Thứ bảy, 25/05/2024

Các mẫu đơn Hôn phối (Tiếng Việt)

Cập nhật lúc 10:37 09/12/2015
- Mẫu đơn xin kết hôn hỗn hợp: tải file tại đây
- Mẫu đơn chất vấn theo thể thức đặc ân thánh Phaolô: tại file tại đây
- Mẫu đơn xin miễn chuẩn chất vấn kết hôn theo thể thức đặc ân thánh Phaolô: tải file tại đây
- Mẫu đơn xin điều trị tại căn hôn nhân với miễn chuẩn ngăn trở và thể thức: tải file tại đây
- Mẫu đơn xin điều trị tại căn hôn nhân do có ngăn trở tiêu hôn: tải file tại đây 
- Mẫu đơn xin miễn chuẩn ngăn trở khác đạo và thể thức kết hôn: tải file tại đây
 
Ban tư pháp giáo phận
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log