Thứ ba, 27/09/2022
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt YÊN BÁI › Xứ YÊN BÁI
Số giáo họ:7
Số giáo dân:3.297
Bổn mạng: Tổng lãnh Thiên thần Micae - ngày kính 29/09
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến, Phó xứ Augustinô Đặng Văn Dũng,CSC
Địa chỉ: Tổ 44, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

GIÁO XỨ YÊN BÁI

1. Địa chỉ: Tổ 44, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
2. Hình thành và phát triển
Theo tài liệu lịch sử của Tòa giám mục Hưng Hóa và những giữ liệu hình thành cơ cấu tổ chức của Giáo xứ từ Tòa thánh, Giáo xứ Yên Bái được thành lập từ Giáo họ làng Yên Bái thời cố Phượng coi sóc năm 1878, lúc đó có 100 giáo dân từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình lên làm ăn sinh sống. Cố Phượng và giáo dân làm một nhà thờ bằng tre nứa lá để cầu nguyện.
Năm 1894 thời cha cố Bắc coi sóc, giáo dân lên tới 500 người, có dòng nữ tu Thánh Phaolô hoạt động, cho đến năm 1943 chuyển giao cho nhà dòng Mến Thánh Giá. Ngài đúc một quả chuông tại Paris có khắc niên hiệu 29/09/1894 và tên Thánh Micae Quan thầy của Giáo xứ. Quả chuông đó vẫn thường nhật dùng đến ngày nay.
Năm 1895 cha cố Hoàng coi sóc và số giáo dân lên đến 600 người, ngài đã xây dựng nhà thờ kiểu gô-tích (Hiện nay các tảng đá chân cột vẫn còn). Ngài còn xây nhà khách, các công trình phụ kiện, nhà làm nghề thêu ren thủ công nghiệp, nhà Tu viện Dòng Mến Thánh Giá, nhà dạy giáo lý, nhà giáo dưỡng trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, vườn Thánh, với khuôn viên rộng gần 30.000m2.
Năm 1898, giáo dân lúc đó 1.000 người, Cha cố Nguyên đã đệ trình Tòa giám mục Hưng Hóa và được xác lập Giáo xứ Yên Bái ngày 29/09/1898 (Đức Giám mục Giáo phận Ramond Lộc ra quyết định thành lập), có con dấu được sử dụng đến ngày nay.
Do hoàn cảnh chính trị xã hội của đất nước (1945-1975), các cơ sở thờ tự của Giáo xứ và Giáo họ bị tàn phá nặng nề, có nơi đã được khôi phục, nhưng cũng có nơi nay chỉ là dấu tích.
Ngày 14/10/1951 thực dân Pháp ném bom, nhà thờ xứ Yên Bái do Cha cố Hoàng xây dựng kiểu gô tích (năm 1896) bị san phẳng.
Năm 1952 Cha Đức và giáo dân dựng lại nhà thờ bằng tre nứa lá được gần một năm lại bị giặc Pháp ném bom cháy trụi.
Năm 1953 giáo dân lại tiếp tục dựng nhà tường xây gạch cột bằng gỗ lợp ngói để cầu nguyện. Nhưng ngày 31/05/1966 máy bay Mỹ lại ném bom tàn phá. Lúc này cha xứ và một số giáo dân phải đi sơ tán. Ruộng vườn, đất nhà thờ lúc này bỏ hoang vu, chỉ còn có người trông coi không thể sinh hoạt tôn giáo được.
Sau 1975, cha xứ Vinh Sơn Nguyễn Văn Trọng và giáo dân làm lại nhà thờ 7 gian, cột sắt lợp lá để giáo dân cầu nguyện. Không chỉ có nhà thờ Giáo xứ bị tàn phá mà một số Giáo họ cũng bị thiệt hại.
Những năm 80 của thế kỷ 20, toàn Giáo xứ có 28 Giáo họ với số nhân danh khoảng 8.500.
Năm 2007 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã ra quyết định tách Giáo xứ Mỹ Hưng từ Giáo xứ Yên Bái.
3. Quan thầy: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (29/09).
4. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 3.297 nhân danh.
5. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Các Cha cố (người nước ngoài): cha cố Phượng (1878), cha cố Trọng (1882), cha cố Thiện (1890), cha cố Đức (1893), cha cố Bắc (1894), cha cố Hoàng (1896), cha cố Nguyên (1898), cha cố Hóa (1932), cha cố Thi (1943).
Các cha xứ (người Việt Nam): cha Laurensô Huy Văn Đối (1944-1948), cha Phanxicô Đỗ Minh Đức (1949-1960), cha Phêrô Nguyễn Năng Cường (1961-1968), cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa (1969-1972), cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết (1973-1975), cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Trọng (1976-1994), cha Giuse Nguyễn Đình Dậu (làm cha phó 1989-1994 rồi cha chính xứ 1994-2006), cha Phêrô Phùng Văn Tôn (2006), cha Giuse Nguyễn Gia Huấn (2008), cha Phêrô Nguyễn Đình Đền (2010-2014), cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến (2014- đến nay).
Các cha phó: Cha Nhạ 1944, cha Thìn (2001), cha Micae Nguyễn Tiến Quang (2005), cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng (2006), cha Phêrô Nguyễn Đình Đền (2007).
6. Linh mục bản hương: Cha Micae Lê Văn Hồng, cha Micae Nguyễn Tiến Quang.
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 44, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1878.
Linh mục thành lập: Cha cố Phượng.
Quan thầy: Thánh Thiên Thần Micae (29/09).
Số giáo dân: 730.
7.2. Giáo họ Âu Lâu
Địa chỉ: Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1941.
Linh mục thành lập: Cha cố Hoá.
Quan thầy: Thánh Augustinô (28/08).
Nhà nguyện bằng gỗ.
Số giáo dân: 532.
7.3. Giáo họ Cổ Phúc
Địa chỉ: Xã Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1946.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường.
Quan thầy: Thánh Vincente (27/09).
Nhà thờ được xây dựng năm 2002.
Số giáo dân: 330.
7.4. Giáo họ Đồng Lạc
Địa chỉ: Thôn 6, xóm Đồng Lạc, xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1937.
Linh mục thành lập: Cha cố Hoàng.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 2018.
Số giáo dân: 190.
7.5. Giáo họ Minh Quán
Địa chỉ: Thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1932.
Linh mục thành lập: Cha cố Hoá.
Quan thầy: Thánh Vincente (27/09).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 2014.
Số giáo dân: 127.
7.6. Giáo họ Nga Quán
Địa chỉ: Thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1930.
Linh mục thành lập: Cha cố Hoá.
Quan thầy: Thánh Giuse (19/03).
Nhà nguyện bằng gỗ.
7.7. Giáo họ Xuân Lan
Địa chỉ: Xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1930.
Linh mục thành lập: Cha cố Bắc.
Quan thầy: Thánh Têrêxa (01/10).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 2018.
Số giáo dân: 130.
Hạt YÊN BÁI › Xứ YÊN BÁI|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log