Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Antôn  Trần Bảo Duy Nhân,SDB
Linh mục Antôn Trần Bảo Duy Nhân,SDB
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 26/10/1979
Thụ phong: 28/07/2018
Thuộc dòng tu: Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hương Tran, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: 722 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM
Từ 2013-2014: Mục Vụ Tại Nhà Thỉnh Sinh Cầu Bông
Từ 2014-2017: Mục Vụ Tại Giáo Xứ Đức Ninh - Giáo Phận Thái Bình
Từ 2017-2018: Mục Vụ Tại Giáo Xứ Vạn Phúc - Tổng Giáo Phận Hà Nội
Từ 2018-2020: Mục Vụ Tại Chuẩn Xứ Hương Tran - Giáo Phận Hưng Hóa

 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log