Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:1.530
Bổn mạng: Thánh Gioan Tông Đồ - ngày kính 27/12
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Đỗ Đình Tôn
Địa chỉ: Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

GIÁO XỨ TIÊN CÁT

1. Địa chỉ: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
2. Nguồn gốc: Giáo họ Tiên Cát được hình thành từ khoảng những năm 1765 - 1770. Lúc ban đầu có hai dòng tộc là người Công giáo ở Thanh Hóa và Hưng Yên lên sinh sống định cư, lấy tên là xóm Trại. Đến năm 1900 có khoảng 20 gia đình theo đạo công giáo và Giáo họ Tiên Cát được thành lập do Cố Chính Hương, chính xứ Nỗ Lực (1898 - 1936).
Năm 2007, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương tách Tiên Cát ra khỏi Giáo xứ Nỗ Lực và chính thức thành lập Giáo xứ Tiên Cát. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 chính quyền mới công nhận Tiên Cát là Giáo xứ. 
Về mặt xã hội, Tiên Cát là một Giáo xứ nằm ở trung tâm thành phố Việt Trì, trung tâm văn hóa - xã hội, kinh tế - chính trị của tỉnh Phú Thọ, trong đó có 38% là người dân bản địa và 62% là người di dân từ nhiều nơi về làm ăn sinh sống.
  1. Quan thầy: Thánh Gioan Tông đồ (27/12).
  2. Nhà thờ: Xây dựng năm 1998, với diện tích 276 m2
  3. Giáo dân: 1.530 nhân danh.
  4. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Phùng Văn Tôn (1981 - 2004), cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (2004 - 2007), cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp (2007 - 2016), cha phó Phêrô Trần Đức Lâm (2012), cha phó Phêrô Trần Văn Hương (2014), cha Giuse Lê Ngọc Nghi (2016 - 2021), Cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều (2021), cha phó Giuse Dương Quốc Chí (2015 - 2018), cha phó Giuse Đỗ Đình Tôn (2018 đến nay).
  1. Các Giáo họ trong Giáo xứ
  2. 1. Giáo họ Việt Trì
Quan thầy: Thánh Phanxicô Xaviê (03/12).
Giáo dân: 630 nhân danh
            Thành lập: Năm 1876 và tái thành lập 1996.
  Nhà nguyện: 2.470m2 đất, có một nhà cấp 4 diện tích 85m2.
  1. 2. Giáo họ Hương Lâu
Địa chỉ: Khu 1, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ (29/6).
Thành lập: Năm 1978, tái thành lập 2012.
Giáo dân: 237 nhân danh.
Nhà nguyện: Tổng khuôn viên nhà nguyện hiện nay là 304m2; riêng nhà nguyện: 90m2, khuôn viên nhà giáo lý: 64 m2 .
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ TIÊN CÁT
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log