Thứ hai, 08/08/2022

Những hình ảnh trong ngày khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận tại Hưng Hóa

Cập nhật lúc 11:19 29/11/2021
WGPHH - Như chúng ta đã biết, Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Đại hội đó đã được Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, để chính thức khai mạc cuộc hành trình hai năm tiến tới Thượng Hội đồng. Hòa chung trong tâm tình đó, ngày 28.11.2021, Chúa Nhật I Mùa Vọng, tất cả các Giáo phận tại Việt Nam đều cử hành lễ khai mạc để bắt đầu bước vào cuộc hành trình chung với toàn thể Hội Thánh. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp không thể tập trung mọi thành phần dân Chúa trong toàn Giáo phận dâng lễ cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới một cách trọng thể. Vì thế, Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám quản Tông tòa Giáo phận, mời gọi các cha xứ và bà con giáo dân trong toàn Giáo phận hiệp ý trong Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng tại các giáo xứ, để cầu nguyện cho “tiến trình khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận”, mang lại những hoa trái phong phú như lòng Chúa ước mong.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận chúng con luôn biết cùng nhau tiến bước, lắng nghe Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hiệp thông với nhau và nhiệt thành tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh, để trở nên nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Những hình ảnh:
Đức cha
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên cử hành Thánh lễ  khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc

Thánh lễ tại Nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thánh lễ tại Nhà mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thánh lễ tại giáo xứ Cần Kiệm
Thánh lễ tại giáo xứ Cần Kiệm
Thánh lễ tại giáo xứ Cát Ngòi
Thánh lễ tại giáo xứ Cát Ngòi
Thánh lễ tại giáo họ San 2 - giáo xứ Lao Chải
Thánh lễ tại giáo họ San 2 - giáo xứ Lao Chải
Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Sapa
Thánh lễ tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hòa Bình
Thánh lễ tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ Hòa Bình
Thánh lễ tại giáo xứ Đại Phác
Thánh lễ tại giáo xứ Đại Phác
Thánh lễ tại giáo xứ Sơn La
Thánh lễ tại giáo xứ Sơn La
Thánh lễ tại giáo xứ Lào Cai
Thánh lễ tại giáo xứ Lào Cai
Thánh lễ tại giáo xứ Phú Lâm
Thánh lễ tại giáo xứ Phú Lâm
Thánh lễ tại giáo xứ Mường La
Thánh lễ tại giáo xứ Mường La
Thánh lễ tại giáo xứ Phú Nghĩa
Thánh lễ tại giáo xứ Phú Nghĩa
Thánh lễ tại giáo xứ Tạ Xá
Thánh lễ tại giáo xứ Tạ Xá
Thánh lễ tại giáo xứ Tuyên Quang
Thánh lễ tại giáo xứ Tuyên Quang
Thánh lễ tại giáo xứ Yên Tập
Thánh lễ tại giáo xứ Yên Tập
Thánh lễ tại giáo xứ Thủy Trạm
Thánh lễ tại giáo xứ Thủy Trạm
Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log