Chúa nhật, 25/02/2024

Lịch thuyên chuyển mục vụ của các linh mục 06/2016

Cập nhật lúc 16:45 06/05/2016
LỊCH THUYÊN CHUYỂN MỤC VỤ
tháng 6 năm 2016
 
Ngày giờ Chủ sự Phụ ghi
Đức Cha Gioan Maria Đức Cha Alphong
9 giờ 02/06 Cha
Giuse Nguyễn Viết Hiệp
Nt. Đường Hồng
Cha
Micae Lê Văn Hồng
Nt. Phụng Thượng
 
16 giờ 02/06     Tại nhà thờ Cát Ngòi, Cha Quản Hạt
hạt Sơn Tây – Hòa Bình giới thiệu
Cha Quyền Quản xứ Antôn Vũ Thái San
 
9 giờ 03/06 Cha
Giuse Lê Ngọc Nghi
Nt. Nỗ Lực
Cha
Giuse Đỗ Công Tiếu
Nt. Mộ Xuân
 
16 giờ 03/06     Tại nhà thờ Ro Lục, Cha Quản Hạt hạt Tây Bắc Phú Thọ giới thiệu cha Quyền Quản xứ Giuse Kiều Thống và thầy Phêrô Tạ Duy Tài
 
9 giờ 04/06 Cha
Gioakim Đinh Văn Hợp
Nt. Chiêu Ứng
Cha Giuse
Nguyễn Văn Hạnh
Nt. Bằng Giã
 
 
Chủ nhật 05/06   Mục vụ cho Phượng Vĩ, Vân Thê và Khổng Tước  
 
9 giờ 06/06 Cha Phaolô
Nguyễn Quốc Anh
Nt. Tân Quang
Cha
Phêrô Lã Công Viên
Nt. Đồng Cạn
 
16 giờ 06/06      
    Tại nhà thờ Bãi Dòng, Cha Quản Hạt
hạt Đông Nam Phú Thọ giới thiệu
Cha Quyền Quản xứ Ignatio Nguyễn Quang Triều và Thầy Giuse Đỗ Lục Huấn
 
9 giờ 07/06 Cha Micae
Nguyễn Tiến Quang
Nt. Cần Kiệm
Cha Giuse
Nguyễn Văn Tuyến
Nt. Dư Ba
Tại nhà thờ Mông Sơn, Cha Quản Hạt hạt Yên Bái giới thiệu Cha Quyền Quản xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến
và Cha Phó Đặc trách Giuse Nguyễn Văn Thịnh
16 giờ 07/06     Tại nhà thờ Bảo Ái, Cha Quản Hạt hạt Yên Bái giới thiệu Cha Quyền Quản xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến và Cha Phó Đặc trách Đaminh Nguyễn Văn Lưu
    Tại nhà thờ Phượng Vĩ, Cha Quản Hạt hạt Tây Bắc Phú Thọ giới thiệu Cha Quyền Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến
và Cha Phó Đặc trách Giuse Đỗ Ngọc Tháp
 
9 giờ 08/06 Cha Giuse
Nguyễn Chí Thanh
Nt. Ngô Xá
   
16 giờ 08/06     Tại nhà thờ Vân Thê (CK), Cha Quản Hạt hạt Tây Bắc Phú Thọ giới thiệu Cha Quyền Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Cha Phó Đặc trách Vân Thê và Khổng Tước Giuse Cấn Đức Lộc
 
9 giờ 09/06 Cha
Giuse Nguyễn Văn Úy
Nt. Trại Vàng
  Tại nhà thờ Yên Bình, Cha Quản Hạt hạt Yên Bái giới thiệu Cha Quyền Quản xứ Giuse Kiều Oanh, Cha Phó Đặc trách Giuse Vũ Thế  Bảy
và Thầy Giuse Hồ Đăng Thi
Xếp lịch sau     Cha Giuse Nguyễn Xuân Trường
    Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng                
 
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log