Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Tôma  Bùi Duy Đặng,CSC
Linh mục Tôma Bùi Duy Đặng,CSC
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 28/08/2019
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log