Thứ năm, 20/06/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:1.350
Bổn mạng: Thánh Mátthêu - ngày kính 21/09
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Đỗ Lục Huấn
Địa chỉ: Khu 3 xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

GIÁO XỨ CÂY HỒNG

  1. Địa chỉ: Khu 3 xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Ông Các, bố ông tổng Tài là người Hà Nam lên đây thời giặc cờ Đen và sinh sống tại đây. Thời Cha Minh (1915 - 1922), người địa phương theo đạo nhiều hơn nên thành lập Giáo họ. Rồi đến những năm đói (1943 - 1945), người Thái Bình lên thêm.
Vào khoảng năm 1915, Cha Phaolô Nguyễn Văn Đề đã xây dựng cho Giáo họ Cây Hồng một ngôi nhà thờ bằng ghỗ lim 5 gian lợp lá cọ.
Năm 1922, cha Giuse Nguyễn Công Triệu về coi sóc Giáo xứ Làng Lang trong đó có Giáo họ Cây Hồng. cha thành lập thêm Giáo họ Dưỡng Mông, nay là (Trường Xuân). Năm 1943, sau khi cha Triệu qua đời, cha Giuse Đỗ Khải Nguyên về chính xứ Làng Lang và quan tâm đặc biệt tới Giáo họ Cây Hồng, cha thường xuyên dâng lễ, mỗi năm 2 lần cha đến làm phúc vào 2 dịp lễ Phục Sinh và lễ Các Thánh.
Năm 1985, Sau khi Cha Lan qua đời, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang điều cha Đỉnh về lo công việc hậu sự và coi sóc xứ Làng Lang, Giáo họ Cây Hồng.
Năm 2011, Giáo họ Cây Hồng chính thức được bề trên Giáo phận nâng lên bậc Giáo xứ (tách ra từ Làng Lang).
  1. Quan thầy: Thánh Mátthêu (21/09).
  2. Nhà thờ: Xây năm 2012, với diện tích 433m2., tháp chuông cao 24,2m. Nhà mục vụ: 220m2; nhà giáo lý: 172m2.
  3. Giáo dân: 1.350 nhân danh.
  4. Các Giáo họ trong Giáo xứ
  5. 1. Giáo họ Ban Thái
Địa chỉ: Khu 4, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Đức Mẹ Sầu Bi (15/09).
Nhà thờ: Tổng diện tích đất 720m2.
Giáo dân: 452 nhân danh.
  1. 2. Giáo họ Cây Sung
Địa chỉ: Khu 5, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Quan thầy: Thánh Mátthia Tông đồ (14/05).
Nhà thờ: Tổng diện tích đất là 1.400m2;  diện tích nhà giáo lý 73m2.
  1. 3. Giáo họ Trường Xuân
Địa chỉ: Khu 8, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Thành lập: Năm 1925.
Quan thầy: Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10).
Giáo dân: 115 nhân danh.

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log