Chúa nhật, 21/04/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Số giáo họ:14
Số giáo dân:2.213
Bổn mạng: Thánh Augustino - ngày kính 28/08
Linh mục xứ: Phó xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng, Phó xứ Giuse Dương Trung Phương
Địa chỉ: Thụy An, Ba Vì, Hà Nội

GIÁO XỨ YÊN KHOÁI
1. Địa chỉ: Thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

2. Nguồn gốc Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Hạt giống Tin Mừng được gieo vào mảnh đất Yên Khoái từ năm 1907, do công của cha cố chính Hương (Gustave Hue) thừa sai người Pháp. Thời kỳ đầu chỉ có 6 hộ gia đình với khoảng 30 nhân danh. Dưới sự hướng dẫn của Cha cố chính Hương căn nhà nguyện 3 gian bằng lá cọ được dựng lên để làm nơi cầu nguyện sớm tối. Sau khi ngôi nhà nguyện được hoàn tất, cha cố đã chọn thánh Augustinô Giám mục Tiến sĩ Hội thánh làm Bổn mạng và sát nhập giáo dân Yên Khoái vào Giáo xứ Phú Nghĩa (Ba Vì). Theo dòng thời gian, đến năm 1930 họ Yên Khoái đã có tới 30 hộ gia đình, với khoảng 100 giáo dân.
Giáo xứ Yên Khoái được thành lập ngày 13/06/2007, theo quyết định chia tách Giáo xứ của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương. Yên Khoái trước đây đứng đầu phiên thứ 7 của Giáo xứ Phú Nghĩa (Ba Vì), nay được đặt là họ nhà xứ của Giáo xứ mới.
Ngôi thánh đường mới đã được khởi công vào ngày 13/09/2005 và được Thánh hiến ngày 16/12/2008. Nhà thờ có diện tích 520m2 với ngọn tháp cao 33m.
Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
3. Quan thầy: Thánh Augustinô, ngày 28/08.Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
4. Số giáo dân trong Giáo xứ: 1.929 nhân danh.Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
5. Các linh mục phục vụ: Cha cố chính Hương (Gustave Hue), cha cố Tuệ, cha giám quản Phaolô Đinh Tiến Cung, cha cố Hóa, cha Giuse Cấn Công Định, cha Giuse Kiều Oanh, cha Giuse Phan Văn Luật, cha Giuse Nguyễn Công Bình. Hiện nay cha Phêrô Lê Quốc Hưng là quyền quản xứ và cha Giuse Đỗ Văn Kiêm phó xứ đặc trách.Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
6. Các linh mục và tu sĩ bản hương: Cha Phêrô Đỗ Khải Nguyên và hai nữ tu.Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
7. Các Giáo họ trong Giáo xứHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Hiện nay, Giáo xứ Yên Khoái gồm 17 Giáo họ, riêng Giáo họ Yên Khoái (Giáo họ nhà xứ) có 1.011 nhân danh.Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
7.1. Giáo họ Quang HúcHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Thôn Quang Húc, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ được thành lập năm 1860 dưới thời cha cố Tuệ chính sứ Bách Lộc. Khi mới thành lập Giáo xứ có 14 gia đình với 63 Số giáo dân. Ngôi nhà thờ lợp lá đầu tiên được dựng lên để phục vụ cho đời sống đức tin của bà con giáo dân.
Năm 1887, dưới sự hướng dẫn của Cha cố Tuệ ngôi nhà thờ mới được xây dựng gồm 7 gian với tổng diện tích 120m2. Sau khi ngôi thánh đường mới được xây dựng, Số giáo dân trong họ đã gia tăng, có 97 gia đình với 390 nhân danh. Đến năm 1954, do thời cuộc một số gia đình đã rời bỏ quê hương để di cư vào Miền nam. Lúc này Quang Húc chỉ còn lại 13 gia đình với 70 nhân danh. Đến năm 1990, cha giám quản Phaolô Đinh Tiến Cung đã sát nhập Quang Húc vào Giáo xứ Phú Nghĩa (Ba Vì). Năm 1994 dưới sự hướng dẫn của Cha Giám quản đã cho xây dựng ngôi nhà thờ mới trên nền Nhà thờ cũ: dài 23,5m, rộng 8,5m, tổng diện tích 197m2.
Quan thầy: Thánh Gioan Tông đồ, ngày 27/12.
Số giáo dân: 90 nhân danh.
Các linh mục và tu sĩ bản hương: Họ giáo Quang Húc đã cống hiến cho Giáo hội một linh mục là cha Phêrô Đỗ Khải Nguyên, thụ phong năm 1926, qua đời 29/11/1959.
Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
7.2. Giáo họ Chu ChàngHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 1905, Chu Chàng xin theo đạo khoảng 100 người.
Cha cố Hóa cho ông Sĩ người Quang Húc và thầy Du dạy đạo, giúp họ mọi sự. Ông mua lại nhà thờ cũ của họ Quang Húc làm nhà thờ cho họ năm 1912. Nhà phòng Giáo họ làm năm 1919 đời thầy Ái (sau này là Cha Ái). Năm 1921, họ mua đá ong bó nền nhà thờ, nhà phòng. Ngày 16/11/1912, cha Hóa rửa tội 34 người lớn bé. Ngày 24/05/1919, Cha Hóa rửa tội 31 người lớn và 6 trẻ em.
Năm 1941, Giáo họ được vào phủ xứ. Cha Thiết đã cho khởi công xây nhà thờ 6 gian, có tháp mảnh vào ngày 08/12/1951. Đức Cha Kim lên làm phép khánh thành nhà thờ. vào ngày 15/05/1992.
Quan thầy: Thánh Anrê Tông đồ, ngày 30/11.
Số giáo dân: 490 nhân danh.

