Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Giuse  Trần Đức Ái,SDB
Linh mục Giuse Trần Đức Ái,SDB
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 02/07/2016
Thuộc dòng tu: Dòng Don Bosco (SDB)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 10/2017 - nay: Lm phó xứ Lào Cai|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log