Thứ tư, 17/04/2024

Tài liệu học hỏi Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015

Cập nhật lúc 12:53 06/10/2015
 
1. Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh nào?
2. Phẩm chất truyền giáo của tất cả các kitô hữu, đặc biệt của những người nam và nữ đã được thánh hiến là gì?
3. Trong sứ điệp Truyền giáo 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những điều gì về truyền giáo ?
4. Khi nói : “Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu và cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài”, Đức Thánh Cha đã giải thích thế nào?
5. Khi nhắc đến kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Ad Gentes của Công Đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời thế nào với các thành phần Dân Chúa?
6. Sau khi ngỏ lời với các thành phần Dân Chúa, Đức Thánh Cha đã đúc kết thế nào về các thách thức cho việc Loan báo Tin mừng ?
7. Đối tượng ưu tiên cho việc Loan báo Tin mừng là ai?
8. Đức Thánh Cha nói gì về sự hợp tác truyền giáo ?
9. Đức Thánh Cha lưu ý điều gì đối với các Viện và các Tu Hội Truyền Giáo?
10. Trong phần cuối của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu lên viễn tượng nào cho Sứ vụ Loan báo Tin Mừng?
 
 
 1. Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh nào?
Đáp: Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh Năm Đời Sống Thánh Hiến.
2. Phẩm chất truyền giáo của tất cả các kitô hữu, đặc biệt của những người nam và nữ đã được thánh hiến là gì?
Đáp: Phẩm chất truyền giáo là đáp lời mời gọi theo sát Đức Giêsu hơn, cụ thể qua 3 việc: (1) bắt chước sự hiến dâng của Ngài cho Chúa Cha; (2) bắt chước những cử chỉ phục vụ yêu thương của Ngài; (3) bắt chước Ngài hi sinh sự sống mình để tìm lại được sự sống. (Sứ điệp s. 1).
 3. Trong sứ điệp Truyền giáo 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những điều gì về truyền giáo ?
Đáp : Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại 5 điểm căn bản về truyền giáo :
- Truyền giáo không phải là việc chiêu dụ để cải đạo hay chỉ là một chiến lược;
- Chiều kích truyền giáo thuộc về chính bản chất của Hội Thánh, vì thế cũng là bản chất của người kitô hữu,
- Truyền giáo là thành phần của "ngữ pháp" đức tin, nghĩa là muốn “sống đúng” đức tin của mình, phải truyền giáo.
- Truyền giáo là điều thiết yếu, đòi hỏi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, Đấng đang thì thầm với mình "Hãy đến" và "Hãy đi ra".
- Những người theo Đức Kitô phải trở thành những nhà truyền giáo, vì họ biết rằng Đức Giêsu "cùng đi với họ, nói với họ, hít thở với họ, làm việc với họ. Họ cảm nhận được Đức Giêsu sống với họ giữa công cuộc truyền giáo" (Evangelii Gaudium, 266). (Sứ điệp s. 2).
 4. Khi nói : “Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu và cũng là niềm đam mê đối với dân của Ngài”, Đức Thánh Cha đã giải thích thế nào?
Đáp: Truyền giáo là niềm đam mê đối với Đức Giêsu bởi vì tình yêu của Đức Giêsu ban cho chúng ta phẩm giá và nâng đỡ chúng ta. Tình yêu này được diễn tả cách sâu đậm nơi hy tế thập giá, cụ thể với hình ảnh “tình yêu tuôn chảy từ trái tim bị đâm thâu mở rộng ra để ôm lấy Dân Chúa và toàn thể loài người”.
Trước tình yêu ấy, Chúa Giêsu “muốn dùng chúng ta để đến gần hơn với dân yêu dấu của Ngài và với tất cả những ai thành tâm tìm kiếm Ngài” (x. ibid., 268); cụ thể bằng việc rao giảng Tin Mừng qua chứng tá đời sống của mình; đặc biệt lắng nghe lời mời gọi Thánh Thần, đi ra các vùng ngoại biên, đến với những người chưa được nghe rao giảng Tin Mừng. (Sứ điệp s. 3).
 5. Khi nhắc đến kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Ad Gentes của Công Đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời thế nào với các thành phần Dân Chúa?
Đáp: Một cách tổng quát, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc lại và suy tư về Sắc Lệnh Ad Gentes.
a) Đối với các cộng đoàn chiêm niệm, với hình ảnh của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đức Thánh Cha khẳng định mối liên kết sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và truyền giáo.
b) Đối với cộng đoàn tu sĩ hoạt động, sứ mạng ad gentes (đến với muôn dân) được diễn tả trong tiến trình với 2 nhịp :
(1) Đức Thánh Cha nhắc tới "chủ nghĩa liên văn hoá" trong trong truyền giáo, nghĩa là can đảm mở cánh cửa “truyền thống văn hóa” của cộng đoàn mình để “đi ra”, đến với và “đón nhận” những “cộng đoàn văn hóa khác”;
(2) giúp các “cộng đoàn văn hóa khác” đến với Đức Giêsu Kitô. Đây là lý tưởng trung tâm của truyền giáo và lý tưởng này đòi hỏi sự hiến mình hoàn toàn cho việc rao giảng Tin Mừng.