7.3. Giáo họ Vật PhụHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Vật Lai, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Thành lập năm 1940. Cụ Phaolô Chu Quang Kỷ là người có đạo đầu tiên. Năm 1948 số người Công giáo phát triển dần lên con số 21 người. Sau biến cố năm 1954 một số gia đình đã di cư vào miền Nam, số còn lại vẫn âm thầm sống và giữ đạo.
Năm 1995, Giáo họ Vật Phụ đã đặt móng xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên. Năm 1999 nhà thờ được hoàn thành và đi vào sử dụng với tổng diện tích là 75m2.
Quan thầy: Thánh Phaolô Trở Lại, ngày 25/01.
Số giáo dân: 60 nhân danh.

7.4. Giáo họ Đồng BảngHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Đồng Bảng thành lập năm 1930. Đồng Bảng còn có tên là Đồng Khánh. Cha chính Hương rửa tội được hơn 60 người. Ngài cho cất lên một ngôi nhà thờ 5 gian lợp là cọ, tường bưng ván xung quang.
Năm 1954 một số giáo dân di cư vào miền Nam, số còn lại đã bỏ đạo, chỉ còn lại 5 gia đình âm thầm giữ đạo cho đến ngày nay. Năm 1996, cụ Phêrô Trần Văn Thụ đã đứng lên khôi phục và củng cố lại họ đạo.
Năm 2009, nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương cùng với Cha quản nhiệm Giuse Kiều Oanh, Giáo họ đã làm được ngôi nhà nguyện 3 gian với diện tích 50m2.
Quan thầy: Thánh Phêrô Tông đồ, ngày 29/06.
Số giáo dân: 100 nhân danh.

7.5. Giáo họ Phú Xuyên Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Thành Phố phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Phú Xuyên thánh lập năm 1917. Cha chính Hương phái thầy tư Hinh về dạy đạo cho họ. Sau 2 năm, Cha Chính về rửa tội được 44 người.
Năm 1925 số giáo dân tăng lên khoảng 219, cha cố đã cho họ đạo dựng ngôi nhà thờ đầu tiên 7 gian với diện tích 150m2. Sau biến cố 1954 dân làng sơ tán và phần lớn đã di cư vào Nam, một số còn lại thì bỏ đạo.
Thánh Quan thầy: Phanxicô Xaviê, ngày 03/12.
Số giáo dân: Nay chỉ có 15 nhân danh.

7.6. Giáo họ Yên BồHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Yên Bồ thành lập năm 1950. Có gia đình cụ Phaolô Chu Công Vực được đón nhận Tin Mừng và lập đạo từ đó, khởi đầu chỉ có 1 gia đình với 8 giáo dân.
Quan thầy: Thánh Phaolô Tông đồ (29/06),
Số giáo dân: Nay Giáo họ Yên Bồ đã có 7 gia đình với 30 nhân danh.

7.7. Giáo họ Tòng TháiHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Tòng Thái thành lập năm 1915 dưới thời cha cố chính Hương. Thời kỳ đầu cha Chính rửa tội được 82 người. Năm 1925, khi cha Khâm (Pierchon) ở đây, ngài đã làm nhà thờ gỗ 7 gian rộng, lợp ngói tây và xây nhà phòng 4 gian.
Năm 1932 đã có 50 hộ gia đình và 228 Số giáo dân. Năm 1954 có tới 2/3 giáo dân Tòng Thái đã di cư vào miền Nam. Số còn lại bị lung lạc đức tin, một trong số đó đã bỏ đạo.
Quan thầy: Thánh Antôn Pađôva, ngày 13/06.
Số giáo dân: Hiện nay, họ giáo có 21 nhân danh.

