Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Gioan  Nguyễn Chính Huy Khang,TSVN
Linh mục Gioan Nguyễn Chính Huy Khang,TSVN
Lễ bổn mạng: 27/12
Ngày sinh: 10/09/1978
Thụ phong: 25/08/2016
Thuộc dòng tu: Hội Thừa Sai Việt Nam
Khẩu hiệu: "Anh Em Hãy Đi" (Lc 10,3)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Tổ 25, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2016 - nay: Lm. phụ tá giáo xứ Lào Cai.|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log