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã khẳng định rất mạnh về 2 điểm:
- Những nhà truyền giáo phải chấp nhận tiến trình trên và “không thể nào có sự thoả hiệp”; đặc biệt “phải rao giảng Đức Kitô trong nhiều vùng ngoại vi của thế giới”.
- “Bất cứ xu hướng nào đi trệch khỏi con đường ơn gọi này, cho dù là vì những lý do cao quí như là vô số các nhu cầu mục vụ, các nhu cầu trong giáo hội hay nhân đạo đi nữa, đều không phù hợp với ơn gọi của Chúa là dấn thân phục vụ Tin Mừng” (Sứ điệp s. 4).
c) Đối với những người trẻ, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi : “Các con đừng để người khác cướp mất lý tưởng truyền giáo đích thực, lý tưởng theo Chúa Giêsu bằng việc hiến mình hoàn toàn. … Hãy nhớ rằng, việc rao giảng Tin Mừng là một nhu cầu đối với những người yêu mến Thầy Giêsu, thậm chí trước cả khi nó là nhu cầu đối với những người chưa được nghe giảng Tin Mừng”. (Sứ điệp s. 4).
 6. Sau khi ngỏ lời với các thành phần Dân Chúa, Đức Thánh Cha đã đúc kết thế nào về các thách thức cho việc Loan báo Tin mừng ?
Đáp: Các thách thức cho việc Loan báo Tin mừng ngày nay là “Giúp các dân tộc gìn giữ những giá trị văn hoá khác nhau, nghĩa là nhận biết và tôn trọng các truyền thống văn hóa và triết học của họ, đồng thời giúp họ từ trong các truyền thống ấy đi vào mầu nhiệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và chấp nhận Tin Mừng của Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng và sức mạnh đem đến sự biến đổi cho mọi nền văn hoá”. (Sứ điệp s. 5).
7. Đối tượng ưu tiên cho việc Loan báo Tin mừng là ai?
Đáp: Đối tượng ưu tiên cho việc Loan báo Tin mừng là những người nghèo, những người bé mọn và những người bệnh tật, những người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những người không có gì để đền đáp chúng ta (x. Lc 14:13-14). Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người hèn mọn nhất giữa chúng ta là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đem đến: "Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo" (Evangelii Gaudium, 48).
Đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến, qua lời khấn sống đời nghèo khó, họ chọn theo Đức Kitô trong sự ưu ái của Ngài đối với người nghèo, theo cách mà Ngài tự đồng hoá mình với người nghèo: sống giống như người nghèo giữa những bất trắc của đời sống hằng ngày và từ khước mọi đòi hỏi về quyền lực, để đem đến cho họ chứng tá về niềm vui của Tin Mừng và một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. (Sứ điệp s. 6).
 8. Đức Thánh Cha nói gì về sự hợp tác truyền giáo ?
Đáp : Bằng giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha cổ vũ sự hợp tác giữa giáo dân và các tu sĩ truyền giáo: "Giáo dân phải hợp tác vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh; giáo dân là những chứng nhân và đồng thời là những công cụ sống động, họ chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh" (Ad Gentes, 41).
Đồng thời, các tu sĩ truyền giáo cần phải quảng đại đón nhận những giáo dân muốn hợp tác với mình, vì họ là những người muốn chia sẻ ơn gọi truyền giáo trong Phép Rửa. Các cơ sở và tổ chức tại các điểm truyền giáo là những nơi tự nhiên để tiếp đón và cung cấp cho họ sự nâng đỡ nhân bản, thiêng liêng và tông đồ. (Sứ điệp s. 7).
9. Đức Thánh Cha lưu ý điều gì đối với các Viện và các Tu Hội Truyền Giáo?
Đáp : Đức Thánh Cha đã lưu ý 3 điểm khi phục vụ việc loan báo Tin Mừng:
- phải cậy dựa vào các đặc sủng và sự dấn thân truyền giáo của các thành viên thánh hiến.
- phải hiệp thông với Giáo Hội, bởi vì sự cộng tác và hiệp lực là thành phần toàn vẹn của việc làm chứng cho Tin Mừng (x. Ga 17:21). Sự hợp nhất này cũng là hoa quả của Thánh Thần. (Sứ điệp s. 8).
- cần nhiều đặc sủng của đời sống thánh hiến, để đáp ứng các chân trời rộng lớn của việc rao giảng Tin Mừng và bảo đảm có sự hiện diện thích hợp tại bất cứ vùng đất nào họ được sai đến. (Sứ điệp s. 9).
 10. Trong phần cuối của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu lên viễn tượng nào cho Sứ vụ Loan báo Tin Mừng?
 Đáp : Trong phần cuối của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh 4 điểm:
- Xác tín về bổn phận phải Loan báo Tin Mừng "Vô phước cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!" (1 Cr 9:16); bởi vì Tin Mừng là nguồn mạch niềm vui, sự giải phóng và cứu độ cho mọi người.
- Sứ mạng Loan báo Tin Mừng là của mọi thành phần dân Chúa (các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân).
- Việc loan báo Tin Mừng giúp mọi người đi vào mối quan hệ với Đức Kitô. (Sứ điệp s. 10).
- Đức Maria là gương mẫu của công cuộc truyền giáo. (Sứ điệp s. 11).