7.8. Giáo họ Khê ThượngHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Khê Thượng thành lập năm 2007. Đi đạo năm 1932. Ông hội Hạ thông gia với ông quản Duyệt ở Tòng Thái đi đạo, nên ông rủ anh em là ông Sang, ông Tất đi đạo. Cha Chính sai thầy Thư ra dạy đạo. Năm 1934, cha Chính rửa tội được 18 người.
Quan thầy: Thánh Phêrô Tông đồ, ngày 29/6.
Số giáo dân: Hiện nay, họ còn 10 người và đổi tên thành họ giáo Bình Yên.

7.9. Giáo họ Ngọc NhịHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ đi đạo năm 1930. Cha Chính sai ông Thông (méo) vào coi sóc và dạy đạo. Ngài đã rửa tội được 21 người. Ông Thông làm cho họ nhà thờ bằng gỗ 5 gian.
Số giáo dân: Hiện nay, có 20 nhân danh.

7.10. Giáo họ Tân Thành (Đồi Ong)Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ được thành lập năm 1964, cụ Phaolô Phạm Văn Hải đã quy tụ các gia đình Công giáo thống nhất thành lập họ đạo và lấy tên là Đồi Ong. Khởi đầu có 5 gia đình với 30 giáo dân.
Năm 2004, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, họ Đồi Ong đã xây dựng được ngôi nhà thờ với diện tích 55m2.
Quan thầy: Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại, ngày 25/01.
Số giáo dân: Hiện nay, họ giáo Đồi Ong có 140 nhân danh.

7.11. Giáo họ Dốc VõngHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Ngày 20 tháng 2 năm 2004, được sự hướng dẫn của Bề trên Giáo phận và sự đồng ý của các cấp chính quyền Giáo họ Dốc Võng chính thức được thành lập.
Năm 2010, do nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân, được sự hướng dẫn của Đức Cha Giáo phận, họ Dốc Võng đã xây dựng được một ngôi nhà thờ khang trang.
Quan thầy: Thánh Giuse, ngày 19/03.
Số giáo dân: Hiện nay Giáo họ Dốc Võng có 104 nhân danh.

7.12. Giáo họ Bảng TrungHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 2007, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã tách 14 hộ gia đình cùng với 40 giáo dân thuộc họ Vạn Trung Hà lập thành họ Bảng Trung.
Năm 2006, được sự giúp đỡ của cha Giuse Kiều Oanh, cùng với sự cộng tác nỗ lực của bà con giáo dân họ Bảng Trung đã xây được một ngôi nhà nguyện với diện tích 40m2.
Quan thầy: Thánh Phêrô Tông đồ, ngày 29/06.
Số giáo dân: Hiện nay Giáo họ có 45 nhân danh.

7.13. Họ giáo Đồi XoanHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 2004 UBND xã Cẩm Lĩnh công nhận 15 hộ với 70 nhân khẩu thành họ đạo Đồi Xoan.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ, ngày 01/05.

7.14. Giáo họ Tân TrạiHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 2001, một số gia đình thuộc Giáo họ Bãi Mộc di dời về xã Ba Trại để đảm bảo cuộc sống ổn định. Các gia đình Công Giáo họp bàn thống nhất thành lập họ đạo, lấy tên là Giáo họ Tân Trại. Năm 2007, Giáo họ cùng cha quản nhiệm Giuse Cấn Công Định đã xây dựng được ngôi nhà thờ với diện tích sử dụng 85m2.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ, ngày 01/05.
Số giáo dân: 124 giáo dân.

7.15. Minh Hồng và Xóm ChẹHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Gồm 2 xã Khánh Thượng và Minh Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 1964 cụ Giuse Lê Văn Nghĩa cùng con cháu trở lại đạo. Đến năm 1976 họ mới biết và được sát nhập vào Giáo xứ Phú Nghĩa.
Quan thầy: Thánh Giuse Thợ, ngày 01/05.
Số giáo dân: Hiện nay khoảng 100 nhân danh.

7.16. Giáo điểm An ThịnhHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 1962 cụ Phaolô Nguyễn Thế Thuấn ở xã Tản Hồng vào sinh sống tại thôn An Thịnh hiện nay, lúc đó có 2 gia đình và 11 nhân danh.
Quan thầy: Thánh Phaolô Tông đồ (29/06)
Số giáo dân: Hiện nay, có 2 gia đình và 11 nhân danh.

7.17. Giáo điểm Tản LĩnhHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI
Địa chỉ: Xóm Ké, thôn Thịnh Phú, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Một số hộ gia đình công giáo xuất thân từ xã Đông Huỳnh, Phúc Thọ thuộc Giáo xứ Bách Lộc về đây định cư sinh sống từ năm 1972.
Những năm gần đây, cuộc sống ổn đình và đã có linh mục đến quy tụ và hướng dẫn giáo dân sống đạo.
Hạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI

Nhà thờ giáo xứ Yên KhoáiHạt SƠN TÂY › Xứ YÊN KHOÁI

Nhà thờ Yên Khoái nhìn từ Flycam:
 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log