Thứ bảy, 24/02/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

Cập nhật lúc 08:23 19/03/2021
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Giêsu vì vâng lời Chúa Cha đã xuống trần gian làm người và chịu chết để cứu độ chúng ta. Noi gương vâng phục của Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
  1. Vâng phục là một trong ba lời khấn của các tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn, và cho các tu sĩ trong Hội Thánh biết nêu gương trong đời sống vâng phục. Nhờ đó, Hội Thánh làm gương sáng cho thế giới đầy tranh chấp và bạo lực hôm nay.
  2. Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, vì thế Chúa Cha đã hài lòng và tôn vinh Ngài. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con biết vâng lời Chúa nơi những người lớn, nhất là những người có trách nhiệm dạy dỗ chúng con về văn hóa và đức tin.
  3. Vâng lời cần từ bỏ ý riêng của mình. Đó là điều khó thực hiện nhất đối với tất cả chúng con. Nhưng chính Chúa Giêsu đã nêu gương từ bỏ mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con đây biết học gương từ bỏ mình của Chúa, để thánh ý Chúa được thể hiện.
Chủ tế: Lạy Chúa, nói vâng lời thì dễ, nhưng sống vâng lời thì không dễ. Nhiều khi chúng con hứa vâng lời rồi lại sai lỗi. Xin Chúa cho tất cả chúng con đây, cách riêng thiếu nhi biết học nhân đức vâng lời để nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã vâng lời cho đến chết vì yêu thương. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Ước gì chúng ta biết tìm kiếm Chúa, quy hướng về Chúa là trung tâm của cuộc đời chúng ta, để chúng ta biết điều chỉnh những chọn lựa và những cung cách hành xử hằng ngày của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log