Thứ bẩy, 04/12/2021
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt NGHĨA LỘ › Xứ MỸ HƯNG
Số giáo họ:13
Số giáo dân:3.505
Bổn mạng: Thánh Giuse - ngày kính 19/03
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Đặng Đức Súy
Địa chỉ: Mỹ Hưng, Hương Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
1. Lịch sử giáo xứ
Giáo xứ Mỹ Hưng được hình thành từ những năm 1974, bởi một số gia đình Công giáo di cư từ xứ Quỹ Ngoại và Quỹ Đê của giáo phận Bùi Chu thuộc xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đi xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Lúc ban đầu, giáo họ chỉ có 7 hộ với 30 nhân danh, và đời sống tôn giáo được sinh hoạt tại các gia đình.
Sau đó, bà con giáo dân bầu ông Gioan Đỗ Văn Cương làm trùm họ và dựng được một ngôi gỗ tạp để làm nơi cầu nguyện, nhưng nhà nước cấm bách cho nên ngôi nhà phải chuyển đi chuyển lại đến 8 lần.
Năm 1993, nhà nước cấp cho 1000m2 và được phép làm ngôi nhà nguyện bằng gỗ, lợp Phibrô ximăng.
Giáo họ trải qua các đời ông trùm nay gọi là trưởng ban hành giáo đó là: ông Giuse Nguyễn Thế Vẻ, ông Gioan Vũ Đức Vượng, ông Vincent Lê Văn Liêm, ông Gioan Đinh Văn Thận.
Năm 2007, bầu ông Antôn Đoàn Mạnh Huân làm trưởng ban hành giáo cho đến năm 2012. 
Năm 2007 được Đức cha Antôn tách ra khỏi giáo xứ Yên Bái và nâng lên thành giáo xứ, nhưng mãi tới ngày 06/07/2009 mới được nhà nước chính thức công nhận là một giáo xứ.
Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã về dâng Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới.
Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Đức cha giáo phận đã về cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới với diện tích khoảng 450m2 và kinh phí khoảng gần 2 tỷ đồng.
2. Cha quản xứ hiện thời và các cha xứ đã coi sóc trước đây :
(1). Cha Vincent Nguyễn Văn Trọng               từ năm 1993 - 2000
(2). Cha Giuse Nguyễn Đình Dậu                             từ năm  2000 - 2007
(3). Cha Tổng Đại Diện Phêrô Phùng Văn Tôn       từ năm  2007 - 2008
(4). Cha Phó Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng              từ năm  2000 - 2007
(5). Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn                             từ 6/2008 - 10/2008
(6). Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền                              từ năm  2007 - 2014
(7). Cha Giuse Cấn Xuân Bằng                       từ năm  2013 - đến nay
3. Các ơn gọi từ trước đến nay
Hiện nay giáo họ có 03 nữ tu: một nữ tu Dòng Mến Thánh Hưng Hoá và hai nữ tu tại dòng Mân Côi Bùi Chu.
 
 
Hạt NGHĨA LỘ › Xứ MỸ HƯNG|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log