 Lm. Dom Ngô Quang Tuyên
 
 
Ban Loan Báo Tin Mừng
   Giáo phận Hưng Hóa
 
 
GỢI Ý TỔ CHỨC NGÀY TRUYỀN GIÁO
18.10.2015
 
                                      Kính gởi : Quý cha giáo phận Hưng Hóa,
                                                        Quý Hội dòng nam nữ,
 
Kính thưa quý cha, quý dòng,
Chúa nhật 18.10.2015 này là ngày toàn Giáo Hội cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Giáo phận Hưng Hóa chúng ta đúng là một giáo phận truyền giáo, vì tỷ lệ người biết Chúa trong giáo phận so với tổng số dân chỉ là 3,6%.  Vì thế, trong tháng 10 này cũng như ngày Chúa Nhật truyền giáo là dịp để chúng ta suy tư, trao đổi, cầu nguyện, làm những gì có thể được cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại giáo phận chúng ta.
Trên trang truyền thông điện tử của giáo phận đã đăng Sứ điệp ngày Truyền giáo 2015 của Đức thánh cha Phanxicô và tài liệu học hỏi sứ điệp này do Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt nam biên soạn.
Nhân cơ hội này, Ban Loan báo Tin Mừng giáo phận xin gợi một số thực hành để quí cha và quí dòng tổ chức ngày truyền giáo năm nay có kết quả hơn.
1. Trong bài giảng lễ, xin quý cha nhấn mạnh tới trách nhiệm truyền giáo của mọi người, bằng Chứng tá đời sống đạo đức, lương thiện, nhân ái, và cả bằng lời rao giảng, để mọi người có thể nhận biết Chúa là Đấng đáng tôn thờ.
2. Tổ chức giờ chầu Thánh Thể, học hỏi sứ điệp truyền giáo 2015 của Đức Thánh Cha.
3. Sứ điệp truyền giáo năm nay được đặt trong bối cảnh Năm đời sống thánh hiến, trong đó Đức thánh cha nhắc nhở vai trò của các người sống đời thánh hiến với công cuộc truyền giáo. Xin kêu gọi các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận có những hoạt động thiết thực hướng đến việc truyền giáo.
4. Lần chuỗi Mân Côi trong tháng 10 với ý chỉ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Sáng kiến tùy mỗi xứ và các cộng đoàn dòng tu, các đoàn thể và giới.
5. Tổ chức tọa đàm với đồng bào lương dân và tín đồ các tôn giáo khác như đã quen làm trong giáo phận, để tạo sự hiểu biết, tạo mối tương quan tốt đẹp, hài hòa, xóa bỏ những nghi kỵ, thành kiến và hiểu lầm giữa đồng bào lương-giáo.
6. Trong ngày Chúa nhật truyền giáo, giáo xứ và các hội dòng, hội đoàn tổ chức thăm viếng anh chị em lương dân trong giáo xứ, để tỏ tình thương yêu đối với họ.
7.  Để công cuộc loan báo Tin Mừng có hiệu quả hơn, mỗi gia đình công giáo tìm kết thân với một gia đình lương dân hay đang lơ là nguội lạnh ; mỗi người công giáo tìm kết thân với một người không có đạo hay đang lơ là nguội lạnh, để qua chứng tá đời sống và lời nói, cùng với lời cầu nguyện của chúng ta, họ nhận biết Chúa và tôn thờ Ngài. Các tu sĩ nam nữ cũng được mời gọi tham gia vào công tác này.
8. Tiền xóc giỏ ngày Chúa nhật truyền giáo sẽ được gửi về Tòa Thánh để sử dụng cho công cuộc truyền giáo. Hàng năm, giáo phận Hưng Hóa nhận được sự trợ giúp rất đáng kể từ quỹ của Tòa Thánh, trong khi sự đóng góp của giáo phận lại rất nhỏ bé. Xin quí cha nhắc giáo dân rộng tay góp phần của mình vào quỹ truyền giáo của Tòa Thánh trong ngày này.
Trên đây là một số thực hành cho ngày truyền giáo năm nay, kính mong quý cha thực hiện cho tốt đẹp và kết quả trong giáo xứ của mình.
Sau dịp lễ này, con xin quí Cha và quí dòng gởi kết quả về cho Ban loan báo Tin Mừng của giáo phận.
Xin cám ơn quí cha và quí dòng.

(Xin tải file: giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo ngày 18.10.2015)
 
Làm tại Sơn Tây, ngày 7 tháng 10 năm 2015

    Lm. Giuse NGUYỄN ĐỨC KHOÁI
Quản xứ Kiệt Sơn
Trưởng ban Loan báo Tin Mừng giáo phận
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log