Thứ năm, 23/05/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt NGHĨA LỘ › Xứ MỸ HƯNG
Số giáo họ:7
Số giáo dân:3.505
Bổn mạng: Thánh Giuse - ngày kính 19/03
Linh mục xứ: Quản xứ Micae Lê Văn Hồng, Phó xứ Phêrô Nguyễn Duy Trường
Địa chỉ: Mỹ Hưng, Hương Khánh, Trấn Yên, Yên Bái

GIÁO XỨ MỸ HƯNG

1. Địa chỉ: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
2. Lịch sử phát triển
Giáo họ Mỹ Hưng được hình thành từ những năm 1974, bởi một số gia đình công giáo di cư từ xứ Quỹ Ngoại và Quỹ Đê của Giáo phận Bùi Chu thuộc xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đi xây dựng vùng kinh tế mới. Lúc ban đầu, Giáo họ chỉ có 7 hộ với 30 nhân danh, và đời sống tôn giáo được sinh hoạt tại các gia đình. Sau đó, bà con giáo dân bầu ông Gioan Đỗ Văn Cương làm trùm họ và dựng được một ngôi gỗ tạp để làm nơi cầu nguyện, nhưng nhà nước cấm cách cho nên ngôi nhà phải chuyển đi chuyển lại đến 8 lần.
Năm 1993, nhà nước cấp cho 1.000m2 và được phép làm ngôi nhà nguyện bằng gỗ, lợp Fibro ximăng.
Năm 2007 được Đức Cha Antôn tách ra khỏi Giáo xứ Yên Bái và nâng lên thành Giáo xứ, nhưng mãi tới ngày 06/07/2009 mới được nhà nước chính thức công nhận là một Giáo xứ.
Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã về dâng Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới. Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Đức Cha Giáo phận đã về cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới với diện tích 450m2.
Hiện nay, Giáo họ nhà xứ Mỹ Hưng có 100 hộ, 380 nhân danh.

3. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Vincent Nguyễn Văn Trọng (1993 – 2000), cha Giuse Nguyễn Đình Dậu (2000 – 2007), cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn (2007 – 2008), cha Phó Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng (2000 – 2007), cha Giuse Nguyễn Gia Huấn (2008), cha Phêrô Nguyễn Đình Đền (2007 – 2014), cha Giuse Cấn Xuân Bằng (2013 – 2019) cha Giuse Đặng Đức Súy (2019 – đến nay).
4. Ơn gọi dâng hiến: Hiện nay Giáo xứ có 03 nữ tu.
5. Các Giáo họ trong Giáo xứ
5.1. 
Giáo họ Mỹ Khánh
Địa chỉ: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Quan thầy: Thánh Antôn (13/06)
Nguồn gốc: Giáo họ Mỹ Khánh: Là giáo dân hai xứ Quỹ Ngoại và Quỹ Đê, thuộc Giáo phận Bùi Chu đi lên vùng kinh tế mới từ năm 1974. (nay thuộc Giáo xứ Mỹ Hưng).
Năm 1980, có 10 hộ, 40 khẩu. Năm 1984 mượn nhà bà Maria Đoàn Thị Đỉnh để cầu nguyện. Năm 1989 có 16 hộ, 50 khẩu. Năm 1993 có 23 hộ, 112 khẩu
Trong thời gian này, Giáo họ Mỹ Khánh dựng một ngôi nhà 5 gian làm nhà nguyện và đổi thành Giáo họ Mỹ Khánh, lấy từ tên Trực Mỹ là quê cũ đến với vùng đất Hưng Khánh làm kinh tế mới. Do đó, đổi thành Mỹ Khánh. Thời gian này do cha cố Vicente Nguyễn Văn Trọng và cha Giuse Nguyễn Đình Dậu coi sóc.
Hiện nay, Giáo họ Mỹ Khánh còn 22 hộ, 71 nhân danh.

5.2. Giáo họ Đại Lịch  
Địa chỉ: Xã Đại Lịch, Trấn Yên, Yên Bái.
Nguồn gốc: Bà con giáo dân họ Đại Lịch đến từ Giáo xứ Bác Trạch, Giáo phận Thái Bình, đi lên vùng kinh tế mới và được thành lập năm 1993. Nhà thờ được khởi công vào ngày 05 tháng 11 năm 1993, đến 20 tháng 12 năm 1993 khánh thành ngôi nhà nguyện 5 gian với diện tích 100m2. Đến tháng 3 năm 1994, cha Giuse Nguyễn Đình Dậu làm phép ngôi nhà nguyện này, từ đó lấy tên là họ Đại Lịch. Lúc bấy giờ có 15 hộ và 75 nhân danh. Khoảng năm 1997 Số giáo dân tăng lên thành 22 hộ với số nhân danh 120 nhân danh. Năm 2002, Giáo họ Đại Lịch chính thức được chầu lượt thay mặt Giáo phận.
Đến nay, Giáo họ có 125 nhân danh.

