Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Gioan  Nguyễn Chính Huy Khang,TSVN
Linh mục Gioan Nguyễn Chính Huy Khang,TSVN
Lễ bổn mạng: 27/12
Ngày sinh: 10/09/1978
Thụ phong: 25/08/2016
Thuộc dòng tu: Hội Thừa Sai Việt Nam
Khẩu hiệu: "Anh Em Hãy Đi" (Lc 10,3)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Tổ 25, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2016 - nay: Lm. phụ tá giáo xứ Lào Cai.
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
ĐTC trao thẩm quyền về kinh tế và quản trị Bộ Loan báo Tin Mừng cho ĐHY Tagle
ĐTC trao thẩm quyền về kinh tế và quản trị Bộ Loan báo Tin Mừng cho ĐHY Tagle
Theo Sắc lệnh của Đức Thánh Cha được công bố ngày 17/3/2023, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách Phân bộ thứ hai về loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo phận mới, từ nay là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị của Bộ do Đức Thánh Cha làm Tổng trưởng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log