Thứ hai, 11/12/2023

Một số hình ảnh trong ngày lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Gioan Maria và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô

Cập nhật lúc 18:14 08/09/2020
Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Viên tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của Giáo hội
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của Giáo hội, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Hưng Hóa
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ấn ký vào bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ấn ký vào bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ký xác nhận
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ký xác nhận
Cha Chưởng Ấn Phê rô Lê Quốc Hưng ký xác nhận
Cha Chưởng Ấn Phêrô Lê Quốc Hưng ký xác nhận
BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Thánh lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ Sơn Tây
Ngôi thánh đường giáo xứ Sơn Tây có lịch sử 140 năm, với hình ảnh cổ nhất chụp vào năm 1884, được in ở trang 137 của cuốn sách mô tả về sứ vụ của một vị Thừa sai tại vùng Viễn Đông. Lúc ấy, tháp chuông của ngôi thánh đường được xây dựng dở dang trên đống gạch cũ, cho thấy ngôi thánh đường đã được xây dựng trước đó nhiều năm.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log