Thứ bẩy, 31/10/2020

Một số hình ảnh trong ngày lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Gioan Maria và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô

Cập nhật lúc 18:14 08/09/2020
Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Viên tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của Giáo hội
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của Giáo hội, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Hưng Hóa
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ấn ký vào bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên ấn ký vào bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ký xác nhận
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ký xác nhận
Cha Chưởng Ấn Phê rô Lê Quốc Hưng ký xác nhận
Cha Chưởng Ấn Phêrô Lê Quốc Hưng ký xác nhận
BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:
|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log