Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Augustinô  Đặng Văn Dũng,CSC
Linh mục Augustinô Đặng Văn Dũng,CSC
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 07/05/1980
Thụ phong: 22/05/2018
Thuộc dòng tu: Dòng Thánh Tâm Huế
Chức vụ: Phó xứ Yên Bái.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại:
Email:
Quê quán: xã Hồng Thuận- huyện Giao Thủy- tỉnh Nam Định
Từ 2018 đến 2020 tại Giáo xứ Yên Bái |||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log