Chủ nhật, 01/10/2023

Tài liệu hướng dẫn bầu cử Ban hành giáo khoá mới, nhiệm kỳ 2019 -2023

Cập nhật lúc 15:45 07/09/2019
1. Tài liệu hướng dẫn bầu cử: tải file tại đây.
2. Phiếu đề cử: tải file tại đây.
3. Biên bản hiệp thương: tải file tại đây.
4. Danh sách các ứng viên: tải file tại đây.
5. Biên bản bầu cử: tải file tại đây.
6. Biên bản phân nhiệm BHG: tải file tại đây.
7. Biên bản phân nhiệm HĐGX: tải file tại đây.
8. Mẫu B20 (biểu mẫu đăng ký): tải file tại đây.
9. Quy chế HĐGX 2004: tải file word tại đây                   tải file PDF tại đây
UBMV Giáo Dân
Thông tin khác:
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log