Thứ bẩy, 04/02/2023
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt SƠN TÂY › Xứ HẠ HIỆP
Số giáo họ:6
Số giáo dân:1.881
Bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ - ngày kính 29/06
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Cụm 4, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội

GIÁO XỨ HẠ HIỆP

1. Địa chỉ: Thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
2. Nguồn gốc Không có sử sách nào ghi lại việc Hạ Hiệp đón nhận Tin Mừng từ bao giờ. Có ý kiến nói là từ năm 1763 do một sự tranh chấp kiện tụng. Chúng ta chỉ có thể nói được là Tin Mừng đã được đón nhận khá sớm, vì đầu thế kỷ XIX thấy xuất hiện xứ Kẻ Bạc thì Hạ Hiệp đã là một họ đạo của xứ đó; rồi những năm các vua nhà Nguyễn cấm đạo, thì Hạ Hiệp là nơi các Cha trú ẩn: Cha Thể khi được lên coi xứ Bách Lộc đã ẩn ở nhà ông lang Thanh.
Khi tha đạo, Hạ Hiệp là một họ thuộc phiên 2 Vĩnh Lộc. Hạ Hiệp được đứng đầu một phiên, gọi là phiên ngoài.
Năm 1987, họ giáo Hạ Hiệp được sáp nhập Giáo xứ Bách Lộc để tiện bề coi sóc của các Cha (cùng huyện Phúc Thọ).
Từ năm 1890, người lương theo đạo nhiều, nên dân số Công giáo nơi đây tăng nhanh. Nhưng năm 1954, họ đi Nam mất một số, nay chỉ còn trên 500 giáo dân.
Ngày 13/06/2007, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chia tách, sáp nhập các xứ, Giáo họ trong toàn Giáo phận, thì tất cả các họ giáo của phiên Hạ Hiệp làm nên xứ Hạ Hiệp.
Nhà thờ cũng đã được làm khá sớm, đã phải sửa chữa lại nhiều lần. Khi Pháp tấn công, nhà thờ bị đốt sạch, cha già Trực cho làm lại kiểu An Nam lắm cột, thấp. Năm 1993 vì mối ăn nên xuống cấp, họ xin được phép cải tạo, xây mới, đó là nhà thờ hiện nay.

3. Quan thầy: Thánh Phêrô Tông đồ, ngày 29/6.
4. Số giáo dân trong Giáo xứ: 1.937 nhân danh.
5. Các linh mục phục vụ: Cha E. Duhamrl (Tam), cha Phêrô Nguyễn Đình Trù, cha Phêrô Nguyễn Hữu Thuyết, cha Phaolô Trần Lệ Trí, cha Giuse Phan Chính Trực, Cha Giuse Giang Bình Tĩnh, Cha Phêrô Trần Huân Trạch, cha Phêrô Kiều Diễn, cha Antôn Dương Phú Oanh, cha Gioan Lương Đình Nghi, cha Gioan Nguyễn Huy Tụng, cha Giuse Nguyễn Thái Hà, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, cha Gioan B. Nguyễn Văn Nhàn, cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến, cha Luca Nguyễn Thế Truyền (hưu), cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, cha Giuse Trần Quý Tuần, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Giuse Trần Văn Tuấn, cha Tôma A. Trần Văn Thoại, cha Giuse Đỗ Minh Chấn, cha Giuse Lê Thanh Nghị.
6. Các linh mục và tu sĩ bản hương: Cha Giuse Nguyễn Đình Tư (Dòng Chúa Cứu Thế), thầy Giuse Nguyễn Hữu Thái (Dòng Phanxicô) và 4 nữ tu. 
7. 
Các Giáo họ trong Giáo xứ
7.1. Giáo họ Hiếu Hiệp
Địa chỉ: Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Giáo họ Hiếu Hiệp có đạo khoảng năm 1763. Sau khi được tha đạo có thêm một số người trở lại và trở thành một họ đạo, đạo đức, nề nếp. Năm 1954 đi Nam mất một số, nay được 104 nhân danh.
Năm 1803, họ đã có một ngôi Nhà thờ nhỏ, nhiều lần sửa chữa. Năm 1992, được tu sửa, cải tạo, nâng cấp và đổi hướng lại như ngày nay.
Quan thầy: Thánh Giuse, ngày 19/03.
Số giáo dân: 104 nhân danh.

7.2. Giáo họ Hiệp Thuận
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Năm 1932, dân Hiệp Thuận xuống bãi làm ăn và một số người theo đạo, lập thành 2 họ giáo Hiệp Thuận trên và Hiệp Thuận dưới. Cả hai đều có nhà thờ, nhưng năm 1977, để giải phóng lòng sông Đáy, dân phải vào trong đê và làng cũ làm nhà cửa ở đó, cho nên Hiệp Thuận trên mất nhà thờ, còn Hiệp Thuận dưới nhà thờ được xây năm 1933. Nhờ có chính sách cởi mở, năm 1991 được phép di chuyển nhà thờ lên nơi hiện nay.
Quan thầy: Thánh Giuse, ngày 19/03.
Nhà thờ: Năm 1991 được phép di chuyển nhà thờ lên nơi hiện nay.
Số giáo dân: 400 nhân danh.

7.3. Giáo họ Quế Lâm
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Quế Lâm cùng một xã với Hiệp Thuận, đi đạo năm 1930, hiện nay được 85 giáo dân. Trước đây đã có nhà thờ, song gặp thời thế khó khăn, trở nên bê trễ, Nhà thờ bị đổ nát, may còn giữ được đất nhà thờ. Năm 1995, họ giáo làm nhà thờ.
Quan thầy: Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11/02.
Số giáo dân: 85 nhân danh.

7.4. Giáo họ Yên Dục
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Họ giáo được thành lập năm 1935. Năm 1938 làm nhà thờ. Năm 1946, Pháp tấn công đốt phá, gạch họ rỡ xây đồn bốt, giáo dân xiêu bạt. Đất nhà thờ dân lấy làm kho hợp tác xã và các hộ lân cận lấn chiếm. Năm 1995, họ tậu được mấy thước đất, xây nên ngôi nhà thờ hiện nay. Từ đó lòng đạo được phục hồi.
Quan thầy: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngày 01/01.
Số giáo dân: 155 nhân danh.

7.5. Giáo họ Mỹ Giang
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Nguồn gốc: Họ giáo Mỹ Giang trước kia cũng đông đúc và có nhà thờ, song gặp khó khăn bỏ dần, chỉ còn một gia đình bền lòng giữ đạo, nhà thờ cũng bị chiếm đoạt. Chỉ có 3 anh em trong một gia đình còn giữ đạo, trong đó hai anh em ông Vạn và Nguyên, dâng mấy thước đất để làm nhà nguyện hiện nay. Năm 1995 ngôi nhà nguyện được hoàn thành.
Quan thầy: Tổng lãnh thiên thần Micae, ngày 29/09.
Số giáo dân: 37 nhân danh.
Hạt SƠN TÂY › Xứ HẠ HIỆP
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log