Thứ sáu, 28/01/2022

Các mẫu đơn Hôn phối (Tiếng Việt)

Cập nhật lúc 10:37 09/12/2015
- Mẫu đơn xin kết hôn hỗn hợp: tải file tại đây
- Mẫu đơn chất vấn theo thể thức đặc ân thánh Phaolô: tại file tại đây
- Mẫu đơn xin miễn chuẩn chất vấn kết hôn theo thể thức đặc ân thánh Phaolô: tải file tại đây
- Mẫu đơn xin điều trị tại căn hôn nhân với miễn chuẩn ngăn trở và thể thức: tải file tại đây
- Mẫu đơn xin điều trị tại căn hôn nhân do có ngăn trở tiêu hôn: tải file tại đây 
- Mẫu đơn xin miễn chuẩn ngăn trở khác đạo và thể thức kết hôn: tải file tại đây
 
Ban tư pháp giáo phận|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log