5.3. Giáo họ Tân Hưng
Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái.
Quan thầy:  Thánh Phaolô Tông đồ (29/06).
Nguồn gốc: Là giáo dân thuộc xứ Phú An, Giáo phận Bùi Chu, đi xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái từ năm 1975. Ban đầu lấy tên họ Phú An, nhưng sau đổi thành Tân Hưng và nay là họ Tân Hưng. Lúc bấy giờ có 30 hộ với 123 nhân danh, và giáo dân tập trung cầu nguyện tại nhà ông Phaolô Trần Văn Khương.
Năm 1975, ông Khương nhượng lại ngôi nhà cũng như hiến đất cho Giáo họ với diện tích là 850m2 để làm nhà nguyện, sau đó chính quyền cấp đất thêm đến nay là 1.749m2. Năm 1981, tu sửa lại nhà nguyện lần 1. Năm 1992, sửa lại lần 2.  Năm 1999 làm lại ngôi nhà nguyện mới.
Trải qua dòng thời gian với các Cha coi sóc: cha Cố Vicente Nguyễn Văn Trọng; cha Cố Giuse Nguyễn Đình Dậu; cha Tổng Đại diện Phùng Văn Tôn; cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng; cha Giuse Cấn Xuân Bằng; cha Giuse Đặng Đức Súy.
Đến nay, Giáo họ Tân Hưng có một ngôi nhà thờ khang trang với 249 nhân danh.

5.4. Giáo họ Hồng Lâu
Giáo họ Hồng Lâu, thuộc xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được thành lập năm 1977. Gốc tích, do giáo dân di cư từ xứ Phình Hồ. Lúc thành lập có 7 hộ. Năm 2007 xây dựng nhà thờ và được công nhận họ đạo.
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày kính 15/08.
Hiện nay, Giáo họ có 1.040 nhân danh.

5.5. Giáo họ Nghĩa Tâm 1
Quan thầy: Thánh Antôn (13/06).
Thành lập năm 1983, thuộc xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái.
Nguồn gốc: Họ Nghĩa Tâm do bà con giáo dân đến từ Giáo phận Thái Bình đi lên vùng kinh tế mới, cư trú tại thôn Hải Tâm, xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái. Ban đầu gồm có 5 hộ gia đình với 54 nhân danh. Từ năm 1983 - 1992, đọc kinh luân phiên tại các gia đình. Năm 1993, có 26 hộ với 126 nhân danh.
Năm 2004, bắt đầu được dâng lễ tại nhà bà Hội Duyên, sau đó Giáo họ làm một ngôi nhà nguyện cấp 4, với số hộ là 34 và 161 nhân danh.
Năm 2012 đã chia tách thành hai họ đạo: Nghĩa Tâm 1 và Nghĩa Tâm 2.
Hiện nay Nghĩa tâm 1 có 8 hộ gia đình, và số nhân danh là 30.

5.6. Giáo họ Nghĩa Tâm 2
Địa chỉ: Xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thành lập năm 2012. Có một nhà nguyện với số nhân danh là 90.
Bổn mạng: Thánh Antôn, ngày kính 13/06.

5.7. Giáo họ Thịnh Hưng
Địa chỉ:  Xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thành lập năm 1986, số nhân danh 65. Hiện chưa có đất và nhà thờ, mượn nhà ông Truyền làm nơi tụ họp đọc kinh dâng lễ.
Bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ, ngày kính 29/06.
Hạt NGHĨA LỘ › Xứ MỸ HƯNG
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hội Tông đồ giáo xứ Sơn La lần đầu mừng lễ Bổn Mạng
Hội Tông đồ giáo xứ Sơn La lần đầu mừng lễ Bổn Mạng
Đúng 17g30, thứ Ba, 21.05.2024, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Hội Tông đồ tại nhà thờ giáo xứ Sơn La. Đồng tế trong Thánh lễ có hai cha phó Phêrô và Giuse. Tham dự Thánh lễ có quý thầy, Hội Tông đồ và giáo dân trong giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log