Hiệu Lực
Bản Hội không chấp nhận những tục lệ hiện hành nào trái với những điều khoản trong quy chế này.
Quy chế này gồm 06 chương và 15 điều có hiệu lực thi hành từ ngày Cha Quản xứ phê chuẩn.
Điều 15: Tu Chỉnh
Khi có nhu cầu chính đáng, và có sự nhất trí của Cha Quản xứ và 2/3 phiếu thuận, mới được sửa đổi các điều khoản trong quy chế này.


………………., ngày ………. tháng ………. năm ……….
CHA QUẢN XỨ PHÊ CHUẨN
 
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log